Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Отит - воспаление уха. Появляется при воспалении кожи ушной раковины или наружного слухового прохода. Воспаление среднего уха (средний отит) возникает...полностью>>
'Документ'
Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров,Изм. 3 к СанПиН...полностью>>
'Доклад'
Автономное учреждение Чувашской республики начального профессионального образования «Профессиональное училище № 23 г. Чебоксары» Министерства образов...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
климата, внутренних вод, растительного и животного мира и населения, их особенностим и распределение по материку....полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

(рік закінчення)

(з них ___________ за держзамовленням та _____________ за

контрактом).

Дата вручення свідоцтв _____________________________________

--------------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я,|Дата |Дані свідоцтва про|Примітка (3) |

|з/п|по батькові |народж.|народження (або | |

| |випускника | |паспорта) | |

| | | |------------------| |

| | | |серія | номер| |

|---+---------------+-------+--------+---------+-------------|

| 1 | | | | | |

|---+---------------+-------+--------+---------+-------------|

| 2 | | | | | |

|---+---------------+-------+--------+---------+-------------|

| 3 | | | | | |

|---+---------------+-------+--------+---------+-------------|

|...| | | | | |

--------------------------------------------------------------

Додаток: копія ліцензії;

зразок підпису і печатки керівника навчального

закладу;

база даних (на дискеті 3,5").

Керівник __________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" __________ 200 р.

Відповідальний ______________________ _____________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_________________

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом

керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами (без зазначення державних

нагород) у знахідному відмінку.

(3) Робиться помітка "ЗВ", якщо випускник претендує на

свідоцтво з відзнакою.

Додаток 2

до пункту 3.2 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на виготовлення атестатів про повну

загальну середню освіту (1)

Повна назва навчального закладу для друку на документах про

освіту (2): ______________________________________________________

Керівництво ________________ просить виготовити _____________

(повна назва НЗ) (кількість)

атестатів про повну загальну середню освіту для випускників

________________ навчального року згідно з поданим нижче списком

(рік закінчення)

(з них ___________ за держзамовленням та _____________ за

контрактом).

Дата вручення атестатів _____________________________________

--------------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я,|Дата |Паспортні дані (3)|Примітка (4) |

|з/п|по батькові |народж.|------------------| |

| |випускника | |серія | номер| |

|---+---------------+-------+--------+---------+-------------|

| 1 | | | | | |

|---+---------------+-------+--------+---------+-------------|

| 2 | | | | | |

|---+---------------+-------+--------+---------+-------------|

| 3 | | | | | |

|---+---------------+-------+--------+---------+-------------|

|...| | | | | |

--------------------------------------------------------------

Додаток: копія ліцензії;

зразок підпису і печатки керівника навчального

закладу;

база даних (на дискеті 3,5").

Керівник __________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" __________ 200 р.

Відповідальний ______________________ _____________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_________________

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом

керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами (без зазначення державних

нагород) у знахідному відмінку.

(3) Якщо відсутні дані паспорта, вказати дані свідоцтва про

народження.

(4) Робиться помітка "золота медаль", якщо випускник

претендує на золоту медаль, та "срібна медаль", якщо випускник

претендує на срібну медаль.

Додаток 3

до пункту 3.2 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на виготовлення свідоцтв про присвоєння (підвищення)

робітничої кваліфікації (1)

Повна назва професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, організації) для друку на документах про освіту (2)

__________________________________________________________________

Керівництво _________________________________________ просить

(повна навчального закладу, підприємства,

організації)

виготовити _____________ свідоцтв про підвищення робітничої

(кількість)

кваліфікації для випускників ________________ навчального року

(рік закінчення)

згідно з поданим нижче списком (з них ___________ за

держзамовленням та _____________ за контрактом).

Підвищення кваліфікації за професією (3): ___________________

(без зазначення

рівня чи розряду)

Дата вручення свідоцтв навчальним закладом (підприємством,

організацією): ___________________________________________________

--------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я,|Дата народження| Паспортні дані |

|з/п|по батькові | |------------------|

| |випускника | |серія |номер |

|---+---------------+---------------+--------+---------|

| 1 | | | | |

|---+---------------+---------------+--------+---------|

| 2 | | | | |

|---+---------------+---------------+--------+---------|

| 3 | | | | |

|---+---------------+---------------+--------+---------|

|...| | | | |

--------------------------------------------------------

Додаток: копія ліцензії;

зразок підпису і печатки керівника навчального

закладу (підприємства, організації);

база даних (на дискеті 3,5");

копія сертифіката про акредитацію.

Керівник __________ ______________________________

(навчального (підпис) (прізвище, ініціали)

закладу,

підприємства,

організації)

"__" __________ 200 р.

Відповідальний ______________________ _____________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_________________

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом

керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією.

Додаток 4

до пункту 3.2 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на виготовлення свідоцтв про присвоєння

(підвищення) робітничої кваліфікації (1)

Повна назва професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, організації) для друку на документах про освіту (2)

__________________________________________________________________

Керівництво _________________________________________ просить

(повна назва навчального закладу,

підприємства, організації)

виготовити _____________ свідоцтв про присвоєння робітничої

(кількість)

кваліфікації для випускників ________________ навчального року

(рік закінчення)

згідно з поданим нижче списком (з них ___________ за

держзамовленням та _____________ за контрактом).

Здобута професія (3) ________________________________________

(без зазначення рівня чи розряду)

Дата вручення свідоцтв навчальним закладом (підприємством,

організацією) ___________________________________________________

--------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я,|Дата народження| Паспортні дані |

|з/п|по батькові | |------------------|

| |випускника | |серія |номер |

|---+---------------+---------------+--------+---------|

| 1 | | | | |

|---+---------------+---------------+--------+---------|

| 2 | | | | |

|---+---------------+---------------+--------+---------|

| 3 | | | | |

|---+---------------+---------------+--------+---------|

|...| | | | |

--------------------------------------------------------

Додаток: копія ліцензії;

зразок підпису і печатки керівника навчального

закладу (підприємства, організації);

база даних (на дискеті 3,5");

копія сертифіката про акредитацію.

Керівник __________ ______________________________

(навчального (підпис) (прізвище, ініціали)

закладу,

підприємства,

організації)

"__" __________ 200 р.

Відповідальний ______________________ _____________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом

керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією.

Додаток 5

до пункту 3.2 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на виготовлення дипломів кваліфікованого робітника (1)

Повна назва навчального закладу для друку на документах про

освіту (2): ______________________________________________________

Керівництво _________________________________________ просить

(повна назва НЗ)

виготовити _____________ дипломів кваліфікованого робітника для

(кількість)

випускників ________________ навчального року згідно з поданим

(рік закінчення)

нижче списком (з них ___________ за держзамовленням та

_____________ за контрактом).

Здобута професія (3) ________________________________________

(без зазначення рівня чи розряду)

Приймалились до ПТУ на базі ____________ класів (4).

Дата вручення дипломів закладом освіти ______________________

-----------------------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я,|Дата народження|Паспортні дані (3)| Примітка (5) |

|з/п|по батькові | |------------------+--------------|

| |випускника | |серія |номер | |

|---+---------------+---------------+--------+---------+--------------|

| 1 | | | | | |

|---+---------------+---------------+--------+---------+--------------|

| 2 | | | | | |

|---+---------------+---------------+--------+---------+--------------|

| 3 | | | | | |

|---+---------------+---------------+--------+---------+--------------|

|...| | | | | |

-----------------------------------------------------------------------

Додаток: копія ліцензії;

зразок підпису і печатки керівника навчального

закладу;

база даних (на дискеті 3,5");

копія сертифіката про акредитацію.

Керівник __________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" __________ 200 р.

Відповідальний ______________________ _____________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом

керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією.

(4) Робиться помітка - на базі 9-ти чи 11-ти класів

проводилось приймання до ПТУ.

(5) Робиться помітка "ЗВ", якщо випускник претендує на диплом

з відзнакою.

Додаток 6

до пункту 3.2 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на виготовлення дипломів молодшого спеціаліста (1)

Повна назва навчального закладу для друку на документах про

освіту (2): ______________________________________________________

Рівень акредитації _____________________

Керівництво ______________________________ просить виготовити

(повна назва навчального

закладу)

_____________ дипломів молодшого спеціаліста для випускників

(кількість)

________________ навчального року згідно з поданим нижче списком

(рік закінчення)

(з них ___________ за держзамовленням та _____________ за

контрактом).

Назва спеціальності згідно з ліцензією (3) __________________

Кваліфікація (4) ____________________________________________

Дата вручення дипломів навчальним закладом __________________

-----------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я,|Дата |Паспортні дані |Примітка (5) |

|з/п|по батькові |народж.|---------------| |

| |випускника | |серія |номер | |

|---+---------------+-------+--------+------+-------------|

| 1 | | | | | |

|---+---------------+-------+--------+------+-------------|

| 2 | | | | | |

|---+---------------+-------+--------+------+-------------|

| 3 | | | | | |

|---+---------------+-------+--------+------+-------------|

|...| | | | | |

-----------------------------------------------------------

Додаток: копія платіжного доручення;

копія ліцензії;

копія сертифіката про акредитацію;

зразок підпису і печатки керівника навчального

закладу;

база даних на дискеті 3,5".

Керівник __________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" __________ 200 р.

Відповідальний ______________________ _____________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом

керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією.

(4) У відповідності до навчального плану.

(5) Робиться помітка "ЗВ", якщо випускник претендує на диплом

з відзнакою.

Додаток 7

до пункту 3.2 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на виготовлення дипломів бакалавра (1)

Повна назва навчального закладу для друку на документах про

освіту (2): ______________________________________________________

Рівень акредитації __________________________________________

Факультет ___________________________________________________

Керівництво _________________________________ просить

(повна назва навчального закладу)

виготовити ___________ дипломів бакалавра для випускників

(кількість)

________________ навчального року згідно з поданим списком (з них

(рік закінчення)

___________ за держзамовленням та _____________ за контрактом).

Назва напряму підготовки (3) ________________________________

Кваліфікація (4) бакалавра __________________________________

Дата вручення дипломів навчальним закладом __________________

------------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я,|Дата |Паспортні дані|Примітка (5)|

|з/п|по батькові |народження|--------------| |

| |випускника | |серія | номер| |

|---+---------------+----------+-------+------+------------|

| 1 | | | | | |

|---+---------------+----------+-------+------+------------|

| 2 | | | | | |

|---+---------------+----------+-------+------+------------|

|...| | | | | |

------------------------------------------------------------

Додаток: копія платіжного доручення;

копія ліцензії;

копія сертифіката про акредитацію;

зразок підпису і печатки керівника навчального

закладу;

база даних на дискеті 3,5".

Керівник __________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" __________ 200 р.

Відповідальний ______________________ _____________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом

керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією.

(4) У відповідності до навчального плану; слово "бакалавра" в

кваліфікації обов'язкове.

(5) Робиться помітка "ЗВ", якщо випускник претендує на диплом

з відзнакою.

Додаток 8

до пункту 3.2 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на виготовлення дипломів спеціаліста (1)

Повна назва навчального закладу для друку на документах про

освіту (2): ______________________________________________________

Рівень акредитації _________________

Факультет ___________________________________________________

Керівництво _________________________________ просить

(повна назва навчального закладу)

виготовити ___________ дипломів спеціаліста для випускників

(кількість)

_________________ навчального року згідно з поданим списком (з них

(рік закінчення)

___________ за держзамовленням та _____________ за контрактом).

Назва спеціальності (3) _____________________________________

Кваліфікація (4) ____________________________________________

Дата вручення дипломів навчальним закладом __________________

------------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я,|Дата |Паспортні дані|Примітка (5)|

|з/п|по батькові |народження|--------------| |

| |випускника | |серія | номер| |

|---+---------------+----------+-------+------+------------|

| 1 | | | | | |

|---+---------------+----------+-------+------+------------|

| 2 | | | | | |

|---+---------------+----------+-------+------+------------|

| 3 | | | | | |

|---+---------------+----------+-------+------+------------|

|...| | | | | |

------------------------------------------------------------

Додаток: копія платіжного доручення;

копія ліцензії;

копія сертифіката про акредитацію;

зразок підпису і печатки керівника навчального

закладу;

база даних на дискеті 3,5".

Керівник __________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" __________ 200 р.

Відповідальний ______________________ _____________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом

керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією.

(4) Відповідно до навчального плану.

(5) Робиться помітка "ЗВ", якщо випускник претендує на диплом

з відзнакою.

Додаток 9

до пункту 3.2 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на виготовлення дипломів магістра (1)

Повна назва навчального закладу для друку на документах про

освіту (2) _______________________________________________________

Рівень акредитації _______________________________

Факультет ___________________________________________________

Керівництво _________________________________ просить

(повна назва навчального закладу)

виготовити ___________ дипломів магістра для випускників

(кількість)

_________________ навчального року згідно з поданим списком (з них

(рік закінчення)

___________ за держзамовленням та _____________ за контрактом).

Назва спеціальності (3) _____________________________________

Кваліфікація (4) ____________________________________________

Дата вручення дипломів навчальним закладом __________________

------------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я,|Дата |Паспортні дані|Примітка (5)|

|з/п|по батькові |народження|--------------| |

| |випускника | |серія | номер| |

|---+---------------+----------+-------+------+------------|

| 1 | | | | | |

|---+---------------+----------+-------+------+------------|

| 2 | | | | | |

|---+---------------+----------+-------+------+------------|

|...| | | | | |

------------------------------------------------------------

Додаток: копія платіжного доручення;

копія ліцензії;

копія сертифіката про акредитацію;

зразок підпису і печатки керівника навчального

закладу;

база даних на дискеті 3,5".

Керівник __________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" __________ 200 р.

Відповідальний ______________________ _____________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом

керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією.

(4) Відповідно до навчального плану.

(5) Робиться помітка "ЗВ", якщо випускник претендує на диплом

з відзнакою.

Додаток 10

до пункту 3.2 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАГАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

РАЙОННОГО (МІСЬКОГО) ВІДДІЛУ ОСВІТИ І НАУКИ

на виготовлення документів про освіту (1)

для загальноосвітніх навчальних закладів

_________________________________________________________________

(назва районного (міського) відділу освіти і науки)

просить виготовити ___________ документів про освіту дляСкачать документ

Похожие документы:

 1. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 2. Указом Президента України від 7 червня 2000 р

  Документ
  Затвердити Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (додається). . Визнати таким, що втратило чинність, Тимчасове положення про класного керівника середнього закладу освіти, затверджене
 3. Президентові України (схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України від 2011 р., протокол № ) Київ 2011

  Документ
  Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України Авт. кол.: С.В.Загороднюк, О.
 4. Кодекс законів про працю України: Науково-практич-к 57 ний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с. Isbn 966-7920-40-2

  Кодекс
  Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А.
 5. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.

Другие похожие документы..