Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
3 призы Производственное обучение «Золотые руки кондитера» Областной место, 3 место Грамоты, призы Производственное обучение «Сибирь молодая» (г....полностью>>
'Документ'
Актуальность данной темы связана, с одной стороны, с той ролью, которую играет производство научного знания и его практическое использование в соврем...полностью>>
'Лекция'
Мы будем иметь дело с текстом романа «В поисках утраченного времени», он будет для нас материалом, а темой будет «Время и жизнь». Почему такая тема? ...полностью>>
'Доклад'
Интернет - глобальный виртуальный электронный рынок, не имеющий каких-либо территориальных или временных ограничений, позволяющий производить интерак...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звіт про фінансові результати

за 2008 рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

Звітний рік 

Попередній рік 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 

  

  34532

32268

1.1 

Процентні доходи 

20 

120178

85280

1.2 

Процентні витрати 

20 

(85646)

 (53012)

Комісійні доходи 

21 

13398

  12036

Комісійні витрати 

22 

(1351)

(1314)

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 

  

  311

  24

Результат від операцій з хеджування 

0

  0

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

  

  2571

4738

Результат від торгівлі іноземною валютою 

  

 1253

 2011

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

 0

  0

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

0

0

10 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 

  

0

  0

11 

Результат від переоцінки іноземної валюти 

  

  6453

  58

12 

Резерв під заборгованість за кредитами, грошовими коштами та їх еквівалентами і іншими фінансовими активами 

(14387)

  (10234)

13 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

1647

1131

14 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 

  0

 308

15 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

 0 

  0

16 

Резерви за зобов'язаннями 

  (81)

  (73)

17 

Інші операційні доходи 

22 

  1487

 514

18 

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 

  0

0

19 

Адміністративні та інші операційні витрати 

23 

  (39505)

(36630)

20 

Дохід від участі в капіталі 

  0

0  

21 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 

  

6328

4837

22 

Витрати на податок на прибуток 

24 

(1448)

  (722)

23 

Прибуток/(збиток) після оподаткування 

  

  4880

  4115

24 

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 

 

0  

0  

25 

Чистий прибуток/(збиток) 

  

4880

4115

02 " квітня 2009 року 

В.о. Голови Правління _______________І. А. Демченко

Самойлова І. М. (048)711-67-77

Головний бухгалтер ________________Н. В. МазаратійСкачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт про фінансові результати за р

  Документ
  Підприємєтво за ЄДРПОУ Територія за СПАТО Орган державного управління за СПОДУ Галузь /вид діяльності/ за ЗКГНГ Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума
 2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2008 року

  Документ
  призначених для продажу - - 15 Прибуток до оподаткування 4839 531 1 Витрати на податок на прибуток (1448) (85) 17 Прибуток після оподаткування 3391 445 18 Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для
 3. Звіт про фінансові результати за IV квартал 2011 року

  Документ
  Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 
 4. Звіт про фінансові результати Публічного акціонерного товариства

  Документ
  Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 
 5. Звіт про фінансові результати (2)

  Документ
  робіт, послуг) 035 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 Валовий: прибуток 050 збиток 055 Інші операційні доходи 0 0 Адміністративні витрати 070 Витрати на збут 080 Інші операційні витрати 090

Другие похожие документы..