Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
- Здравствуйте, садитесь. Н а прошлых уроках мы с вами начали знакомство с творчеством Александра Блока и говорили о его ранней лирике. В центре нашег...полностью>>
'Документ'
Дзержинский филиал ГОУ ВПО Волго-Вятской академии государственной службы совместно с Молодежным парламентом г.Дзержинска, отделом молодежи и отделом ...полностью>>
'Документ'
15:00 – 17:00 посадка на паром St. Peter Line “PRINCESS ANASTASIA”, размещение в каютах выбранного класса. В 19:00 отправление парома. На борту к ваши...полностью>>
'Лекции'
- несбалансированность рациона и недостаточное содержание витаминов в кормах; использование кормовых ингредиентов, увеличивающих потребность организм...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

випускника вищого навчального закладу (1)

_______________________________________________________________

(повна назва навчального закладу)

_______________________________________________________________

(факультет)

-----------------------------------------------------------------

| ПАСПОРТНІ ДАНІ (заповнюються українською мовою) |

| |

|1. Серія (*) _________________ |

|2. Номер (*) _________________ 4. Прізвище _____________ |

| 5. Ім'я _________________ |

|3. Стать (2): --- - чол. --- - жін. 6. По батькові |

| --- --- ______________________ |

|7. Дата народження: число ______ місяць ________ рік _________ |

|8. Ідентифікаційний номер ____________________________________ |

| |

|(*) Якщо відсутні дані паспорта, вказати дані свідоцтва про |

|народження і поставити позначку тут -> --- |

| --- |

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

| ДАНІ ПРО ОСВІТУ |

|9. Освітньо-кваліфікаційний рівень, який здобувається (2): |

| --- - молодший спеціаліст --- - спеціаліст |

| --- --- |

| --- - бакалавр --- - магістр |

| --- --- |

|10. Напрям або спеціальність: ________________________________ |

| |

|11. Кваліфікація: ____________________________________________ |

|12. --- - Навчався на контрактній основі. |

| --- |

-----------------------------------------------------------------

Підпис випускника ___________________________

_______________

(1) Анкета заповнюється розбірливо, друкованими літерами.

(2) Потрібний квадрат перекресліть.

Додаток 21

до пункту 3.6 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

на виготовлення документів з відзнакою (1)

для загальноосвітніх навчальних закладів

_______________________________________________________________

(назва обласного управління освіти і науки)

повідомляє, що не мають документів про освіту з відзнакою такі

випускники ________________ навчального року, згідно з поданим

(рік закінчення)

нижче списком.

--------------------------------------------------------------------------

| N |Назва |Назва |Прізвище, ім'я, |Свідоцтва |Атестати |

|з/п |районного |навчального|по батькові випускника|----------+----------|

| |відділу |закладу | |було|треба|було|треба|

| |освіти | | | | | | |

|----+----------+-----------+----------------------+----+-----+----+-----|

| 1 | | | | | - | | |

|----+----------+-----------+----------------------+----+-----+----+-----|

| 2 | | | | | | | |

|----+----------+-----------+----------------------+----+-----+----+-----|

|... | | | | | | | |

|---------------+-----------+----------------------+----+-----+----+-----|

|УСЬОГО: | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Решту _____________ свідоцтв з відзнакою, _____________

(кількість) (кількість)

атестатів (срібна медаль) та _____________ атестатів (золота

(кількість)

медаль) друкувати згідно з раніше поданим замовленням.

Начальник обласного управління освіти і науки ________ __________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

Головний бухгалтер обласного

управління освіти і науки __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" ________ 200 р.

Відповідальний _________________________ _______________________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) У такій самій формі замовлення подають школи або районні

відділи освіти і науки до обласних управлінь освіти і науки.

Додаток 22

до пункту 3.6 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо нема бланка) інформаційних технологій

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

на виготовлення документів з відзнакою (1)

для професійно-технічних навчальних закладів

_______________________________________________________________

(назва обласного управління освіти і науки)

повідомляє, що не підтвердили право на отримання документів про

освіту з відзнакою такі випускники ________________ навчального

(рік закінчення)

року згідно з поданим нижче списком.

--------------------------------------------------------------------

| N |Назва |Прізвище, ім'я, |Дипломи |Атестати |

|з/п |навчального|по батькові випускника|кваліфікованого| |

| |закладу | |робітника | |

| | | |---------------+----------|

| | | |було |треба |було|треба|

|----+-----------+----------------------+-------+-------+----+-----|

| 1 | | | | - | | |

|----+-----------+----------------------+-------+-------+----+-----|

| 2 | | | | | | |

|----+-----------+----------------------+-------+-------+----+-----|

|... | | | | | | |

|----------------+----------------------+-------+-------+----+-----|

|УСЬОГО: | | | | | |

--------------------------------------------------------------------

Решту _____________ дипломів кваліфікованого робітника з

(кількість)

відзнакою, _____________ атестатів (срібна медаль) та

(кількість)

_____________ атестатів (золота медаль) друкувати згідно з раніше

(кількість)

поданим замовленням.

Начальник обласного управління освіти і науки ________ __________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

Головний бухгалтер обласного

управління освіти і науки __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" ________ 200 р.

Відповідальний _________________________ _______________________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) У такій самій формі замовлення подають школи або районні

відділи освіти і науки до обласних управлінь освіти і науки.

Додаток 23

до пункту 3.6 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

на виготовлення документів з відзнакою

для вищих навчальних закладів

Повна назва вищого навчального закладу ______________________

Рівень акредитації __________________________________________

Факультет ___________________________________________________

Керівництво ________________________________ повідомляє, що

(повна назва навчального закладу)

не підтвердили право на отримання документів з відзнакою такі

випускники ________________ навчального року:

(рік закінчення)

Назва напряму або спеціальності _____________________________

Кваліфікація ________________________________________________

Дата вручення дипломів навчальним закладом __________________

---------------------------------

| N | Прізвище, ім'я, по |

| з/п | батькові випускника (1) |

|-----+-------------------------|

| 1 | |

|-----+-------------------------|

| 2 | |

|-----+-------------------------|

| ... | |

---------------------------------

Решту _____________ дипломів з відзнакою друкувати згідно з

(кількість)

раніше поданим замовленням.

Керівник ___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" ___________ 200 р.

Відповідальний _________________________ _______________________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Вказати тільки прізвища випускників, які не підтвердили

дипломи з відзнакою.

Додаток 24

до пункту 4.5 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗВІТ

про видані документи про освіту

загальноосвітнім навчальним закладам

________________________________________________________________

(назва обласного управління освіти і науки)

Всього отримано документів від Державного центру прикладних

інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України:

загальна кількість документів про освіту ____________________

на суму _____________________________________________________

Всього видано документів про освіту:

загальна кількість документів про освіту ____________________

на суму _____________________________________________________

----------------------------------------------------------

| N | Назва | Кількість |Видано навчальним |Усього |

|з/п| районного| навчальних|закладам |(загальна |

| | відділу | закладів |------------------|кількість,|

| | освіти | |свідоцтв|атестатів| шт.) |

|---+----------+-----------+--------+---------+----------|

|---+----------+-----------+--------+---------+----------|

|--------------+-----------+--------+---------+----------|

|УСЬОГО: | | | | |

----------------------------------------------------------

Начальник обласного управління освіти і науки ________ __________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

Головний бухгалтер обласного

управління освіти і науки __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" ________ 200 р.

Додаток 25

до пункту 4.5 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗВІТ

про видані документи про освіту

професійно-технічним навчальним закладам

_______________________________________________________________

(назва обласного управління освіти і науки)

Всього отримано документів від Державного центру прикладних

інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України:

загальна кількість документів про освіту ____________________

на суму _____________________________________________________

Всього видано документів про освіту:

загальна кількість документів про освіту ____________________

на суму _____________________________________________________

-------------------------------------------------------------------

| N |Назва | Видано навчальним закладам |Усього |

|з/п |навчального|-------------------------------------|(загальна |

| |закладу |атестатів|дипломів |дипломів |кількість,|

| | | |кваліфікованого|молодшого |шт.) |

| | | |робітника |спеціаліста| |

|----+-----------+---------+---------------+-----------+----------|

| 1. | | | | | |

|----+-----------+---------+---------------+-----------+----------|

| 2. | | | | | |

|----+-----------+---------+---------------+-----------+----------|

| ...| | | | | |

|----------------+---------+---------------+-----------+----------|

| УСЬОГО: | | | | |

-------------------------------------------------------------------

Начальник обласного управління освіти і науки ________ __________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

Головний бухгалтер обласного

управління освіти і науки __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" ________ 200 р.

Додаток 26

до пункту 4.5 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗВІТ

про видані документи про освіту

вищим навчальним закладом

Керівник ____________________________________________________

(повна назва навчального закладу за статутними

документами)

повідомляє, що від Державного центру прикладних інформаційних

технологій Міністерства освіти і науки України нами отримано

_____________ дипломів (молодшого спеціаліста, бакалавра,

(кількість)

спеціаліста, магістра) (1) для випускників ___________________

(рік закінчення)

навчального року.

Випускникам навчального закладу було видано ____________

(кількість)

документів.

Невидані документи _____________ (дипломів молодшого

(кількість)

спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра) (1) повертаються до

Державного центру прикладних інформаційних технологій для знищення

(2).

Керівник ____________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__"____________ 200 р.

Відповідальний _________________________ ________________________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Вказати необхідне.

(2) Згідно з додатком

Додаток 27

до пункту 4.5 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗВІТ

про невидані документи про освіту

загальноосвітнім навчальними закладами (1)

________________________________________________________________

(назва обласного управління освіти і науки)

Загальна кількість документів про освіту, що повертаються для

знищення до Державного центру прикладних інформаційних технологій

Міністерства освіти і науки України:

_______________

(кількість)

на суму _____________________________________________________

------------------------------------------------------------------

| N | Назва |Назва |Прізвище, ім'я,|Номер та | Назва |

|з/п| районного|навчального|по батькові |серія | документа |

| | відділу |закладу |випускника |документа| про освіту|

| | освіти | | | | |

|---+----------+-----------+---------------+---------+-----------|

|---+----------+-----------+---------------+---------+-----------|

|--------------+-----------+--------------------------------------

|УСЬОГО: | |

|свідоцтв - | |

|атестатів - | |

|--------------+-----------|

|РАЗОМ: | |

----------------------------

Начальник обласного управління освіти і науки ________ __________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

Головний бухгалтер обласного

управління освіти і науки __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" ________ 200 р.

_______________

(1) До звіту додаються документи про освіту.

Додаток 28

до пункту 4.5 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗВІТ

про невидані документи про освіту

професійно-технічним навчальними закладами (1)

_______________________________________________________________

(назва обласного управління освіти і науки)

Загальна кількість документів про освіту, що повертаються для

знищення до Державного Центра прикладних інформаційних технологій

Міністерства освіти і науки України:

________________

(кількість)

на суму ____________________________________________________

-------------------------------------------------------

| N |Назва |Прізвище, ім'я,|Номер та |Назва |

|з/п|навчального |по батькові |серія |документа |

| |закладу |випускника |документа|про освіту|

|---+------------+---------------+---------+----------|

|---+------------+---------------+---------+----------|

|----------------+---------------+---------------------

|УСЬОГО: | |

|атестатів - | |

|----------------+---------------|

|дипломів | |

|кваліфікованого | |

|робітника - | |

|----------------+---------------|

|РАЗОМ: | |

----------------------------------

Начальник обласного управління освіти і науки ________ __________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

Головний бухгалтер обласного

управління освіти і науки __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__" ________ 200 р.

_______________

(1) До звіту додаються документи про освіту.

Додаток 29

до пункту 4.5 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

Звіт

про невидані документи про освіту

вищим навчальним закладом (1)

Керівництво _________________________________________________

(повна назва навчального закладу за статутними

документами)

повертає для знищення невидані документи про освіту випускників

________________ навчального року згідно з поданим списком.

(рік закінчення)

------------------------------------------------------

| N |Прізвище,|Назва |Номер і|Причини повернення |

|з/п|ім'я, по |документа |серія |документів |

| |батькові |про освіту|диплома| |

| |випусника| | | |

|---+---------+----------+-------+-------------------|

| 1 | | | | |

|---+---------+----------+-------+-------------------|

|...| | | | |

------------------------------------------------------

Керівник ____________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__"____________ 200 р.

Відповідальний _________________________ ________________________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) До звіту додається накладна у двох примірниках та

документи про освіту.

У накладній зазначити серію і номер документа про освіту, та

його вартість.

Додаток 30

до пункту 6.5 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на виготовлення дубліката документа про освіту

для загальноосвітнього навчального закладу

Керівництво _________________________________________________

(повна назва навчального закладу за статутними

документами)

просить виготовити дублікат (свідоцтва, атестата) (1) для

випускника ________________ навчального року.

(рік закінчення)

Дата вручення дипломів (оригіналів) закладом освіти _________

-------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я, по |Номер і серія |Підстава|

|з/п|батькові випускника|оригіналу | |

| | |документа про | |

| | |освіту | |

|---+-------------------+--------------+--------|

| 1 | | | |

|---+-------------------+--------------+--------|

|...| | | |

-------------------------------------------------

Додаток: копія платіжного доручення.

Керівник ____________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__"____________ 200 р.

Відповідальний _________________________ ________________________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Вказати необхідне.

Додаток 31

до пункту 6.5. Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на виготовлення дубліката документа про освіту

для професійно-технічного навчального закладу

Керівництво _________________________________________________

(повна назва навчального закладу за статутними

документами)

просить виготовити дублікат (диплома кваліфікованого робітника,

атестата) (1) для випускника ________________ навчального року.

(рік закінчення)

Кваліфікація ________________________________________________

Дата вручення дипломів (оригіналів) закладом освіти _________

--------------------------------------------------

| N | Прізвище, ім'я, по | Номер і серія|Підстава|

|з/п| батькові випускника| оригіналу | |

| | | документа про| |

| | | освіту | |

|---+--------------------+--------------+--------|

| 1 | | | |

|---+--------------------+--------------+--------|

|...| | | |

--------------------------------------------------

Додаток: копія платіжного доручення.

Керівник ____________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__"____________ 200 р.

Відповідальний _________________________ ________________________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Вказати необхідне.

Додаток 32

до пункту 6.5 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти і науки України

навчального закладу Державний центр прикладних

(якщо немає бланка) інформаційних технологій

ЗАМОВЛЕННЯ

на виготовлення дубліката документа про освіту

для вищого навчального закладу

Керівництво _________________________________________________

(повна назва навчального закладу за статутними

документами)

просить виготовити дублікат (диплома молодшого спеціаліста,

бакалавра, спеціаліста, магістра) (1) для випускника

________________ навчального року.

(рік закінчення)

Факультет ___________________________________________________

Назва напряму або спеціальності _____________________________

Кваліфікація ________________________________________________

Дата вручення дипломів (оригіналів) навчальним закладом _____

--------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я,|Номер і |Підстава|

|з/п|по батькові |серія диплома| |

|---+---------------+-------------+--------|

| 1 | | | |

|...| | | |

--------------------------------------------

Додаток: копія платіжного доручення.

Керівник ____________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"__"____________ 200 р.

Відповідальний _________________________ ________________________

(прізвище, ініціали) (телефон)

_______________

(1) Вказати необхідне.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 2. Указом Президента України від 7 червня 2000 р

  Документ
  Затвердити Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (додається). . Визнати таким, що втратило чинність, Тимчасове положення про класного керівника середнього закладу освіти, затверджене
 3. Президентові України (схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України від 2011 р., протокол № ) Київ 2011

  Документ
  Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України Авт. кол.: С.В.Загороднюк, О.
 4. Кодекс законів про працю України: Науково-практич-к 57 ний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с. Isbn 966-7920-40-2

  Кодекс
  Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А.
 5. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.

Другие похожие документы..