Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
  Кредитование является основным направлением деятельности Банка в области размещения денежных средств. Мы смогли достичь существенных результатов бл...полностью>>
'Исследование'
Петербургское представительство компании HeadHunter – HeadHunter Санкт-Петербург () провело исследование ситуации на рынке труда для специалистов с M...полностью>>
'Документ'
Предложение денег - наличие денег в любой их форме в экономике. Денежное предложение MS (money supply) выражается агрегативным - aggregate - (совокуп...полностью>>
'Документ'
ВЕД: Авторская песня – одно из зеркал, отражающих историю нашей страны, отечественной культуры и общественной мысли. О чем только не пели советские бр...полностью>>

Главная > Закон

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 23 липня 2009 р. N 801
Київ

Про затвердження Типового положення
про регіональну службу державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
на державному кордоні та транспорті


Відповідно до статті 18 Закону України "Про ветеринарну
медицину" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Типове положення про регіональну службу
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2009 р. N 801

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну службу державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
на державному кордоні та транспорті


1. Регіональна служба державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (далі -
регіональна ветслужба) є державним органом ветеринарної медицини,
що здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на
відповідній території.

2. Регіональна ветслужба у своїй діяльності керується
Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держкомветмедицини та положенням про неї.

3. Основними завданнями регіональної ветслужби є:

1) охорона території України від проникнення хвороб тварин з
території інших держав або карантинних зон;

2) здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду за дотриманням юридичними і фізичними особами вимог
ветеринарно-санітарних заходів під час здійснення міждержавних
перевезень об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду (далі - об'єкти контролю та нагляду);

3) контроль та нагляд за дотриманням юридичними і фізичними
особами ветеринарно-санітарних заходів під час ввезення на
територію України, вивезення з її території, транзитних і
внутрішньодержавних перевезень через територію України об'єктів
контролю та нагляду;

4) здійснення:

стандартного прикордонного і/або розширеного
ветеринарно-санітарного контролю за об'єктами контролю та нагляду;

контролю у пунктах пропуску через державний кордон ручної
поклажі пасажирів і туристів з метою недопущення перевезення ними
через державний кордон заборонених об'єктів контролю та нагляду;

контролю за переміщенням об'єктів контролю та нагляду в межах
України всіма видами транспорту;

контролю та нагляду за ветеринарно-санітарним станом
автотранспортних засобів, суден, літаків, вагонів, контейнерів,
митних ліцензійних складів, інших складських приміщень,
карантинних баз, навантажувально-розвантажувальних майданчиків,
інших спеціальних споруд, дезінфекційних і промивних комплексів, а
також за накопиченням та утилізацією відходів у міжнародних
повітряних, морських портах, на прикордонних залізничних та
автомобільних станціях;

4. Регіональна ветслужба відповідно до покладених на неї
завдань:

1) бере разом з органами державної ветеринарної медицини
Автономної Республіки Крим, областей, міст і районів, органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування участь у
проведенні заходів щодо захисту території України від занесення з
територій інших держав інфекційних захворювань тварин під час
вивезення з території України, ввезення на її територію,
транзитних і внутрішньодержавних перевезень об'єктів контролю та
нагляду у закріпленій зоні і контролює їх здійснення;

2) здійснює стандартний прикордонний ветеринарно-санітарний
контроль об'єктів контролю та нагляду, а у разі потреби вибірковий
і/або розширений контроль за наявності умов для здійснення таких
видів контролю;

3) здійснює вибірковий ветеринарно-санітарний контроль
об'єктів контролю та нагляду за результатами оцінки, проведеної
державним інспектором ветеринарної медицини, і/або розширений
контроль;

4) перевіряє достовірність ветеринарних документів;

5) інформує протягом одного робочого дня Держкомветмедицини,
територіальний орган ветеринарної медицини про всі випадки
виявлення серед тварин, що перевозяться, хворих, тих, що
викликають підозру на захворювання і загинули від інфекційних
захворювань, затримки об'єктів контролю та нагляду, виникнення
осередків інфекційного захворювання тварин або їх масового
отруєння під час транспортування;

6) проводить експертизу і погоджує проекти планування та
будівництва потужностей (об'єктів), пов'язаних з перевезенням
об'єктів контролю та нагляду (спеціальні платформи, причали,
пункти напування тварин, санітарної обробки і дезінфекції
транспортних засобів);

7) установлює контроль та нагляд за здійсненням заходів із
дезінфекції та дератизації транспортних засобів, митних
ліцензійних складів, інших складських приміщень, що
використовуються для зберігання та транспортування об'єктів
контролю та нагляду;

8) тимчасово зупиняє транспортування (переміщення) об'єктів
контролю та нагляду у разі порушення операторами потужностей
(об'єктів) ветеринарно-санітарних вимог;

9) проводить роботу, пов'язану з охороною праці ветеринарних
працівників, вживає заходів для безаварійної роботи
автотранспортних засобів, що перебувають в її користуванні.

5. Регіональна ветслужба має право:

1) перевіряти під час транспортування об'єктів контролю та
нагляду дотримання вимог ветеринарно-санітарних заходів і
наявність ветеринарних документів;

2) перевіряти безпечність товарів, інших об'єктів контролю та
нагляду, зокрема шляхом здійснення розширеного
ветеринарно-санітарного контролю, щодо їх відповідності вимогам
законодавства та технічним регламентам;

3) відбирати зразки товарів, інших об'єктів контролю та
нагляду для проведення ветеринарно-санітарної експертизи;

4) проводити оцінку зразків товарів, інших об'єктів контролю
та нагляду з метою перевірки дотримання вимог
ветеринарно-санітарних заходів і мінімальних показників якості,
встановлених технічними регламентами;

5) інспектувати автотранспортні засоби, що перевозять об'єкти
контролю та нагляду, і видавати в разі потреби розпорядження
(приписи) щодо таких засобів, які переміщувалися через карантинні
зони хвороб, що підлягають повідомленню;

6) здійснювати стандартний прикордонний
ветеринарно-санітарний контроль, у разі потреби вибірковий і/або
розширений контроль за об'єктами контролю та нагляду, що ввозяться
на територію України або вивозяться з неї;

7) здійснювати стандартний прикордонний
ветеринарно-санітарний контроль за об'єктами контролю та нагляду
під час транзитних перевезень;

8) видавати міжнародні ветеринарні сертифікати і ветеринарні
свідоцтва на об'єкти контролю та нагляду;

9) отримувати:

від адміністрацій митниць, морських і річкових портів
(пристаней), аеропортів, залізничних та автомобільних станцій,
інших підприємств, установ та організацій документи на об'єкти
контролю та нагляду, які надходили, зберігалися або відправлялися;

від підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
юридичних і фізичних осіб інформацію, необхідну для визначення
ветеринарно-санітарного стану щодо якості та безпечності товарів,
виявлення причин захворювання тварин з метою визначення
ветеринарно-санітарного статусу відповідної зони;

10) обмежувати, забороняти або припиняти відповідно до
законодавства господарську діяльність юридичних або фізичних осіб
у разі порушення ними вимог ветеринарно-санітарних заходів, якщо
порушення може призвести до виникнення загрози життю та/або
здоров'ю людей і тварин.

6. Державні інспектори ветеринарної медицини регіональної
ветслужби мають право:

1) безперешкодно відвідувати протягом робочого часу об'єкти
контролю та нагляду на відповідній території, морські і річкові
порти (пристані), аеропорти, залізничні та автомобільні станції,
митні ліцензійні склади та склади тимчасового зберігання,
карантинні бази, навантажувально-розвантажувальні майданчики, інші
підприємства, установи та організації усіх форм власності, окремих
осіб, що займаються заготівлею, зберіганням, переробкою та
перевезеннями об'єктів контролю та нагляду у зоні обслуговування;

2) забороняти вивезення з території України, ввезення на її
територію, транзитні і внутрішньодержавні перевезення, обіг
товарів, інших об'єктів контролю та нагляду, які не відповідають
вимогам ветеринарно-санітарних заходів та технічним регламентам;

3) видавати накази, розпорядження та приписи:

про вилучення з обігу товарів, інших об'єктів контролю та
нагляду, які не відповідають вимогам ветеринарно-санітарних
заходів та технічним регламентам;

про обов'язкові для виконання вимоги ветеринарно-санітарних
заходів щодо забою, вимушеного забою тварин, знешкодження,
дотримання процедури переробки, утилізації або знищення об'єктів
контролю та нагляду, якщо вони є носіями хвороб, що підлягають
повідомленню, чи містять забруднювальні речовини, радіонукліди в
кількості, що перевищує максимальні рівні;

4) накладати адміністративні стягнення відповідно до закону.

7. Регіональна ветслужба у процесі виконання покладених на
неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими
органами, які здійснюють контрольні функції на державному кордоні
і транспорті, підприємствами, установами та організаціями,
об'єднаннями громадян, іншими юридичними і фізичними особами.

8. Регіональна ветслужба реалізує свої повноваження
безпосередньо та через свої структурні підрозділи - прикордонні
інспекційні пункти (пости) ветеринарної медицини, за якими
закріплено зони обслуговування.

9. Регіональну ветслужбу очолює начальник, якого призначає на
посаду та звільняє з посади Голова Держкомветмедицини.

Начальник регіональної ветслужби має заступників, у тому
числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються
з посади Головою Держкомветмедицини.

Начальник регіональної ветслужби, його перший заступник та
заступники є за посадою відповідно головним державним інспектором
служби та його заступниками.

На начальника регіональної ветслужби, його першого заступника
та заступників поширюється дія Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ).

10. Начальник регіональної ветслужби:

здійснює керівництво та несе персональну відповідальність за
виконання покладених на неї завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади спеціалістів
регіональної ветслужби, керівників її структурних підрозділів, а
також визначає ступінь їх відповідальності;

видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

11. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
регіональної ветслужби здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету.

12. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність і фонд
оплати праці працівників регіональної ветслужби затверджує Голова
Держкомветмедицини.

13. Регіональна ветслужба є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2009 р. N 801

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р.
N 264 "Про затвердження Положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні

та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 352).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2002 р. N 1752 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 264" (Офіційний вісник

України, 2002 р., N 47, ст. 2140).

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від
17 листопада 2004 р. N 1554 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р.,

N 46, ст. 3040).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (2)

  Закон
  Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та з урахуванням протоколу
 2. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (6)

  Закон
  1. Міністерство економіки України (Мінекономіки) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
 3. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (5)

  Закон
  Управління Пенсійного фонду України в Лозівському районі Харківської області (далі - Управління) є органом Пенсійного фонду України, підвідомчим відповідно головному управлінню Пенсійного фонду України в Харківській області (далі
 4. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (9)

  Закон
  1. Громадська рада при Хмельницькій обласній державній адміністрації (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними
 5. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (1)

  Закон
  1. Управління праці та соціального захисту населення Дергачівської районної державної адміністрації (далі - управління), є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, підзвітним
 6. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (3)

  Закон
  про громадську раду фахівців служб охорони праці підприємств металургійної галузі при територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області

Другие похожие документы..