Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Творческая работа'
Современная экологическая ситуация в нашей стране определяет острую необходимость формирования нового экологического мышления «экологизации» всех нау...полностью>>
'Документ'
Обед на двоих в ресторане "Espadon" в подарок (меню из 3 блюд, без напитков) при бронировании от 3 ночей с 21.03 до 01.05 и с 15.07 до 16.09...полностью>>
'Документ'
В настоящее время образование является неотъемлемой частью развития общества, необходимым фактором роста благосостояния. Исследование особенностей и ...полностью>>
'Урок'
Административная реформа, базовой составляющей которой есть децентрализация власти - одна из системных (долгоиграющих) реформ в независимой Украине. ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про кафедру управлінської діяльності

 1. Склад кафедри:

Кратко М.І., професор, доктор фіз.– мат. наук, завідувач кафедри;

Вознюк В.С., доцент, канд. політичних наук;

Дикий О.Ю., магістр, ст. викладач

Недужко Ю.В., професор, доктор історичних наук;

Мокану Г.Я., магістр, ст. викладач;

Остапйовський І.Є., доцент, канд. педагогічних наук;

Попович М.М., ст. викладач;

Савчук В.А., доцент, канд. філологічних наук;

Щоголєва Л.О., доцент;

2. Список наукових та науково-методичних праць працівників кафедри управлінської діяльності

п/п

Автор

Назва (мовою оригіналу публікації)

Вид публікації

(монографія, підручник, посібник, методичні рекомендації, стаття тощо)

Вихідні дані (видавництво, місце і рік видання; журнал, рік, число, сторінки; ISBN, Гриф МОН України)

Обсяг

Анотація

1.

Дикий О.Ю.

Освітяни оволодівають навичками військової справи

Стаття

Освіта України – 2009. - №73. – 2 жовтня. –С.3

1 ст.

Йдеться про триденні польові навчання фахівців відділів (управлінь) освіти, які опікають питання підготовки учнівської молоді до служби у Збройних Силах України та вивчення предмету Захист Вітчизни, проведені на Волині з 8 по 10 вересня.

2.

Дикий О.Ю.

Польові навчання фахівці

Стаття

Основи Захисту Вітчизни. – 2009. - №11. – листопад. – С.7

1 ст.

У статті йдеться про проведення польових навчань на базі Волинського ліцею з посиленою військово – фізичною підготовкою.

3.

Дикий О.Ю.

Кращі вчителі фізичної культури області

Стаття

Освіта України. – 2009. - №59-60. – 14 серпня. – С.3.

1 ст.

Подається інформація про фінальний тур обласного конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу (с.Пульмо Шацького р-ну)

4.

Дикий О.Ю.

Індивідуальні форми науково-методичної роботи фахівців фізичної культури в процесі удосконалення професійної майстерності

Стаття

Педагогічний пошук : науково-методичний вісник. – 2010. - № 4

67-69

У статті описано індивідуальні форми науково-методичної роботи вчителя фізичної культури. Під індивідуальною науково-методичною роботою розуміють цілеспрямовану, планомірну та систематичну роботу педагога над удосконаленням теоретичної та практичної підготовки.

5.

Дикий О.Ю.

Групові та масові форми науково-методичної роботи вчителя фізичної культури

Стаття

Менеджмент та інноваційна політика школи : матеріали обл. наук.-практ. конф. / [упоряд. Л.О.Щоголє-ва]. – Луцьк : ВІППО, 2010. – 92 с.

С. 84-90

У статті описано групові та масових форми методичної роботи вчителя фізичної культури. Досліджуючи проблему формування методичної компетентності учителів фізичної культури ми побачили необхідність подальших досліджень з метою теоретичного обґрунтування змісту, форм і методів формування методичної компетентності вчителя фізичної культури.

6.

Дикий О.Ю.

Інноваційна політика школи: формування здорового способу життя

Стаття

Менеджмент та інноваційна політика школи : матеріали обл. наук.-практ. конф. / [упоряд. Л.О.Щоголє-ва]. – Луцьк : ВІППО, 2010. – 92 с.

С. 65 - 71

В статті йдеться про основні аспекти формування шкільної політики щодо формування здорового способу життя

7.

Вознюк В.С.

Вирішення проблем управління сучасною школою на засадах ідей Василя Сухомлинського

Стаття

Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи: Матеріали обласних педагогічних читань. – Луцьк, 2009.

С.7 - 10

В статті обґрунтовано поєднання наукової діяльності з практичним управлінням школою керівника освітньої установи, що випливає зі спадщини В.Сухомлинського

8.

Вознюк В.С.

Економічні, соціальні та політичні аспекти євро інтеграційних прагнень України

Стаття

Міжкультурна освіта як фактор інтеграції України в європейське суспільство: матеріали науково – практичної конференції / упоряд. В.Вітюк, Н.Ткачук. – Луцьк, 2009.

С.!3-19

У статті розглядаються політичні, економічні та соціальні чинники, що впливають на бажання України стати повноцінними членом ЄС і НАТО, а також висвітлюється офіційна та прихована позиція країн Євросоюзу щодо євро інтеграційних прагнень нашої держави.

9.

В.С.Вознюк

Виклики та загрози сучасного освітнього простору

Стаття

Сучасний урок: теорія і практика: матеріали обл.. наук. – практ. конф. / упоряд. Н.В.Ясінська. – Луцьк: ВІППО, 2010. – 112 с.

С.93 - 100

Ідеться про процеси глобалізації як фактори впливу на формування освітнього простору України. Схарактеризовано категорію «освітній простір». Визначено основні виклики і загрози сучасного освітнього простору.

10.

В.С.Вознюк

Розвиток гуманістичних, демократичних засад в управлінні навчальним закладом.

Стаття

Педагогічний пошук : науково-методичний вісник. – 2010. - № 2 (66).

С. 6 – 9

Розглянуто теоретичні аспекти і показано практичну значимість розвитку гуманістичних та демократичних засад в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом.

11.

В.С.Вознюк

Окремі аспекти маркетингової діяльності школи

Стаття

Менеджмент та інноваційна політика школи : матеріали обл. наук.-практ. конф. / [упоряд. Л.О.Щоголє-ва]. – Луцьк : ВІППО, 2010. – 92 с.

С. 14 - 18

Ідеться про роль освіти як соціального інституту, що сприяє розвитку демократії країни, її важливі суспільні функції. Розглянуто характерні особливості маркетингової діяльності школи.

12.

В.С.Вознюк

Сучасні тенденції відносин України та Північно – Атлантичного Альянсу

Стаття

Україна – НАТО: формування світоглядних орієнтирів молоді: Матеріали доповідей учасників Міжвузівської студентської науково – теоретичної конференції (13 квітня 2010 року). – Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2010. - 140 с.

С.10 - 15

Розкрито сучасні тенденції відносин нашої держави та НАТО, аналізуються можливі позитивні та негативні наслідки вступу України в Альянс та розглянуто переваги й проболеми України у контексті її геостратегічного статусу.

13.

Мокану Г.Я.

Розвиток профкомпетентності керівника в системі післядипломної педагогічної освіти

Стаття

Педагогічний дискурс: зб. Наук. праць / гол. Ред.. А.Й.Сиротенко. – Хмельнницький: ХГПА, 2009 – Вип. 5. – 253 с.

С.

158-161

В статті розглядається проблема профкомпетентності керівника ЗНЗ, та роль інститутів післядипломної педагогічної освіти у формуванні та розвитку профкомпетентності керівника.

14.

Мокану Г.Я.

Розвиток управлінських компетенцій керівника закладу освіти на засадах адаптивного управління.

Стаття

Нова педагогічна думка: наук. – метод. журнал. –

2010. - №1.

С. 23 - 25

Розкрито зміст управлінських компетенцій та механізми їх формування в умовах адаптивного управління.

15.

Мокану Г.Я.

Конкурентоіміджева модель управління закладом освіти

Стаття

Менеджмент та інноваційна політика школи: матеріали обл. наук. – практ. конференції / упорядник Л.О.Щоголєва. – Луцьк: ВІППО, 2010. – 92 с.

С.25 - 28

Розкрито сутність та умови реалізації конкурентоіміджевої моделі управління в ЗНЗ.

16.

Мокану Г.Я.

Фандрайзинг як технологія маркетингу

Стаття

Школа майбутнього: інноваційний менеджмент та маркетинг: матеріали наук. – практ. конф.

В друці

Розкрито сутність технології фандрайзингу в освітньому закладі та можливості його впровадження в практичну діяльність керівника ЗНЗ.

17.

Г.Я.Мокану

Особливості педагогічної взаємодії в системі розвивального навчання

стаття

Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції «Розвивальне навчання та Школа діалогу культур – можливості взаємодоповнення». – Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 176 с.

С.75-79

Розглядається питання особливостей взаємодії педагога та учня в системі розвивального навчання за Ельконіним – Давидовим на підставі реалізації суб’єкт – суб’єктного підходу до організації навчально – пізнавальної діяльності.

18.

Недужко Ю.В.

Міжнародна діяльність української діаспори щодо висвітлення правди та увічнення пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні в контексті перетворення нашої держави на повноцінну складову європейського цивілізаційного простору ХХІ століття.

Стаття

Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції 21-22 травня 2010 року. – К.: Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – ТОВ “Видавництво Аратта”, 2010.

С.199-208

В науковій публікації на основі осмислення нових документів, матеріалів і узагальнення здобутків історіографії всебічно охарактеризовано і висвітлено міжнародну діяльність організацій української діаспори та органів влади, наукових установ і громадськості України щодо дослідження, висвітлення правди і увічнення пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Публікація підготовлена за кошти гранту Президента України.

19.

Недужко Ю.В.

Нормативно-правова база України щодо співпраці із закордонними українцями в контексті перетворення нашої держави на повноцінну учасницю європейського цивілізаційного простору ХХІ століття.

Стаття

Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. У 3 т.- Т.1.-Чернігів:ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2010.

С.145-159.

В даній статті висвітлюється державна політика України щодо української діаспори.

Проаналізовано нормативно-правову базу України щодо співпраці із закордонними українцями. Публікація підготовлена за кошти гранту Президента України.

20.

Недужко Ю.В.

Взаємодія української діаспори та України в питанні висвітлення правди та увічнення пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, як важливий фактор перетворення нашої держави на повноцінну учасницю європейського цивілізаційного простору ХХІ століття (2006-2009 роки).

Стаття

Збірник доповідей Міжнародного Наукового Конгресу

“Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє” 22-25 червня 2010 року, м.Львів: Видавництво“Сполом”, 2010.

С.119-123.

В даній статті на основі осмислення нових документів, матеріалів і узагальнення здобутків історіографії всебічно охарактеризовано і висвітлено взаємодію української діаспори та України в питанні висвітлення правди та увічнення пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в контексті перетворення нашої держави на повноцінну учасницю європейського цивілізаційного простору ХХІ століття. Публікація підготовлена за кошти гранту Президента України.

21.

Недужко Ю.В.

Діяльність організацій української діаспори та органів влади, наукових установ і громадськості України щодо дослідження, висвітлення правди та увічнення пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

Монографія

Недужко В.Д., Недужко Ю.В. Діяльність організацій української діаспори та органів влади, наукових установ і громадськості України щодо дослідження, висвітлення правди та увічнення пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні / В.Д. Недужко, Ю.В. Недужко. - Луцьк: Вид – во “Волинські старожитності ”, 2011.

152 с.

В монографії на основі поглибленого вивчення важливої історичної проблеми досліджено внесок організацій української діаспори у міжнародне визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні та вшанування пам'яті його жертв. Проаналізовано роль органів влади України, зокрема, Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, наукових установ, мас - медіа і громадськості у висвітленні правди про Голодомор 1932-1933 років в Україні. Розглянута взаємодія в цьому питанні організацій закордонних українців із органами влади, політичними силами, громадськістю та мас-медіа незалежної України. Висвітлено проведення великомасштабних міжнародних та загальнодержавних заходів щодо увічнення пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні з нагоди 75 річниці цієї жахливої національної трагедії.

22.

Недужко Ю.В.

Боротьба закордонного українства за державну незалежність України (20-ій річниці проголошення України присвячується)

Монографія

Недужко В.Д., Недужко Ю.В. Боротьба закордонного українства за державну незалежність України (20-ій річниці проголошення України присвячується) / В.Д. Недужко, Ю.В. Недужко. - Луцьк: Вид-во “Волинські старожитності ”, 2011.

352 с.

На основі аналізу архівних документів, вітчизняної та зарубіжної історіографії, мемуарів, матеріалів періодичних видань вперше здійснено комплексний теоретичний та фактографічний аналіз процесу боротьби закордонного українства за державну незалежність України. З’ясовані передумови та причини боротьби української діаспори за державну незалежність України. Досліджено структуру українських національно-державницьких об’єднань в еміграції. Висвітлено роль і місце боротьби української діаспори за демократію та державну незалежність України в контексті національної історії. Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення державної політики України стосовно закордонних українців.

23.

І.Остапйовський (в співавторстві)

Обгрунтування сутності позакласної роботи у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського

Стаття

Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи: Матеріали обласних педагогічних читань. – Луцьк, 2009.

С.91 - 94

В статті йдеться про вивчення та узагальнення теоретичних аспектів та практики організації позакласної роботи у педагогічному доробку В.Сухомлинського.

24.

Остапйовський І.Є.

Вступ до спеціальності

Навчальна програма

Соціальна педагогіка: навч.-метод. Посібник. У 2 ч. / За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк.– Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 1. – 292 с.

С. 19 -23.

Розкрито планування навчального курсу «Вступ до спеціальності».

25.

Остапйовський І.Є.

Соціальний супровід сім’ї

Навчальна програма

Соціальна педагогіка: навч.-метод. посібник. У 2 ч. / За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк.– Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 1. – 292 с.

С. 107-113

Розкрито планування навчального курсу

«Соціальний супровід сім’ї»

26.

Остапйовський І.Є.

Менеджмент соціальної роботи

Навчальна програма

Соціальна педагогіка: навч.-метод. посібник. У 2 ч. / За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк.– Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 1. – 292 с.

С. 150 -156.

Розкрито планування навчального курсу

«Менеджмент соціальної роботи»

27.

Остапйовський І.Є., Корпач Н.І.

Технологія роботи соціального гувернера

Навчальна програма

Соціальна педагогіка: навч.-метод. посібник. У 2 ч. / За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк.– Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 1. – 292 с.

С. 113 - 115

Розкрито планування навчального курсу

«Технологія роботи соціального гувернера»

28.

Остапйовський І.Є.

Вступ до спеціальності

Навчально-методичне забезпечення

Соціальна педагогіка: Навч.-метод. посіб.: У 2-х ч. / За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 2. –546 с.

С. 27-33

Представлено навчальне та методичне забезпечення до даного курсу.

29.

Остапйовський І.Є.

Соціальний супровід сім’ї

Навчально-методичне забезпечення

Соціальна педагогіка: Навч.-метод. посіб.: У 2-х ч. / За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 2. –546 с.

С. 211-218

Представлено навчальне та методичне забезпечення до даного курсу.

30.

Остапйовський І.Є.

Менеджмент соціальної роботи

Навчально-методичне забезпечення

Соціальна педагогіка: Навч.-метод. посіб.: У 2-х ч. / За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 2. –546 с.

С. 288-294

Представлено навчальне та методичне забезпечення до даного курсу.

31.

Остапйовський І.Є., Корпач Н.І.

Технологія роботи соціального гувернера

Навчально-методичне забезпечення

Соціальна педагогіка: Навч.-метод. посіб.: У 2-х ч. / За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 2. –546 с.

С. 218 – 224

Представлено навчальне та методичне забезпечення до даного курсу.

32.

Остапйовський І.Є., Остапйовська Т.П.

Використання інтерактивних технологій у формуванні здорового способу життя

Стаття

Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки . - №13. - Педагогічні науки 2010

С. 269 – 272

Розкрито особливості використання інтеракцій у формуванні здорового способу життя особистості.

33.

Остапйовський І.Є., Остапйовський О.І.

Tożsamość zawodowa młodzieży akademickiej w procesie uspołecznienia

Стаття

Zamojskie studia i materiały 3 (30) 2009: seria Pedagogika

С. 225-231

Розкрито особливості становлення професійної ідентичності студентської молоді в умовах соціалізації.

34.

В. Савчук

Вплив Олени Пчілки на формування особистості Лесі Українки

Стаття

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині: Наук. зб. – Випуск 33. – Луцьк, 2009.

С. 267-269.

Ідеться про педагогічні засади сімейного виховання Косачів.

35.

В. Савчук

Пріоритети викладання словесності у школі: інновації, консерватизм чи стереотипи?

Стаття

Компетентність педагога: від фахових знань до інноваційної культури. – Луцьк, 2009

С. 163-167.

Ідеться про роль вищої та післядипломної освіти словесника у формуванні його фахової компетентності, наведено результати опитування слухачів курсів щодо цього питання.

36.

В. Савчук

«Нехай люди лають, аби не мовчали…»: Штрихи до історії видань поетичних збірок Лесі Українки (на матеріалах епістолярію письменниці)

Стаття

Леся Українка: доба і творчість: Зб. наук. статей. – Луцьк: Волин. нац.. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – Т. 3.

С. 99-106.

Ідеться про історію видань усіх прижиттєвих збірок Лесі Українки на основі її листування з упорядниками та видавцями.

37.

В. Савчук

Рукописна спадщина Лесі Українки у Львові: джерельна база

Стаття

Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Випуск 14. – К.: Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАН України, 2009.

С. 200- 206.

Ідеться про архівні матеріали, зокрема рукописи, Лесі Українки, що зберігалися у Львові, їх рух, історію пошуків.

38.

В. Савчук

Цензурні вилучення листів Лесі Українки: факти і мотиви

Стаття

Леся Українка і сучасність: Зб. наук. пр. – Т. 5. – Луцьк: Вежа, 2009.

С. 382-392.

Ідеться про епістолярні тексти Лесі Українки, історію їх друку в 12-томному виданні творів поетеси 1975–1979 рр., цензурні вилучення листів, їх причини і мотиви.

39.

В. Савчук

Мовленнєва культура молоді: причини інтерференційного процесу

Стаття

Мовленнєвий простір сучасного школяра. – Луцьк, 2009.

С.118-124.

Ідеться про актуальні проблеми культури мовлення молоді, причини порушень норм літературної мови.

40.

В. А. Савчук

Про проблеми реалізації компетентнісного підходу в умовах сучасної освіти України

Стаття

Менеджмент та інноваційна політика школи : матеріали обл. наук.-практ. конф. / [упоряд. Л.О.Щоголє-ва]. – Луцьк : ВІППО, 2010. – 92 с.

С. 19-25

Ідеться про актуальні проблеми реалізації компетентнісного підходу в умовах сучасної України. Враховано досвід вітчизняних та зарубіжних педагогів і результати опитувань учителів. Окреслено перспективи подальшої роботи з урахуванням сучасного стану проблеми

41.

В. Савчук

Качкан В. А. Екскурси і дискурси (українська історія, література, культура, філософія, фольклористика, етнологія, пресологія в епістолярному віддзеркаленні: панорама проблеми) : монографія / В. А. Качкан, О. В. Качкан. – Івано-Франківськ : в-во Івано-Франк. нац. мед. ун-ту, 2009. – 212 с.

Рецензія

Педагогічний пошук : науково-методичний вісник. – 2010. - № 1 (65).

С. 80

Подано коротку анотацію, особливу увагу зосереджено на актуальності висвітлених питань, окреслено коло проблем, порушених у праці.

42.

Савчук В. А.

Культура спілкування керівника ЗНЗ як складова управлінської культури

Стаття

Педагогічний пошук : науково-методичний вісник. – 2010. - № 4 (68).

С. 27-30.

Розглядаються різні підходи до побудови структури управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу. У контексті професійної компетентності керівника ЗНЗ розкривається зміст поняття “культура спілкування” та його когнітивно-операційний компонент.

43.

Савчук В. А.

Філософія життя Михайла Косача крізь призму його епістолярію

Стаття

Леся Українка і сучасність: Зб. наук. пр. – Т. 6. – Луцьк: Вежа, 2010.

У друці

На матеріалі листів М. П. Косача, датованих 1889–1903 рр., аналізуються погляди адресанта на актуальні проблеми суспільства кінця ХІХ – початку ХХ століть й родини Косачів зокрема.

44.

Савчук В.А.

Перспективи післядипломної педагогічної освіти в контексті євроінтеграції: філософський аспект

Стаття

Нова педагогічна думка: наук. – метод. журнал. – 2010. - №1.

С. 20-22

Розглянуто тенденції та перспективи розвитку ППО в Україні в контексті європейської інтеграції. Акцентується увага на найбільш проблемних питаннях модернізації освіти держави та можливості використання європейського досвіду.

45.

Савчук В.

До проблеми текстології епістолярію Лесі Українки

Тези

Феномен Лесі Українки: літературо-знавчий, лінгвістич-ний, історіософ-ський, філософський та педагогічний аспекти : зб. наук. праць / уклад. І.З.Тарасин-ська. – Київ; Новоград-Волинський; Житомир; Черкаси, 2010. – 284 с.

С.65-67

Ідеться про цілий ряд неточностей у текстах листів, опублікованих у 12-томному зібранні творів Лесі Українки: пропуски, перекручення, неправильне прочитання слів, цензурне, редакторське і коректорське втручання, огріхи друкарів.

46.

В. Савчук

Доля листів Лесі Українки

Монографія

Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011

168 с.

Монографія – перша спроба цілісного викладу історії збирання і видання епістолярної спадщини Лесі Українки, аналізу опублікованих листів письменниці в джерелознавчому та текстологічному аспектах. У книзі введено в науковий обіг великий масив вилучених радянською цензурою та не опублікованих раніше уривків із кореспонденцій поетеси; встановлено причини, кількість та серйозність порушень творчої волі Лесі Українки в її надрукованих епістолярних текстах.

Видання адресовано літературознав-цям, викладачам, учителям-словесникам і шанувальникам творчості Лесі Українки.

47.

В. Савчук

Стиль керівництва як фактор впливу на успішну діяльність управлінського персоналу ЗНЗ

Стаття

Педагогічний пошук : науково-методичний вісник. – 2011. – № 1 (69).

С. 33-36

Охарактеризовано основні стилі керівництва. Зосереджено увагу на факторах, які впливають на вибір стилю керівництва управлінським персоналом загальноосвітньо-го навчального закладу, причинах неуспішного керівництва.

48.

В. Савчук

Традиційні та нові акценти у вивченні життя та творчості Т. Г. Шевченка в школі

Стаття

Зб. пр.

У друці

Спираючись на найновіші дослідження науковців, автор руйнує певні стереотипи українців щодо постаті Тараса Шевченка. Аналізуючи стан викладання його життєвого і творчого шляху в школі, робить спробу розставити нові акценти.

49.

Щоголєва Л.О.

Діагностичні процедури в моніторингових дослідженнях якості науково-методичної роботи

Методичний посібник для керівників освітніх закладів

Луцьк, Твердиня, 2009.

ISBN 978-611-517-014-2

76 с.

В посібнику розглядається моніторинг як один із сучасних механізмів управління науково-методичною роботою в закладах освіти та інструментарій моніторингових досліджень за такими факторами: проектування та планування, організація та функціонування, ефективність та результативність.

50.

Щоголєва Л.О.

Реалізація моделі формування управлінської компетентності керівника навчального закладу

стаття

Педагогічний дискурс: зб. Наук. праць / гол. Ред.. А.Й.Сиротенко. – Хмельнницький: ХГПА, 2009 – Вип. 5. – 253 с.

С.

237-240

Йдеться про модель компетентності керівника навчального закладу та шляхи і форми формування управлінської компетентності

51.

Щоголєва Л.О.

Педагогічна позиція вчителя в сучасній системі навчання

Стаття

Міжкультурна освіта як фактор інтеграції України в європейське суспільство: матеріали науково – практичної конференції / упоряд. В.Вітюк, Н.Ткачук. – Луцьк, 2009.

С.122-125.

Подаються тлумачення понять «гуманістично – афективна парадигма освіти», «педагогічна позиція»; розглядається керівна роль вчителя в навчальному процесі.

52.

Щоголєва Л.О.

Стратегічне управління в ЗОШ

Стаття

Менеджмент та інноваційна політика школи: матеріали обл. наук. – практ. конференції / упорядник Л.О.Щоголєва. – Луцьк: ВІППО, 2010. – 92 с.

С.10 – 14

Характеризується сутність стратегічного управління в освітньому закладі. Розглядаються окремі аспекти проблеми стратегічного управління в ЗОШ. Схарактеризовано стратегічний менеджмент як систему.

53.

Щоголєва Л.О.

Проблема конкурентоспроможної освітньої установи та конкурентоспроможного вчителя

Стаття

Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: сучасні виклики та перспективи: матеріали круглого столу / упоряд. Н.М.Ткачук, Н.А.Поліщук, В.В.Камінська. – Луцьк, ВІППО, 2010. – 60 с.

С.17 – 19

Розглядаються різні підходи до формулювання поняття «конкурентоспроможність»; характеризується сутність поняття «конкурентоспроможність освітньої установи». Обгрунтовується потреба у формуванні моделі конкурентоспроможного педагога і моделі формування конкурентоспроможного педагога.

54.

Щоголєва Л.О.

Моніторинг якості виховної роботи

Стаття

Педагогічний пошук : науково-методичний вісник. – 2010. - № 3(67)

С.48 - 51

Обгрунтовується актуальність завдання проведення моніторингу на всіх рівнях управління освітою. Розглядаються окремі аспекти проблеми здійснення моніторингового дослідження виховної роботи в загальноосвітній школі.

55.

Щоголєва Л.О.

Інноваційні перетворення в освітньому середовищі

Стаття

Сучасний урок: теорія і практика :матеріали обласної наук. – практ. Конф. /упоряд. Н.В.Ясінська– Луцьк: ВІППО, 2010. – 112 с.

С.66 - 73

Описано коло проблем, які потребують вирішення в умовах модернізації освіти, інноваційні механізми розвитку освіти. Розкрито мету, завдання і зміст інноваційної освітньої діяльності.

56.

Щоголєва Л.О.

Підготовка керівника до професійного управління навчальним закладом

Стаття

Нова педагогічна думка: наук. – метод. журнал. – 2010. - №1.

С.25-27

Схарактеризовано сутність професійного управління та визначено шляхи і форми підготовки керівника до управління в умовах післядипломної педагогічної освіти.

57.

Л.О.Щоголєва

Формування активної суб’єктної позиції в процесі діалогового навчання

стаття

Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції «Розвивальне навчання та Школа діалогу культур – можливості взаємодоповнення». – Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 176 с.

С.70-75.

Йдеться про формування інтелектуальної та соціальної активності особистості учня в умовах спеціально організованого навчання, побудованого на діалозі.

58.

Л.О.Щоголєва

Управлінський супровід розвитку загальної середньої екологічної освіти

стаття

Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. – 2011. – №2 (70).

С.41-44

Розглядається роль екологічної освіти в суспільстві, управлінський супровід розвитку екологічної освіти як багаторівнева система взаємодій в освітньому процесі та механізми регуляції якості екологічної освіти.

59.

М.І.Кратко, М.О.Сташенко

Оптимізаційні задачі на уроках геометрії

стаття

Педагогічний пошук : науково-методичний вісник. – 2011. – № 1 (69).

С.50-53

Наведено приклади задач і їх розв’язання, які можна використовувати на уроках геометрії для стимулювання інтересу учнів до матеріалу, що вивчається.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управління персоналом як специфічна функція управлінської діяльності

  Документ
  Розкрийте сутнісні характеристики об’єктів державного управління. В чому полягають відмінності між широким і вузьким розумінням суб’єктно-об’єктних залежностей в державному управлінні?
 2. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності

  Документ
  У сучасних умовах світового соціально-економічного розвитку, особливо важливою областю стало інформаційне забезпечення процесу управління, що складається в зборі і обробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
 3. Принципи керування проектуванням інформаційних систем управлінської діяльності

  Документ
  Аналізується процес проектування інформаційних систем (ІС) управлінської діяльності. Пропонуються нові принципи моделювання задач керування технологічним процесом проектування, контролю та корекції плану робіт по створенню ІС.
 4. Наявність лідерських якостей як один з факторів успішної управлінської діяльності в системі мвс штанько Н. А., здобувач Академії управління мвс науковий керівник

  Документ
  Протягом багатьох десятиліть проблема управлінських кадрів і керівництва персоналом привертала увагу багатьох вчених. Але психологічні дослідження в цьому напрямку проводилися в основному у промислових галузях.
 5. План роботи управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради

  Документ
  Робота управління і закладів освіти району була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України від 20.

Другие похожие документы..