Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Айзексон, У. Стив Джобс / уолтер айзексон; нер. с англ. Д. Горяниной, Ю. Полещук, А. Цырулъниковой, А. Чередниченко. — М. Астрель: CORPUS, 2012 – 688...полностью>>
'Документ'
1.1. Студенческий отряд охраны правопорядка (далее СООПР) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский...полностью>>
'Закон'
Основные полномочия прокурора при надзоре за исполнением уголовного и уголовно-процессуального законодательства в стадии возбуждения и расследования у...полностью>>
'Сказка'
Прибытие в Чоп в 06:20. Пересадка в автобус, пересечение границы. автобусная экскурсия по Будаешту «Коротко о главном». Переезд в Хедешхалом (австрийс...полностью>>

Главная > Диплом

Сохрани ссылку в одной из сетей:


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМА

Всеукраїнського науково-практичного семінару

«Координація науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища»

в

21 жовтня 2011 року

м. Київ

рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти

Мета семінару-практикуму: визначення (обговорення) сучасних підходів до організації і проведення науково-методичної роботи закладами післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища.

Завдання семінару-практикуму:

 1. Теоретичне обґрунтування сучасних підходів до організації і проведення науково-методичної роботи закладами післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища.

 2. Обмін досвідом учасників семінару щодо інноваційних форм навчання дорослих, організації науково-методичної роботи у системі післядипломної педагогічної освіти.

 3. Презентація надбань регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти з теми науково-практичного семінару.

 4. Розроблення практичних рекомендацій щодо здійснення координації наукової та науково-методичної роботи закладами післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища.

Очікувані результати:

 1. Збір та узагальнення пропозицій учасників семінару щодо дидактичної бази діяльності Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників.

 2. Укладання збірника матеріалів «Теоретичні та практичні основи координації науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища» за підсумками науково-практичного семінару.

 3. Створення електронної бази даних із досвіду роботи ОІППО.

Учасники

 • керівники інститутів, центрів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, методисти УМО;

 • координатори з питань роботи Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти обласних закладів післядипломної педагогічної освіти;

 • працівники регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти;

 • працівники районних (міських) методичних кабінетів, навчально-методичних центрів.

Місце проведення, адреса:

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

вул. Артема, 52-а (3-й корп., конференц-зал)

04053 м. Київ

Україна

Всеукраїнський науково-практичний семінар

«Координація науково-методичної роботи

закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

21жовтня 2011 року

0900 1000 – реєстрація учасників; презентація виставок «Освіта Полтавщини», «Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників», «Інноваційний поступ освіти Рівненщини»; перегляд презентацій УМО, ОІППО, фільму про Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – базовий заклад Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти.

1000–1200– відкриття науково-практичного семінару; вітальні слова; науково-теоретична частина семінару.

1200 1300 – перерва на обід.

1300 1430 – науково-практична частина, робота у групах.

1430 – 1500 – дискусійна зала, підсумки роботи семінару-практикуму.

21 жовтня 2011 року

1000 1200 Науково-практична частина

Відкриття Всеукраїнського науково-практичного семінару.

Чернишова Євгенія Родіонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародної діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Післядипломна освіта та безперервний професійний розвиток педагога: реалії, перспективи.

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, дійсний член Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я.А. Коменського, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Пріоритети взаємодії закладів післядипломної педагогічної освіти

Ващенко Людмила Миколаївна, проректор з науково- педагогічної та навчальної роботи – директор ЦІППО, доктор педагогічних наук.

Сучасні підходи до організації науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти.

Пуцов Володимир Іванович, кандидат педагогічних наук, професор кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Інформатизація післядипломної педагогічної освіти: тенденції і перспективи

Яковець Василь Павлович, директор Інституту відкритої освіти, доктор фізико-математичних наук.

Європейський досвід формування єдиного інформаційно-освітнього середовища в педагогічній освіті.

Пуховська Людмила Прокопівна, професор кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, доктор педагогічних наук.

Координація наукових досліджень в системі післядипломної педагогічної освіти.

Бойченко Тетяна Євгенівна, проректор з наукової роботи–директор Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти УМО, кандидат педагогічних наук.

Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах запровадження випереджувальної післядипломної освіти.

Віднічук Микола Антонович, кандидат педагогічних наук, доцент, доктор філософії, ректор Рівненського ОІППО, академік УААН, заслужений працівник освіти України.

Управління науково-методичною роботою керівних кадрів в умовах безперервної освіти.

Гуменюк Віра Василівна, доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького ОІППО.

Створення єдиного інформаційно-освітнього середовища як умова модернізації системи науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти.

Білик Олег Олександрович, кандидат технічних наук, проректор із науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти Вінницького ОІППО.

Пойда Сергій Андрійович, завідувач центру дистанційного навчання Вінницького ОІППО.

Особливості організації наукової та науково-методичної роботи в умовах модернізації післядипломної педагогічної освіти.

Барабаш Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, проректор із наукової роботи Івано-Франківського ОІППО.

Організація наукової діяльності ОІППО як модель взаємозв’язку наукових досліджень і освітніх практик.

Клепко Сергій Федорович, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії і економіки освіти, проректор із наукової роботи Полтавського ОІППО.

13.00 - 14.30 Науково-практична частина

«Педагогічна трибуна»

(Всеукраїнська школа новаторства з питань післядипломної педагогічної освіти)

Група 1. Координатори групи Любченко Надія Василівна, директор НМЦ координації закладів ПП, регіональних та міжнародних зв’язків, Мельник Надія Адамівна, завідувач кабінету координації методичної роботи, доцент кафедри управління освітою Рівненського ОІППО.

Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

Литвиненко Григорій Миколайович, старший науковий співробітник Інститут інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Інноваційні розробки з управління закладом післядипломної педагогічної освіти та визначення ефективності освіти регіону.

Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, проректор із наукової роботи, доцент кафедри управління освітою Рівненського ОІППО.

Створення і користування інформаційно-комунікаційним середовищем ОІППО.

Ковальчук Петро Петрович, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності, доцент кафедри управління освітою Рівненського ОІППО.

Інформаційно-методичне забезпечення координації діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів): інноваційний аспект.

Мельник Надія Адамівна, завідувач кабінету координації методичної роботи, доцент кафедри управління освітою Рівненського ОІППО.

Інноваційні педагогічні технології як засіб формування методичної компетентності педагогічних працівників.

Тригубець Галина Євгенівна, методист кабінету координації методичної роботи, доцент кафедри управління освітою Рівненського ОІППО.

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему науково-методичнї роботи з педагогічними кадрами.

Крутова Наталія Іванівна, завідувач кабінету інформаційних технологій, ст. викладач кафедри методики і змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Рівненського ОІППО.

Створення системи моніторингових досліджень в умовах інституту післядипломної педагогічної освіти.

Опольський Ігор Валерійович, завідувач кабінету-центру моніторингу та експертизи якості освіти, старший викладач кафедри управління освітою Рівненського ОІППО.

Організація неперервного розвитку педагогів за індивідуальними освітніми траєкторіями на всіх етапах міжатестаційного періоду.

Сидоренко Вікторія Вікторівна, доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та педагогічної творчості Донецького ОІППО.

Неперервне професійне вдосконалення педагогічних кадрів в умовах науково-методичного центру.

Колосова Людмила Миколаївна, директор науково-методичного центру Вознесенської міської ради Миколаївської області.

Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма науково-методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти.

Любченко Надія Василівна, директор науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Координація діяльності педагогічних вузів і закладів післядипломної педагогічної освіти в забезпеченні готовності вчителя до особистісно зорієнтованого навчання.

Фасоля Анатолій Миколайович, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України, науковий керівник лабораторії особистісно зорієнтованого навчання літератури.

1200 1300 – перерва на обід.

«Педагогічна майстерня»

(Всеукраїнська школа новаторства з питань дошкільної освіти)

 • Група 2. Координатори групи ЦІППО (з кафедри) і Батліна Людмила Вікторівна, в.о. завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького ОІППО.

Про впровадження ІКТ в освітній простір дошкільного навчального закладу.

Дорошенко Зеля Павлівна, старший викладач Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в практику роботи з дітьми дошкільного віку.

Чайка Зоя Володимирівна, завідувач ДНЗ № 1 м. Шепетівка Хмельницької області.

Використання інноваційних та інформаційних технологій в реалізації наступності дошкільної і початкової школи.

Полякова Людмила Степанівна, директор школи-садка «Пролісок» Дарницького району м. Києва.

Видання «Дитячий садок» у формуванні єдиного інформаційного поля дошкільної освіти.

Вороніна Тетяна Василівна, головний редактор видань «Дитячий садок» видавництва «Шкільний світ».

«Педагогічна трибуна»

(Всеукраїнська школа новаторства

з питань загальної середньої освіти)

 • Група 3. Координатори групи ЦІППО (з кафедри) і Лоскутова Лєйда Олександрівна, Луганський інститут післядипломної педагогічної освіти.

Професійний розвиток керівників ЗНЗ у системі ППО в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища

Лоскутова Лєйда Олександрівна, старший викладач кафедри управління освітою Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Освітня технологія «Довкілля» - цілісна освіта для стійкого розвитку.

Ільченко Віра Романівна, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. Остроградського, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Самореалізація творчої особистості в умовах гімназійного середовища.

Пушкарьова Тетяна Едуардівна, директор Скандинавської гімназії м. Києва, кандидат педагогічних наук.

Презентація досвіду роботи ЗНЗ Луганської області в рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників

Лоскутова Лєйда Олександрівна, старший викладач кафедри управління освітою Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

1430 – 1500дискусійна зала з проблем стану сучасної практики координації науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти.

Питання для обговорення:

- сучасні підходи у післядипломній педагогічній освіті;

- проблеми формування єдиного інформаційно-освітнього середовища;

- інноваційна діяльність у післядипломній педагогічній освіті, патронаж експериментальних навчальних закладів;

- моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти;

- моніторингові дослідження в системі післядипломної педагогічної освіти;

- неперервна освіта як умова підвищення конкурентоспроможності фахівця;

- координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

Підсумки роботи Всеукраїнського науково-практичного семінару.

Чернишова Євгенія Родіонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародної діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма " Доступна Європейська Освіта " Маєте бажання здобути європейську освіту за доступною ціною або безкоштовно?

  Документ
  Вашій увазі пропонується великий вибір вищих навчальних закладів в різних містах Польщі (Варшава, Лодзь, Краків, Ополє, Хожув, Люблін, Вроцлав або Бидгощ та багато інших).
 2. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Овідіопольського району

  Документ
  Основна мета діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району - підвищення добробуту та якості життя громади Овідіопольського району.
 3. Програма курсу "Інформатика" для основної школи (9-й-12-й класи)

  Документ
  Метою курсу інформатики є формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній,
 4. Програма економічного І соціального розвитку Житомирської області на 2009 рік

  Документ
  Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.08.08 №302 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2009 рік»
 5. Програма допомоги з запобігання торгівлі та зловживанню наркотиками в білорусі, україні та молодові (бумад ). Базова інформація

  Документ
  Європейська Спільнота приділяє все більше уваги підтримці верховенства закону та його ефективного застосування, надаючи допомогу новим незалежним державам через Програму ТАСІС.
 6. Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік вступ (1)

  Документ
  Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік (далі – Програма) розроблена департаментом економіки, підприємництва та управління комунальним майном спільно з іншими управліннями та відділами Тернопільської

Другие похожие документы..