Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Краевой Чулымский фестиваль авторской песни памяти В.С. Высоцкого (далее – Фестиваль) проводится в г. Назарово 27-29 января 2012 г. на базе МУК Культ...полностью>>
'Семинар'
Владимир НИКИТИН (Москва), д. фил. н., к. пс. н., заведующий кафедрой философской антропологии и арт-терапии ИПП (Москва) заведующий межвузовской арт...полностью>>
'Документ'
С конца 80-хх гг. XX века в культурной и духовной жизни нашей страны произошли разительные перемены. В первую очередь речь идет о плюрализме, пришедш...полностью>>
'Урок'
Маюров А. Н., Маюров Я. А. Уроки культуры здоровья: Учебное пособие для ученика и учителя: 7-11 классы – М.: Педагогическое общество России, 2004. - с...полностью>>

Главная > Реферат

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат на тему:

Стан кредитних відносин між банками і підприємствами

Значення розвитку кредитного ринку в Україні полягає у значному впливі системи кредитування на розвиток економіки в цілому. Метою розвитку кредитного ринку в Україні є створення ефективних ринкових механізмів залучення фінансових ресурсів в фінансово-кредитну сферу та забезпечення функціонування на цій основі ринку кредитування із застосуванням сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів, що дозволить поступово знизити вартість кредитів та збільшити строки кредитування для суб’єктів господарювання та населення.

Тенденцією останніх років є збільшення частки довгострокових кредитів у кредитному портфелі комерційних банків. Так, якщо станом на 1.01.2004 року обсяг довгострокових  кредитів (на  строк  більше  одного  року) складав 3362,1млн.грн. (частка у загальному обсязі  кредитів дорівнювала 13,9%), то станом на 1.10.2005 року – 21660,7 млн. грн. (32,8%)[1]. Загальний рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами порівняно з початком 2004 року знизився на 29,2 процентного пункту, з 43,9% річних на початку січня 2004 року до 14,7% річних у квітні 2005 року, у тому числі у національній валюті – на 33,8 процентних пункту з 51,9% до 18,1% річних.

Водночас, продовжувалися позитивні тенденції до збільшення депозитної бази банків та кредитних вкладень на фоні зниження відсоткових ставок. Не дивлячись на зменшення у березні обсягів коррахунків банків на 16.7%, середньозважена ставка за кредитами у січні зменшилася до 2.8% (за кредитами овернайт – до 2.3%) порівняно із 3.3% (2.8%) у лютому. Кредитні вкладення у березні збільшилися на 5.4% (з початку року – на 10.1%) до 157.9 млрд. грн. Кумулятивний (з початку року) приріст кредитних вкладень є найбільшим для аналогічного періоду починаючи з 2002 р. Кредитні вкладення банків фізичним особам у березні продовжували зростати більшими темпами (на 8.4%) ніж кредити юридичним особам (на 4.5%).

На початку осіни 2005 року банкіри пророкували, що ресурсів для кредитування незабаром не буде. Наголошували на іпотеку - мов, вона росте особливо інтенсивно, тому прийдеться й ставки підвищити, і умови посилити. Поступово кредитори стали скасовувати або зм'якшувати введені раніше обмеження. На 1-2% знижуються ставки по іпотечних кредитах.

Дедалі вищими темпами зростає кредитна активність банків (табл. 1). Загалом по банківській системі за минулий рік кредити в економіку зросли майже на 62%. При цьому лідерами з нарощування обсягів кредитування серед 12 найбільших банків за підсумками 11 місяців 2005 року були Укрексімбанк (96%), «Фінанси і Кредит» (91,5%), Укрсиббанк (89%), Укрпромбанк (83%) [3].

Таблиця 1

Кредитні вкладення в економіку, млн. грн.

Період

Короткострокові

Довгострокові

Всього

в тому разі

Всього

в тому разі

в нац. валюті

в ін. валюті

в нац. валюті

в ін. валюті

2000

16060

8903

7157

3514

1665

1848

2001

22218

13034

9184

6156

2811

3344

2002

30185

18689

11497

11849

5774

6076

2003

37282

24737

12545

30553

14826

15727

2004

40575

26864

13711

48003

24343

23860

2005

54819

39474

15346

88599

41801

46798

На початок 2006 р. обсяг наданих банками кредитів в економіку України становив 137,4 млрд грн, або збільшився протягом року на 55,1 %. Сума наданих кредитів у національній валюті за цей період зросла на 53,7%, в іноземній – на 57,1% і становила, відповідно, 78,7 і 58,7 млрд грн.

При цьому активізація процесів кредитування супроводжувалась покращенням якості кредитного портфеля банків – частка прострочених та сумнівних кредитів у їх загальному кредитному портфелі скоротилась із 3,2% до 2,4% [2]. Це є свідченням підвищення якості роботи банків із проблемними кредитами та підвищення фінансової стійкості банківської системи. Зросла активність банків щодо кредитування інвестиційної діяльності суб'єктів економіки. Порівняно з початком року банківські кредити, надані на інвестиційні цілі, зросли майже у 2,3 раза, у тому числі в національній валюті – майже удвічі. У структурі кредитів, наданих у реальний сектор економіки, 77,6% становили кредити, надані суб'єктам господарювання, які зросли, порівняно з початком року, на 44,6%. Зросла зацікавленість банків щодо кредитування підприємств сільського господарства. Їх сума збільшилась на 57,1% і становила 8,2 млрд грн.

Таким чином, стан розвитку кредитного ринку, як по короткостроковим, так і по довгостроковим позикам в Україні можна рахувати задовільним; позитивною є тенденція до зниження процентних ставок, що призводить до розвитку економіки через інвестиції; покращення якості кредитного портфеля; підвищення фінансової стійкості банківської системи.

Література

 1. Основні тенденції грошово-кредитного ринку.

 2. Аналітичний огляд роботи НБУ за 2005 рік.

 3. http://www.zn.kiev.ua/nn/show/582/52426/ Дзеркало тижня. Андрій Алексєєв. Перезимувати б.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат на тему: “банківський сектор україни: проблеми І перспективи”

  Реферат
  Процес переходу України до якісно нової форми економічних відно­син, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову
 2. Реферат на тему: передумови регулювання

  Реферат
  Становлення та розвиток системи регулювання кредитної діяльності і комерційних банків перебуває в постійному русі залежно від зміни по­треб економічного розвитку країни.
 3. Реферат на тему (86)

  Реферат
  З економічної точки зору власність відображає, з одного боку, відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, та з іншого — спосіб поєднання робочої сили з засобами вироб­ництва.
 4. Реферат на тему: Кредитна система Японії

  Реферат
  Кредитна система Японії утворилась після незакінченої буржуазної революції 1868 р. Упродовж 30-ти років після прийняття в 1872 р. Закону про національні банки була створена переважна частина японських державних (спеціальних) та приватних банків.
 5. Реферат на тему: «Звернення стягнення І реалізація заставленого майна»

  Реферат
  Застава і звернення стягнення, реалізація заставленого майна на сьогоднішній час, є однією із найактуальніших тем в цивільно-правовому регулюванні. Саме зараз, з формуванням і становленням нової правової системи, розвитком цивільного

Другие похожие документы..