Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Цели: формировать умение понимать главную мысль произведения, образы; воспитывать в детях чувство добра, неприятие зла, учить передавать настроение с...полностью>>
'Документ'
Воспитать у детей сознательное отношение к учебе, понимания сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности...полностью>>
'Документ'
э. практически исчез из Индии. Основной причиной этого стало противопоставление идей буддизма освященному брахманизмом кастовому строю. Одновременно, ...полностью>>
'Реферат'
1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «СантехНИИпроект» при участии Федерального государственного унитарного предприятия «...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА ДОПОМОГИ З ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ТА ЗЛОВЖИВАННЮ НАРКОТИКАМИ В БІЛОРУСІ, УКРАЇНІ ТА МОЛОДОВІ (БУМАД ).

 1. Базова інформація.

Європейська Спільнота приділяє все більше уваги підтримці верховенства закону та його ефективного застосування, надаючи допомогу новим незалежним державам через Програму ТАСІС. Ключовими напрямками є боротьба з організованою злочинністю - зокрема, торгівлею наркотиками та торгівлею жінками, а також зменшення масштабів нелегальної міграції крізь територію СНД.

БУМАД є Програмою комплексного типу, в рамках якої надається допомога Білорусі, Україні та Молдові. Загальним завданням цієї Програми є зменшення інтенсивності потоків контрабанди наркотиків із та по території цих країн до країн-членів ЄК. В рамках Програми прийнятий збалансований підхід, що враховує аспект юридичної заборони, а також аспекти зниження попиту на наркотики та співробітництва регіонів.

Сутність цього збалансованого підходу полягає у визнанні того, що торгівлі наркотиками сприяє кілько факторів. До цих факторів належать наступні: (1) брак спроможності до юридичної заборони, тому що він зменшує ризик для тих, хто перевозить наркотики; (2) зловживання наркотиками, тому що воно інтенсифікує торгівлю ними через зростання попиту на заборонені наркотичні речовини, а також через зміцнення неформальних зв’язків між людьми, які залучені до торгівлі наркотиками; (3) недостатній обсяг співробітництва між органами охорони правопорядку на рівні регіонів, тому що це значно зменшує ефективність заходів протидії.

Програма БУМАД складається з сімох проектів за участю багатьох країн. Цей перший обсяг виділених коштів (БУМАД 1) становить € 2.200.000 (витрати розподілено між ЄК (90%) та ПРООН (10%)).

Програма БУМАД складається з сімох проектів:

 1. „Юридична допомога”: зміцнення й гармонізація законодавчої та регуляторної баз боротьби з наркотиками;

 2. „Контроль морських портів”: зміцнення спроможності протидіяти контрабанді наркотиків в Одесі та Іллічівську;

 3. „Контроль наземних кордонів”: зміцнення спроможності служб охорони наземних кордонів протидії контрабанді наркотиків;

 4. „Створення міжвідомчої системи збору та аналізу даних щодо незаконного обігу наркотиків

 1. ”: розробка універсальної системи збору та аналізу даних щодо незаконного обігу наркотиків;

 2. „Національна Обсерваторія з питань Наркотиків”: зміцнення систем моніторингу торгівлі та зловживання наркотиками в регіоні;

 3. „ОВД і профілактика наркоманії за участю громади”: розвиток превентивних навичок у працівників органів охорони правопорядку;

 4. „Створення мереж НДО”: зміцнення можливостей НДО в галузі лікування наркозалежних осіб і зменшення шкоди.

 1. Управління Програмою.

Впровадження Програми БУМАД здійснюється представництвами ПРООН у Білорусі, Україні та Молдові під наглядом AIDCO.

У кожному представництві ПРООН призначено Відповідальну Особу з БУМАД із боку ПРООН, яка відповідає за щоденне управління Програмою БУМАД (впродовж цієї першої та наступних фаз БУМАД). Роль Відповідальної Особи з БУМАД включає: (1) моніторинг діяльності; (2) організацію та підтримку короткострокових місій, підтримку зі впровадження тренінгу, підтримку з надання обладнання, та (3) забезпечення відчутності діяльності ЄК у країні.

Всередині представництва ПРООН в Україні призначений Координатор Програми БУМАД з боку ПРООН, який відповідає за координацію діяльності програми на регіональному рівні. Координатор звітує перед офісом ПРООН у Брюсселі та ЄК/AIDCO. Координатор також регулярно підтримує зв’язок із Делегаціями ЄК у регіоні та інформує їх щодо досягнень програми. Координатор готує квартальні звіти про діяльність програми БУМАД, які надсилаються до Комісії ЄК (EuropeAid) та Делегацій ЄК. Квартальний Звіт включає: (і) Контекст проекту; (іі) Опис процесу впровадження заходів; (ііі) Оцінку досягнень по результатах проекту; (iv) Робочий план; (v) Фінансовий звіт про виконання програми згідно статей бюджету та у відповідності до вимог ЄК.

Наглядова Комісія БУМАД (НК) скликатиметься щонайменше кожного року. До неї увійдуть представники уряду країни-отримувача допомоги, ПРООН, ЄК/EuropeAid і Делегацій ЄК. EuropeAid має повноваження скликати Наглядову Комісію в будь-якій ситуації, що потребує цього. НК здійснюватиме: (1) Ухвалення робочого плану та перегляд бюджету; (2) Перевірку Квартальних Звітів; (3) Перевірку заходів і звітів оцінки та ухвалення рекомендацій; (4) Перевірку стратегії програми у світлі ситуації в регіоні.

 1. Опис результатів і діяльності БУМАД 1.

ПРОЕКТ 1 : ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

 1. Короткий опис проекту

Задля підвищення ефективності заходів, що протидіють торгівлі наркотиками, - на національному та регіональному рівнях - та ефективного реагування на посилення зловживання наркотиками в цих країнах, є потреба в подальшому розвиткові та/чи зміцненні інституційної та законодавчої баз боротьби з наркотиками.

Інституційна база боротьби з наркотиками включає на політичному рівні - міжміністерську координаційну комісію, а на технічному рівні – агенцію з координації заходів застосування права, а також підтримку роботи національної комісії з відповідальністю за класифікацію наркотиків і контроль дозволеної законом діяльності.

Законодавча база боротьби з наркотиками включає: (i) національний класифікатор підконтрольних речовин; (ii) механізми регулювання дозволеної законом діяльності; (iii) конкретні злочини кримінального кодексу, що стосуються торгівлі наркотиками, відмивання грошей, торгівлі речовинами-попередниками і т. ін.; (iv) юридичні документи, що стосуються боротьби зі зловживанням наркотиками; (v) спеціальні положення, покликані сприяти розслідуванням (такі як контрольована доставка, телефонний нагляд і т. ін.) та протидіяти відмиванню грошей; та (vi) юридичні заходи, що дозволяють на співробітництво регіонів (особливо в галузях екстрадиції, конфіскації за кордоном, взаємної юридичної допомоги, контрольованої доставки, перехоплення на морі і т. ін.).

У вересні 2004 року п. Ольгою Зудовою, Старшим Радником з правових питань Управління ООН з контролю за наркотиками та попередження злочинності (UNODC) було проведено роботу щодо вивчення ситуації та надання рекомендацій в рамках проекту “Юридична допомога”. Отже, було проведено поглиблену оцінку наявної законодавчої та інституційної бази боротьби з наркотиками в Україні, надано рекомендації щодо удосконалення та гармонізації національних правових та інституційних інфраструктур на регіональному рівні, а також оцінка потреб у навчанні та обладнанні (для суддів та прокурорів).

Звіт, який поглиблено представляє всі пропозиції щодо внесення змін (до законів/положень) у сфері юридичної та інституційної бази, надіслано до зацікавлених міністерств України (Верховної Ради, Міністерства внутрішніх справ, Служби Безпеки, Кабінету Міністрів, Верховного Суду і т. ін.).

Було досягнуто попереднє погодження з відповідними інституціями щодо утворення Робочої Групи (РГ) з Законодавчої Бази Боротьби з Наркотиками, до складу якої увійдуть представники Верховної Ради, Адміністрації Президента, Міністерства внутрішніх справ, Служби Безпеки, Кабінету Міністрів, Верховного Суду, Міністерства Юстиції, Державної митної служби, Державної прикордонної служби та Комітету по контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я і інших міністерств та відомств України, і, яка відповідатиме за сприяння та моніторинг впровадження Плану Дій в рамках Програми.

Керівництво ПРООН в країні координує та надає підтримку діяльності Робочої Групи щодо підвищення прозорості, відповідальності та ефективності. Протягом наступних засідань Верховної Ради зусилля РГ сприятимуть розробці та прийняттю законодавчих та інституційних інструментів у відповідності до стандартів ЄК, а також спостереженню за прогресом щодо проведення реформ у цій сфері.

В подальшому, в рамках Програми БУМАД планується провести навчання суддів і прокурорів та забезпечити їх обладнанням.

В процесі впровадження проекту національними інституціями було визнано необхідність удосконалення та внесення змін у законодавчому та інституційному напрямках у сфері контролю за наркотиками.

ПРОЕКТ 2: КОНТРОЛЬ МОРСЬКИХ ПОРТІВ В ОДЕСІ ТА ІЛЛІЧЕВСЬКУ

 1. Короткий опис проекту

Проект зміцнить спроможність до боротьби з наркотиками морських портів Одеси та Іллічевську: буде проведене навчання та надане обладнання; будуть прийняті гармонізовані процедури контролю; підвищиться спроможність Митної служби до рутинного застосування селективного підходу та "виведення з тіні"; буде організована система комунікації. Проект також підтримуватиме співробітництво на регіональному рівні між морськими портами регіону. Все це повинно призвести до підвищення частоти арештів партій наркотиків у морських портах.

У липні 2003 року робочою групою, до складу якої увійшли два експерта-консультанта ЄК та національний менеджер Програми БУМАД, було проведено поглиблену оцінку потреб у двох найбільших портах Чорного моря - Одеси та Іллічівську.

Звіт поглибленої оцінки наявних процедур контролю в портах Одеси та Іллічівську, який включає аналіз потреб у навчанні, обладнанні та адміністративних процедурах, було перекладено на українську мову ї надіслано партнерам для підготовки щодо співпраці протягом наступного етапу Програми (БУМАД 2).

Рекомендації експертів ЄК було розглянуто Державною прикордонною та митною службами. Спільно з представниками Програми та митної служби було розроблено детальний перелік обладнання, враховуючи необхідні технічні вимоги.

Стратегією Проекту є об’єднання зусиль митної та прикордонної служб як на рівні технічних можливостей так і на рівні інформаційних та координаційних взаємовідносин, а також проведення відповідних навчань щодо боротьбі з контрабандою наркотиків на регіональному рівні. Отже, зі сторони національних партнерів проекту потрібне визнання необхідності такого підходу щодо тіснішої співпраці на рівні служб. Це є однією з умов для надання обладнання в рамках Програми БУМАД.

В подальшому, в рамках Програми БУМАД планується надання обладнання у морських портах та проведення регіонального семінару з питань морського співробітництва.

ПРОЕКТ 3: КОНТРОЛЬ НАЗЕМНИХ КОРДОНІВ

1. Короткий опис проекту

Проект забезпечить навчання та надасть обладнання 18 прикордонним постам у Білорусі, Україні та Молдові. Навчальний курс включатиме, з одного боку, технології митного огляду та методи приховування, а з іншого боку – селективний підхід і технології "виведення з тіні". Буде проведений регіональний транскордонний семінар для старших посадових осіб з метою зміцнення співробітництва регіонів та знайомства з найкращими європейськими практиками.

У грудні 2003 року в Україні під час роботи місії експертом ЄК було перевірено основні пости охорони наземних кордонів і сформульовані рекомендації щодо пріоритетних заходів (адміністративних, навчальних та надання обладнання), націлених на збільшення спроможності до боротьби з наркотиками на обраних прикордонних постах.

Увагу сконцентровано в основному на допомозі 10 пріоритетним прикордонним постам в Україні (кордони з Росією, Молдовою та Польщею), які було обрано митною та прикордонною службами сумісно, і визнано як найменш оснащеними й тому, мають найбільшу загрозу щодо контрабанди наркотиків. Отже, під час роботи місії сумісно з митною та прикордонною службами було складено перелік обладнання та визначені його технічні характеристики. Керівництво Програми БУМАД з боку ПРООН провело тендер і зараз завершує необхідні процедури щодо закупівлі та поставки першої партії обладнання. Якщо допомога буде визнана ефективною, її рамки можуть бути розширені на інші прикордонні пости. Проект повинен принести користь як прикордонній службі, так і митній службі України.

Звіт поглибленої оцінки наявних процедур боротьби з наркотиками на прикордонних постах, який включає аналіз потреб у навчанні, обладнанні та адміністративних процедурах, а також надає опис навчання та перелік обладнання, було перекладено на українську мову ї надіслано партнерам для підготовки до співпраці протягом наступного етапу Програми.

В подальшому, в рамках Програми БУМАД планується провести практичний груповий тренінг на місцях із технологій митного огляду та "виведення з тіні" та регіональний семінар із митного співробітництва.

ПРОЕКТ 4: СТВОРЕННЯ МІЖВІДОМЧОЇ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ

1. Короткий опис проекту

Задля підвищення ефективності заходів протидії торгівлі наркотиками, є потреба в розробці на рівні країни системи збирання та аналізу інформації щодо незаконного обігу наркотиків. Дані повинні бути сумісними із власною системою та системами інших регіонів.

Завданням проекту є формування/зміцнення спроможності до збирання та аналізу даних стосовно наркотиків Департаменту по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС України та його регіональних підрозділів. Проект також зміцнюватиме технічне забезпечення центральних підрозділів із боротьби з наркотиками Митної служби, Державної прикордонної служби та Служби Безпеки України.

Проект надасть тренінг підрозділам із боротьби з наркотиками органів внутрішніх справ, митниці, служб безпеки та прикордонної служби. Навчальні курси будуть, наскільки це можливо, організовані як спільні, таким чином, зміцнюючи співробітництво між чотирма службами застосування закону.

У жовтні 2003 року в під час візиту експерта-консультанта ЄК в Україну було здійснено наступне:

 • Проаналізовано юридичне забезпечення збирання й використання оперативної інформації та розвіддіяльності з метою аналітичних досліджень і кримінальних розслідувань;

 • Проведено первинну оцінку наявних можливостей інформаційних систем, що на цей час використовуються з метою застосування закону по відношенню до наркотиків, а також із метою зв’язку з регіональними відділами органів внутрішніх справ;

 • Проведено порівняльний аналіз рівня та оцінено сумісність цих можливостей з іншими системами (Європол, Інтерпол і т. ін.);

 • Розроблено систему аналітичних досліджень і кримінальних розслідувань у галузі розвідки стосовно наркотиків, яка відповідатиме міжнародним вимогам щодо обміну інформацією;

 • Надано рекомендації щодо адміністративних і організаційних заходів, потрібних для введення в дію запропонованих інформаційних систем, підготовлено перелік технічних елементів (програмне забезпечення/комп’ютерне обладнання) та тренінгів.

Звіт поглибленої оцінки наявних систем розвіддіяльності, який включає аналіз потреб у навчанні, обладнанні (включно з приблизним кошторисом) та характеристику адміністративних процедур було перекладено на українську мову ї надіслано партнерам.

Керівництвом Програми з боку ПРООН було проведено тендер та усі необхідні процедури щодо закупівлі та поставки першої партії обладнання.

Обладнання (комп’ютерне устаткування для бази даних) було надане підрозділу органів внутрішніх справ із боротьби з наркотиками та його регіональним відділенням, а також Службі безпеки України, митній та прикордонній службам України.

Другу партію обладнання буде надано у найближчим часом.

В майбутньому, в рамках Програми БУМАД планується провести навчання працівників органів охорони правопорядку.

ПРОЕКТ 5: ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ОВС) І ПРОФІЛАКТИКА ЗА УЧАСТЮ ГРОМАДИ

1. Короткий опис проекту

Якщо говорити про профілактику злочинності, пов'язаної з наркотиками, то існує потреба розробити підхід, що являв би собою оптимальну суміш реактивності та проактивності - забезпечував як реагування на випадок злочину (зловживання чи торгівлі наркотиками), так і спробу, насамперед, зменшити ймовірність його скоєння. Є потреба в розробці підходу партнерства між ОВС і громадою. В цьому новому прикладі працівник ОВС буде розглядатися як "агент із запобігання". Цей новий підхід допоможе вдосконалити співробітництво з місцевою громадою, а таким чином - краще зрозуміти проблему, чіткіше визначити пріоритети та підвищити адекватність реагування. Якщо стисло, це дозволить досягти кращих результатів, водночас підвищивши рівень довіри населення до своїх правоохоронців.

Тісне співробітництво зі старшими посадовцями та особами, що формують політику, в системі органів внутрішніх справ та їх підрозділах із боротьби з наркотиками, а також із місцевими НДО та ЗМІ, забезпечить ефективне оголошення та розповсюдження досягнень проекту.

У жовтні 2003 року в під час роботи місії експерта-консультанта ЄК в Україні було проведено оцінку стану та досвіду, набутого в рамках громадської охорона правопорядку в Україні. Звіт поглибленої оцінки разом з рекомендаціями щодо розробки "Модулів профілактики злочинності, пов’язаної з наркотиками", адаптованих до місцевих умов, згідно принципу "Громадської Охорони правопорядку", тобто шляхом вдосконалення консультативної взаємодії та співробітництва з широкими верствами громади було перекладено та надіслано до Міністерства внутрішніх справ України.

Задля виконання рекомендації експерта ЄК, з допомогою програми БУМАД, було розроблено стратегічний документ на рівні департаменту, який відображає збалансований підхід до боротьби зі зловживанням наркотиками та фокусується на заходах боротьби з незаконним обігом наркотиків, заходах антинаркотичної профілактики та управлінні ресурсами, а також створено робочу групу з представників ДБНОН і Національної Академії внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я України та Наркологічної служби України. Під час семінарів, проведених робочою групою було розглянуто та обговорено систему впровадження антинаркотичної профілактики в рамках громадського компоненту збалансованої стратегії. Ця система повинна включати надання відповідного навчання та управління ресурсами.

Також був запропонований План роботи та графік, який базується на рекомендаціях і пропозиціях експерта ЄС, і завданням якого є підтримка діяльності різних організацій із розробки та впровадження громадської охорони правопорядку через програму антинаркотичної профілактики. Виконання цього Плану роботи повинне надати українським органам влади спроможності розробити інфраструктуру, яка підтримуватиме сталість їхнього підходу до феномену наркотиків після завершення програми БУМАД.

В майбутньому, в рамках Програми БУМАД планується проведення навчання групи ведучих викладачів із "профілактики злочинності, пов’язаної з наркотиками, за участю громади ” та впровадження нового модуля в трьох Академіях, а також планується провести регіональну конференцію.

ПРОЕКТ 6: НАЦІОНАЛЬНА ОБСЕРВАТОРІЯ З ПИТАНЬ НАРКОТИКІВ

1. Короткий опис проекту

Цей проект концентрує увагу на неконфіденційній інформації стосовно наркотиків. В рамках проекту зміцниться спроможність Бєларусі. України та Молдови до: (а) збирання, аналізу та розповсюдження даних стосовно наркотиків на національному рівні, та (б) обміну цими даними та покращення їхньої здатності до порівняння на регіональному рівні. Покращення порівнянності даних на регіональному рівні буде досягнуто шляхом гармонізації основних епідеміологічних показників і показників пропозиції на ринку наркотиків. Система оперативного моніторингу ситуації з наркотиками дозволить швидко визначати загрози, що виникають, та вдаватися до оптимальних стратегій. Вона також допоможе покращенню розуміння та усвідомлення небезпеки, пов’язаної з наркотиками та торгівлею ними.

В рамках проекту буде створена більш постійна система моніторингу ситуації з наркотиками та зловживанням ними (неконфіденційної інформації) згідно Стандартів ЄК для цієї галузі. Проектна діяльність здійснюватиметься згідно рекомендацій EMCDDA - зокрема, інформаційної мережі REITOX.

В рамках проекту в кожній країні будуть організовані два оперативні офіси Відповідальних Осіб (ВО). Ці Відповідальні Особи з питань наркотиків збиратимуть та аналізуватимуть неконфіденційну інформацію та дані стосовно як пропозиції, так і попиту на наркотики за підтримки мережі Фахівців із Інформаційних Ресурсів стосовно Наркотиків (ФІРН). В рамках проекту будуть складені Інформаційна Карта, Національний Звіт про Ситуацію зі Зловживанням Наркотиками та Регіональний Звіт, що охопить Білорусь, Україну та Молдову. У складі кожного офісу Відповідальної Особи буде створено бібліотеку інформації з питань наркотиків.

2. Результати проекту

У серпні 2003 року місія експерта ЄК працювала в Україні з метою провести оцінку наявної ситуації щодо доступності та надійності даних стосовно вживання наркотиків в Україні. Під час роботи місії було надано пораду щодо створення центру моніторингу вживання наркотиків (включно з потребами в обладнанні та навчанні).

Рекомендації щодо створення Національної Обсерваторії з питань Наркотиків (НОН), яка повинна відігравати роль точки регулярного контакту для мережі урядових департаментів, агенцій та неурядових організацій з обміну інформацією стосовно наркотиків і зловживання ними, було перекладено на українську мову ї надіслано партнерам. Керівництво Програми БУМАД отримало попередньої згоди від головних партнерів Програми щодо створення НОН у структурі Міністерства охорони здоров’я України, а саме наркологічного відділу.

В майбутньому, в рамках Програми БУМАД планується проведення регіонального тренінгу на базі Європейського Центру Моніторингу з питань Наркотиків і Наркозалежності (EMCDDA).

ПРОЕКТ 7: СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ НДО

1. Короткий опис проекту

Проект зміцнить спроможність НДО інноваційна підходити до протидії зловживанню наркотиками.

 • По-перше, проект визначить та зміцнить технічні можливості НДО в зменшенні попиту на наркотики. Ідентифікація НДО належатиме до компетенції Відповідальної Особи ПРООН у співробітництві з Делегацією ЄК (критерії відбору НДО будуть розроблені ПРООН та обговорені з Делегаціями ЄК).

 • По-друге, проект підтримуватиме впровадження "модельних проектів" в одному чи більше наступних напрямків: а) запобігання зловживанню наркотиками серед груп високого ризику; б) активне залучення наркозалежних осіб до контакту, їх раннє виявлення та допомога; в) зменшення шкоди; г) ВІЛ та внутрішньовенне споживання наркотиків.

 • Пріоритет повинен бути наданий проектам відносно великого масштабу, які є методологічно відповідними, інноваційними, залучають до участі місцеві та/чи центральні органи влади та зазвичай сприяють національним практикам зменшення попиту на наркотики. Переваги надаватимуться створенню мереж контактів між кількома НДО заохочуватиметься.

 • По-третє, проект надаватиме підтримку у впровадженні модельних проектів.

 • І нарешті, в рамках проекту будуть розповсюджені "Найкращі практики" модельних проектів НДО шляхом організації регіональної конференції.

2. Результати проекту

У листопаді 2003 року місія експерта-консультанта ЄК провела оцінку роботи НДО та загальної ситуації щодо зловживання наркотиками в країні. Місія оцінки здійснювалася як частина мереженого компоненту НДО програми БУМАД з метою оцінити та зміцнити можливості місцевих НДО до розробки інноваційних методів реагування на зловживання наркотиками.

ПРООН та ЄК було узгоджено та розроблено критерії щодо відбору НДО, які братимуть участь у Програмі. У засобах масової інформації було оголошено тендер для НДО, які працюють у всіх областях України. В квітні 2004 р. буде проведено навчальну програму для окремих постачальників послуг, пов'язаних з наркозалежністю.

У звіті Експертом ЄК окреслено майбутній план дій, яких рекомендується вжити для виконання завдань програми. Наведено рекомендації щодо прийнятних критеріїв участі НДО в програмі, здійснення місії оцінки до Білорусі та Молдови, запропонованого обміну візитами з європейськими НДО, а також щодо конкретних форм тренінгів, необхідних для формулювання проектів.

Проект I Правовая помощь

ОТЧЕТ

Совершенствование законодатeльства и организационной инфраструктуры в области наркотиков в Украине

Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна на шляху до Європи

  Книга
  В. І. Головчєпісо, доктор політичних наук, професор: В. В. Лизанчук, доктор філологічних наук, професор; В. В. Різуп, доктор філологічних наук, професор; І.
 2. Світова організація торгівлі

  Документ
  Уряд України подав офіційну заяву про приєднання до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947 року) 30 листопада 1993 року. На своєму засіданні 17 грудня 1993 року Рада представників ГАТТ 1947 року створила Робочу групу для
 3. Програма інтеграції України до Європейського Союзу  

  Документ
  Пріоритетність співробітництва України з Європейським Союзом (ЄС) та його окремими державами - членами пов’язана з тим, що це угруповання буде визначати напрями економічного прогресу та політичну стабільність в регіоні у довгостроковій перспективі.
 4. Програма реформ та інфраструктура їх реалізації. Соціальна політика. Державні фінанси

  Документ
  Традиційно консорціум незалежних аналітичних центрів здійснює моніторинг діяльності нової влади та оцінює результати її роботи. Такий моніторинг є комплексним аналізом кроків різних гілок влади та їх оцінкою з точки зору відповідності
 5. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),

Другие похожие документы..