Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
Российская наука и высшее образование уже более 15 лет находятся в процессе реформирования. С одной стороны, имеются прежние выдающиеся достижения и ...полностью>>
'Документ'
управление культуры администрации Топкинского района 652300, Кемеровская область, г.Топки, ул.Луначарского,23 тел. 8(38454)-4-79-13, электронного адр...полностью>>
'Конкурс'
Об организации и проведении в 2011 году XV Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройинд...полностью>>
'Документ'
Завдання 3. Підприємство розташовує $ 16 і хоче вкласти їх у власне виробництво, одержуючи протягом чотирьох наступних років щорічно $5 . У той же ча...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА

економічного
і соціального розвитку Житомирської області

на 2009 рік


З М І С Т

І.

Загальна характеристика Програми

3

ІІ.

Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку області у 2008 році

4

ІІІ.

Основні пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку області у 2009 році

9

ІV.

Розвиток господарського комплексу

12

Промисловість

12

Добувна промисловість

12

Харчова і переробна промисловість

13

Легка промисловість

14

Целюлозно-паперова і поліграфічна промисловість та видавнича справа

14

Виробництво деревини та виробів з неї

15

Виробництво неметалевих мінеральних виробів

15

Хімічна промисловість

16

Металургія та оброблення металів

17

Машинобудування

17

Інноваційна діяльність

18

Енергозбереження

19

Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

20

Сільське господарство (рослинництво, тваринництво)

23

Лісове господарство

25

Будівельний комплекс

27

Транспорт

28

Шляхове господарство

29

Зв’язок та інформаційні технології

30

V.

Забезпечення функціонування економіки у 2009 році

31

Банківська діяльність та кредитування господарського комплексу

31

Фінансово-бюджетна політика

32

Інвестиційна політика

34

Мале підприємництво

36

Розвиток фондового ринку

38

Розвиток конкуренції та демонополізації економіки

39

Зовнішні зносини та зовнішньоекономічна діяльність

40

VІ.

Соціальні стандарти та рівень життя населення

42

Грошові доходи та заробітна плата

42

Ринок праці

43

Соціальний захист населення

45

Пенсійне забезпечення

45

Житлова політика

46

І.

Розвиток соціальної сфери

47

Охорона здоров’я населення

47

Освіта та наука

49

Культура

51

Туризм та екскурсійна діяльність

52

Молодіжна і сімейна політика

52

Соціальна робота з сімями, дітьми та молоддю

54

Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності

55

Фізична культура і спорт

56

Інформаційний простір

57

ІІ.

Безпека життєдіяльності

59

Охорона навколишнього природного середовища

59

Природна і техногенна безпека

60

Протипожежний захист

61

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

62

Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян

63

ХІ.

Розвиток сфери обслуговування населення

66

Житлово-комунальне господарство

66

Торгівля та ресторанне господарство

68

ІХ.

Розвиток районів і міст

69

Х.

Заходи по виконанню Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2009 рік

71

ХI.

Додатки до Програми

165

Основні показники

165

І. Загальна характеристика Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області

на 2009 рік

1. Ініціатор розроблення Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2009 рік (далі - Програма)

Облдержадміністрація

2. Дата номер і назва розпорядчого документа

Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.08.08 №302 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2009 рік»

3. Розробник Програми

Головне управління економіки облдерж-адміністрації

4. Співрозробники Прог-рами

Управління облдержадміністрації, інші обласні управління та відомства, райдержадміністрації, міськвиконкоми

5. Відповідальний вико-навець Програми

Облдержадміністрація

6. Учасники Програми

Управління облдержадміністрації, інші обласні управління та відомства, райдержадміністрації, міськвиконкоми, суб’єкти підприємницької діяльності

7. Термін реалізації Прог-рами

2009 рік

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний, районні, міські, сільські та селищні бюджети

9. Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, тис. грн.

2 439 291,52

в т.ч.:

державного бюджету

628 894,74

обласного бюджету та інших місцевих бюджетів

94 235,48

позабюджетних коштів

1 716 161,3

ІІ. Оцінка тенденцій економічного і соціальногоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного І соціального розвитку Житомирської області

  Документ
  Розпорядження голови облдерж-адміністрації від 01.04.11 №118 «Про розроблення проектів Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2012 рік та Комплексної програми регіонального розвитку Житомирської області на 2012-2015 роки»
 2. Комплексна програма підтримки малого підприємництва у Житомирській області на 2011-2012 роки з м І с т

  Документ
  Малий та середній бізнес сьогодні є невід’ємною складовою частиною глобального підприємництва і водночас одним із найвпливовіших секторів економіки більшості розвинутих країн світу, перспективним напрямом розвитку кожної країни, у тому числі і України.
 3. Програми економічного І соціального розвитку області за І квартал 2012 року №

  Документ
  ДП «Житомирторф», філія «Озерянський торфозавод», ДК «Укрторф», головне управління про-мисловості та розвитку інфраструктури обл-держадміністрації, Лугинська райдерж-адміністрація
 4. Р І шенн я восьма сесія Шостого скликання від 30 грудня 2011 року Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку Андрушівського району на 2012 рік Відповідно до п. 16 ст. 43 Закон

  Закон
  Відповідно до п.16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280 /97 – ВР (зі змінами і доповненнями), з метою забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку району,
 5. Верховній Раді України шостого скликання, прогнозних макропоказників економічного І соціального розвитку України на 2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття  Україна. Методичною основою розроблення Державної програми є закон

  Закон
  Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (далі  Державна програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В.

Другие похожие документы..