Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
название доклада - 12, прописной полужирный; фамилия и инициалы авторов, ученая степень, звание - 12, строчной полужирный; полное название организаци...полностью>>
'Публичный отчет'
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и периодич...полностью>>
'Публичный отчет'
Для эффективного функционирования финансовых рынков необходима объективная и достоверная финансовая отчетность. Чтобы обеспечить такую отчетность, не...полностью>>
'Документ'
ООО «Норд Империал», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Гончарова Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава, ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

(кількість)

випускників _________________ навчального року згідно з поданим

(рік закінчення)

нижче списком (з них ___________ за держзамовленням та

_____________ за контрактом).

-------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Назва | КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ |

|з/п|навчального|-------------------------------------------------------------------------|

| |закладу |Свідоцтва про базову загальну |Атестати про повну загальну середню |

| | |середню освіту |освіту |

| | |----------------------------------+--------------------------------------|

| | |Всього|загальні|з |додатків|Усього|загальні|срібна|золота|додатків|

| | | | |відзнакою|до них | | |медаль|медаль|до них |

|---+-----------+------+--------+---------+--------+------+--------+------+------+--------|

| 1 | | | | | | | | | | |

|---+-----------+------+--------+---------+--------+------+--------+------+------+--------|

| 2 | | | | | | | | | | |

|---+-----------+------+--------+---------+--------+------+--------+------+------+--------|

| 3 | | | | | | | | | | |

|---------------+------+--------+---------+--------+------+--------+------+------+--------|

| УСЬОГО: | | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток: зразки підписів і печаток всіх керівників навчальних

закладів даного району;

база даних (на дискеті 3,5");

Начальник районного (міського) відділу освіти і науки

________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер районного (міського) відділу освіти і

науки ________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" ____________ 200 р.

Відповідальний ______________________ __________________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється підписом і печаткою

начальника та головного бухгалтера районного (міського) відділу

освіти і науки.

Додаток 11

до пункту 3.2 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАГАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

на виготовлення документів про освіту (1)

для загальноосвітніх навчальних закладів

__________________________________________________________________

(назва обласного управління освіти і науки)

просить виготовити ___________ документів про освіту для

(кількість)

випускників _________________ навчального року згідно з поданим

(рік закінчення)

нижче списком (з них ___________ за держзамовленням та

_____________ за контрактом).

-----------------------------------------------------------------------------------------

| N |Назва | КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ |

|з/п|Районного|-------------------------------------------------------------------------|

| |відділу |Свідоцтва про базову загальну |Атестати про повну загальну середню |

| |освіти |середню освіту |освіту |

| | |----------------------------------+--------------------------------------|

| | |Всього|загальні|з |додатків|Усього|загальні|срібна|золота|додатків|

| | | | |відзнакою|до них | | |медаль|медаль|до них |

|---+---------+------+--------+---------+--------+------+--------+------+------+--------|

| 1 | | | | | | | | | | |

|---+---------+------+--------+---------+--------+------+--------+------+------+--------|

| 2 | | | | | | | | | | |

|---+---------+------+--------+---------+--------+------+--------+------+------+--------|

| 3 | | | | | | | | | | |

|-------------+------+--------+---------+--------+------+--------+------+------+--------|

| УСЬОГО: | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток: зразки підписів і печаток всіх керівників навчальних

закладів даного регіону;

база даних (на дискеті 3,5");

копії загальних замовлень районних (міських)

відділів освіти і науки.

Начальник обласного управління освіти і науки ________ __________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

Головний бухгалтер обласного

управління освіти і науки __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" __________ 200 р.

Відповідальний ______________________ ____________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється підписом і печаткою

начальника та головного бухгалтера обласного управління освіти і

науки.

Додаток 12

до пункту 3.2 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо нема бланка) інформаційних технологій

ЗАГАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

на виготовлення документів про освіту (1)

для професійно-технічних навчальних закладів

__________________________________________________________________

(назва обласного управління освіти і науки)

просить виготовити ___________ документів про освіту для

(кількість)

випускників _________________ навчального року згідно з поданим

(рік закінчення)

нижче списком (з них ___________ за держзамовленням та

_____________ за контрактом).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Назва | КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ |

|з/п|навчального|---------------------------------------------------------------------------------------|

| |закладу |Дипломи кваліфікованого робітника |Атестати про повну загальну середню |Свідоцтва про|

| | | |освіту |присвоєння |

| | | | |(підвищення) |

| | | | |робітничої |

| | | | |кваліфікації |

| | |----------------------------------+--------------------------------------+-------------|

| | |Всього|загальні|з |додатків|Усього|загальні|срібна|золота|додатків| Усього |

| | | | |відзнакою|до них | | |медаль|медаль|до них | |

|---+-----------+------+--------+---------+--------+------+--------+------+------+--------+-------------|

| 1 | | | | | | | | | | | |

|---+-----------+------+--------+---------+--------+------+--------+------+------+--------+-------------|

| 2 | | | | | | | | | | | |

|---+-----------+------+--------+---------+--------+------+--------+------+------+--------+-------------|

| 3 | | | | | | | | | | | |

|---------------+------+--------+---------+--------+------+--------+------+------+--------+-------------|

| УСЬОГО: | | | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток: зразки підписів і печаток всіх керівників навчальних

закладів даного регіону;

база даних (на дискеті 3,5");

копії загальних замовлень районних (міських)

відділів освіти і науки;

Начальник обласного управління освіти і науки ________ __________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

Головний бухгалтер обласного

управління освіти і науки __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" __________ 200 р.

Відповідальний ______________________ ____________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється підписом і печаткою

начальника та головного бухгалтера обласного управління освіти і

науки.

Додаток 13

до пункту 3.3 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо нема бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на передрук (1) документів про освіту

для загальноосвітніх навчальних закладів

__________________________________________________________________

(назва обласного управління освіти і науки)

просить внести зміни в попереднє замовлення на виготовлення

документів про освіту для випускників ________________ навчального

(рік закінчення)

року згідно з поданим нижче списком.

------------------------------------------------------------------------

| N |Назва |Назва |Назва |Прізвище, ім'я, по |Відзнака (2)|

|з/п |районного|навчального|документа |батькові випускника| |

| |відділу |закладу |про освіту|-------------------+------------|

| |освіти | | |було (3) | треба |було | треба|

|----+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+------|

| 1 | | | | | | | |

|----+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+------|

| 2 | | | | | | - | |

|--------------+-----------+----------+-----------+-------+-----+------|

| УСЬОГО: | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------

Начальник обласного управління освіти і науки ________ __________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

Головний бухгалтер обласного

управління освіти і науки ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" ____________ 200 р.

Відповідальний _______________________ ___________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Замовлення на передрук свідоцтв та атестатів формуються

окремо. У такій самій формі замовлення подаються від шкіл або

районних відділів освіти до обласних управлінь освіти.

(2) Робиться помітка "ЗВ" для дипломів з відзнакою.

(3) Було в попередньому замовленні.

Додаток 14

до пункту 3.3 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо нема бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на передрук (1) документів про освіту

для професійно-технічних навчальних закладів

__________________________________________________________________

(назва обласного управління освіти і науки)

просить внести зміни в попереднє замовлення на виготовлення

документів про освіту для випускників ________________ навчального

(рік закінчення)

року згідно з поданим нижче списком.

--------------------------------------------------------------

| N |Назва |Назва |Прізвище, ім'я, по |Відзнака (2)|

|з/п |навчального|документа |батькові випускника| |

| |закладу |про освіту|-------------------+------------|

| | | |було (3) | треба |було | треба|

|----+-----------+----------+-----------+-------+-----+------|

| 1 | | | | | | |

|----+-----------+----------+-----------+-------+-----+------|

| 2 | | | | | | |

|----------------+----------+-----------+-------+-----+------|

| УСЬОГО: | | | | | |

--------------------------------------------------------------

Начальник обласного управління освіти і науки ________ __________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

Головний бухгалтер обласного

управління освіти і науки ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" ____________ 200 р.

Відповідальний _______________________ ___________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Замовлення на передрук свідоцтв та атестатів формуються

окремо. У такій самій формі замовлення подаються від шкіл або

районних відділів освіти до обласних управлінь освіти.

(2) Робляться помітки:

"ЗВ" для дипломів з відзнакою;

"золота медаль", якщо випускник претендує на золоту медаль та

"срібна медаль", якщо випускник претендує на срібну медаль.

(3) Було в попередньому замовленні.

Додаток 15

до пункту 3.3 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на передрук документів про освіту

для вищих навчальних закладів

Керівництво _________________________________________________

(повна назва навчального закладу за статутними

документами)

просить внести зміни в попереднє замовлення на виготовлення

дипломів (молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра)

(1) для випускників ________________ навчального року згідно з

(рік закінчення)

поданим списком.

Факультет ___________________________________________________

Назва напряму або спеціальності (2) _________________________

Кваліфікація ________________________________________________

Дата вручення дипломів навчальним закладом __________________

--------------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я, по батькові випускника|Відзнака (3) |

|з/п|--------------------------------------+-----------------|

| |було (4) |треба |було | треба|

|---+------------------+-------------------+--------+--------|

| 1 | | | | |

| 2 | | | | |

|...| | | | |

--------------------------------------------------------------

Додаток: копія платіжного доручення.

Керівник __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" _____________ 200 р.

Відповідальний ____________________ __________________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Указати необхідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

(2) Указати освітньо-кваліфікаційний рівень за ліцензією.

(3) Робиться помітка "ЗВ" для дипломів з відзнакою.

(4) Було в попередньому замовленні.

Додаток 16

до пункту 3.4 Порядку

Штрих-код

Зразок печатки та підпису керівника навчального закладу

для репродукування на документах про освіту

----------------------------------------------------------------

| | |

| | |

| З Р А З О К |

| | |

| | |

----------------------------------------------------------------

/\ /\

Зразок підпису Зразок печатки

Посада керівника навчального закладу: _______________________

Ініціали та прізвище керівника навчального закладу: _________

Область та район, де знаходиться навчальний заклад: _________

Назва навчального закладу: __________________________________

__________________________________________________________________

Інструкція

для заповнення бланку зі зразком печатки та підпису

керівника навчального закладу для репродукування

на документах про освіту

Зразки печатки та підпису приймаються тільки на оригінальних

бланках, кожен з яких має свій унікальний номер. Тому суворо

забороняється виготовляти будь-які копії оригінальних бланків.

1. Положення про нанесення підпису.

1.1. Поле для внесення підпису знаходиться в рамці розміром

92 x 60 мм в лівому верхньому куті бланка.

1.2. Підпис керівника повинен бути нанесений капілярною або

чорнильною ручкою з чорнилом чорного кольору.

1.3. Контури підпису не повинні перекриватися лініями рамки,

тобто підпис повинен бути повністю всередині рамки.

1.4. Ніякі інші контури всередині рамки не допускаються.

2. Положення про нанесення печатки.

2.1. Поле для нанесення печатки знаходиться в рамці розміром

92 x 60 мм в правому верхньому куті бланка.

2.2. Перед нанесенням печатки на бланк вона повинна бути

промита для отримання чіткого відбитка.

2.3. Якщо печатка містить у центрі текстову інформацію, то

вона повинна розташовуватися паралельно до горизонтального краю

сторінки. Якщо печатка містить у центрі державний герб, то вона

повинна розташовуватися так, щоб тризуб знаходився у вертикальному

положенні (див. малюнок).

2.4. Контури печатки не повинні перетинатися з лініями рамки,

тобто печатка повинна повністю знаходитися всередині рамки.

2.5. Усередині рамки не повинні знаходитися якісь інші

контури крім, контурів печатки.

3. Бланк зі зразком печатки та підпису, у якому не

виконуються умови пунктів 1.2-1.4 чи пунктів 2.2-2.5, чи з

невідрізаною нижньою частиною або з незаповненими даними про

навчальний заклад для сканування не приймається. Потрібно

скористатися іншим бланком, щоб зробити правильні зразки. Бланк з

неправильними зразками повинен бути знищений.

Додаток 17

до пункту 3.5 Порядку

АНКЕТА

випускника загальноосвітнього навчального закладу (1)

_______________________________________________________________

(повна назва навчального закладу)

-----------------------------------------------------------------

| ПАСПОРТНІ ДАНІ (заповнюються українською мовою) |

| |

|1. Серія (*) ________________ |

|2. Номер (*) ________________ 4. Прізвище _____________ |

| 5. Ім'я _________________ |

|3. Стать (2): --- - чол. --- - жін. 6. По батькові __________ |

| --- --- |

|7. Дата народження: число ______ місяць ________ рік _________ |

|8. Ідентифікаційний номер ____________________________________ |

| |

|(*) Якщо відсутні дані паспорта, вказати дані свідоцтва про |

|народження і поставити позначку тут -> --- |

| --- |

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

| ДАНІ ПРО ОСВІТУ |

|9. Освітній рівень (2): --- - свідоцтво про базову середню |

| --- освіту |

| --- - атестат про повну середню освіту |

| --- |

|10. --- - Навчався на контрактній основі (2) |

| --- |

-----------------------------------------------------------------

Підпис випускника ___________________________

_______________

(1) Анкета заповнюється розбірливо, друкованими літерами.

(2) Потрібний квадрат перекресліть.

Додаток 18

до пункту 3.5 Порядку

АНКЕТА

випускника професійно-технічного навчального закладу (1)

_______________________________________________________________

(повна назва навчального закладу)

-----------------------------------------------------------------

| ПАСПОРТНІ ДАНІ (заповнюються українською мовою) |

| |

|1. Серія (*) _________________ |

|2. Номер (*) _________________ 4. Прізвище _____________ |

| 5. Ім'я _________________ |

|3. Стать (2): --- - чол. --- - жін. 6. По батькові |

| --- --- ______________________ |

|7. Дата народження: число ______ місяць ________ рік _________ |

|8. Ідентифікаційний номер ____________________________________ |

| |

|(*) Якщо відсутні дані паспорта, вказати дані свідоцтва про |

|народження і поставити позначку тут -> --- |

| --- |

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

| ДАНІ ПРО ОСВІТУ |

| 9. Повна середня освіта, отримана в ПТУ (2): |

| --- - так --- - ні|

| --- --- |

| 10. Професія: |

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

|11. --- - Навчався на контрактній основі (2) |

| --- |

-----------------------------------------------------------------

Підпис випускника ___________________________

_______________

(1) Анкета заповнюється розбірливо, друкованими літерами.

(2) Потрібний квадрат перекресліть.

Додаток 19

до пункту 3.5 Порядку

АНКЕТА

випускника для отримання свідоцтва про

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (1)

_______________________________________________________________

(повна назва навчального закладу, підприємства, організації)

-----------------------------------------------------------------

| ПАСПОРТНІ ДАНІ (заповнюються українською мовою) |

| |

|1. Серія (*) _________________ |

|2. Номер (*) _________________ 4. Прізвище _____________ |

| 5. Ім'я _________________ |

|3. Стать (2): --- - чол. --- - жін. 6. По батькові |

| --- --- ______________________ |

|7. Дата народження: число ______ місяць ________ рік _________ |

|8. Ідентифікаційний номер ____________________________________ |

| |

|(*) Якщо відсутні дані паспорта, вказати дані свідоцтва про |

|народження і поставити позначку тут -> --- |

| --- |

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

| ДАНІ ПРО ОСВІТУ |

| 9. Професія (2): |

| --- - здобута професія: _________________________________ |

| --- |

| --- - підвищення кваліфікації за професією: ______________ |

| --- |

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

|10. --- - Навчався на контрактній основі (2) |

| --- |

-----------------------------------------------------------------

Підпис випускника ___________________________

_______________

(1) Анкета заповнюється розбірливо, друкованими літерами.

(2) Потрібний квадрат перекресліть.

Додаток 20

до пункту 3.5 Порядку

АНКЕТАСкачать документ

Похожие документы:

 1. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 2. Указом Президента України від 7 червня 2000 р

  Документ
  Затвердити Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (додається). . Визнати таким, що втратило чинність, Тимчасове положення про класного керівника середнього закладу освіти, затверджене
 3. Президентові України (схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України від 2011 р., протокол № ) Київ 2011

  Документ
  Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України Авт. кол.: С.В.Загороднюк, О.
 4. Кодекс законів про працю України: Науково-практич-к 57 ний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с. Isbn 966-7920-40-2

  Кодекс
  Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А.
 5. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.

Другие похожие документы..