Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
А якщо він ані князем, ані гетьманом, ані президентом української держави не був, то чому ж це всі щирі українські патріоти згадують його ім'я, ім'я ...полностью>>
'Лекція'
Сервісні програми, до складу яких входять: файлові менеджери (Norton Соmmdег), утиліти (антивіруси, архіватори, програми для обслуговування дисків). ...полностью>>
'Закон'
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 198 «Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора» Росф...полностью>>
'Реферат'
Показано, что умаление роли физических основ в теоретической электротехнике как технической науке было до последнего времени объективным процессом. П...полностью>>

Главная > Методичні рекомендації

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методичні рекомендації

щодо вивчення предмету "Основи безпеки життєдіяльності"

в 2010 – 2011 навчальному році

Валерій Карпенко, завідуючий навчально-методичним кабінетом охорони праці КОІПОПК

Модернізація освіти передбачає значне оновлення змісту загальної освіти, приведення її у відповідність з вимогами часу і завданнями розвитку країни. Освіта є основою профілактики та запобігання надзвичайним ситуаціям. На загальну середню освіту покладається найбільша відповідальність за формування нових поглядів, цінностей і поведінки з метою запобігання ризикам для життя і здоров’я людей.

Основи безпечної поведін­ки людини засобами освіти формуються під час вивчення шкільного предмета "Основи безпеки життєдіяльності". Основи безпеки життєдіяльності в загальній освіті – це єдина, безперервна система цілеспрямованої педагогічної роботи, що забезпечує належний рівень підготовленості людини в сфері безпеки життєдіяльності особистості і суспільства, збереження і зміцнення свого здоров’я.

За час існування навчального предмета "Основи безпеки життєдіяльності" накопичений вагомий досвід його викладання. Пройшла відповідна корекція змісту загальної освіти в напрямку більш ґрунтового і поступового вивчення питань, пов’язаних з забезпеченням безпеки особистості і суспільства в повсякденних умовах, в небезпечних і надзвичайних ситуаціях природного, техногенного і соціального походження. Підготовлені і видані методичні посібники і навчальні підручники. Пройшов апробацію і використовується в навчальному процесі педагогічний програмний засіб" Основи безпеки життєдіяльності, 10-11 класи".

В 2010-2011 навчальному році "Основи безпеки життєдіяльності" продовжують вивчатись у 11–х класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчальною програмою, яка визначає зміст, вимоги до засвоєння та особливості вивчення предмету є "Програма з основ безпеки життєдіяльності для загальноосвітніх навчальних закладів України". К.: Шкільний світ, 2001.-62с.

Предмет "Основи безпеки життєдіяльності" у 11 класах в 2010-2011 н.р. вивчається за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом МОН України від 20.05.2003р. №306; для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/02 – 2004/05 н.рр., затвердженими наказом МОН України від 25.04.01 №34.

На вивчення предмета, як і раніше, відводиться 17 годин на навчальний рік. Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіативної частини навчального плану, що в свою чергу надає можливість поширення і поглиблення змісту тем, що вивчаються. В цьому випадку навчальний матеріал доцільно доповнити вивченням питань екологічної безпеки та здорового способу життя.

Вчитель основ безпеки життєдіяльності на основі аналізу ситуацій, що склалися у навчальному закладі, районі, місті може вносити, у межах програми, корективи до календарного плану. Це стосується розподілу годин по темах, порядку та необхідності повторного або додаткового вивчення. Зміни мають бути погоджені з педагогічною радою навчального закладу.

Предмет "ОБЖ" у 11 класi включається до розкладу занять протягом усього навчального року, заняття можна також проводити протягом одного семестру, по 1 годині щотижня.

Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з безпеки життєдіяльності. Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів залишаються тематичне і підсумкове оцінювання. Основною одиницею оцінювання є навчальна тема.

Викладання предмета здійснюють вчителі, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації вчителів основ безпеки життєдіяльності в обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, або беруть участь у постійно діючих семінарах, що організуються відділами (управліннями) освіти в опорних (базових) школах.

В сучасних умовах організація навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах повинна будуватись з урахуванням підвищення вимог до змісту навчального предмета "Основи безпеки життєдіяльності" і його засвоєння учнями, що можна досягнути виділенням додаткових годин на вивчення основ безпеки життєдіяльності за рахунок варіативної складової навчального плану. При цьому більш детальному вивченню підлягають наступні освітні напрями:

 • основы здорового способу життя (фактори, що зміцнюють здоров’я; фактори, що розрушають здоров’я людини);

 • безпека в соціальному середовищі (безпека при террористичних актах і масових заворушеннях);

 • безпека при виникненні надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального та воєнного походження;

 • основні напрями діяльності державних організацій по захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу;

 • заходи захисту населення від надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу;

 • державні органи охорони здоров’я і забезпечення безпеки громадян;

 • правові основи організації забезпечення безпеки і захисту населення.

Головна мета організації навчального процесу з основ безпеки життєдіяльності за рахунок варіативної складової навчального плану – дати можливість учасникам навчально-виховного процесу розширити пізнавальні можливості і навички в напрямку забезпечення безпеки особистості і суспільства, збереження та зміцнення свого здоров’я за рахунок різних найбільш прийнятних і ефективних форм занять, виходячи із регіональних і місцевих особливостей, їх ступеня потенційної небезпеки, стану матеріальної бази і кваліфікації педагогів, а також контингенту учнів в кожному населеному пункті і навчальному закладі.

Для забезпечення ефективності навчального процесу з основ безпеки життєдіяльності необхідно використовувати:

 • всі види організації навчальних занять (в тому числі з використанням комп’ютерних технологій);

 • всі види навчальної діяльності учнів (ігрову, практичну, дослідницьку, пошукову, в тому числі у позакласний час);

 • оптимальні засоби і методи оцінки якості навчального процесу (для поточного управління процесом) і рівня підготовленості випускників (для оцінки знань, умінь і навиків).

Результативність навчання залежить від якості навчально-методичного забезпечення. Застосування педагогічного програмного засобу для загальноосвітніх навчальних закладів "Основи безпеки життєдіяльності" на уроках основ безпеки життєдіяльності значно підвищить ефективність та сприятиме досягненню якісно нового рівня навчально – виховного процесу. Міністерство освіти і науки України також рекомендує до використання в навчальному процесі підручники і методичні посібники з відповідними грифами.

Програма

 1. Програма "Основи безпеки життєдіяльності". 1-11 кл. / Авт. кол. І.А.Репік та ін. – К. : Шкільний світ, 2001.

Навчальні посібники

 1. Романєєва І. В., Колотій Н. М. Основи безпеки життєдіяльності : навч. посіб. для 11-го кл. / І. В. Романєєва, Н. М. Колотій. – Харків : Країна мрій, 2003.

 2. Нікулін Г. В., Горяна Л. Г. Основи безпеки життєдіяльності: навч. посібн. для 11-го кл. / Г. В. Нікулін, Л. Г. Горяна. – К. : Основа, 2003.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров’я»

  Методичні рекомендації
  Одне з найважливіших завдань сучасної школи — навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я, виховувати у них навички безпечної поведінки. Це завдання, в основному, реалізується шляхом вивчення окремого предмета «Основи здоров’я»,
 2. Безпека життєдіяльності

  Документ
  Березуцький В.В., завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Національного технічного університету “ХПІ”, кандидат технічних наук, професор,
 3. Загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни „безпека життєдіяльності методичні вказівки до виконання контрольних робіт з бжд

  Методичні рекомендації
  "Безпека життєдіяльності" представляє собою галузь наукових знань, охоплюючи теорію та практику захисту людини від небезпечних і шкідливих факторів у всіх сферах людської діяльності, зберігання безпеки й здоров’я в середовищі мешкання.
 4. Конспект лекцій Хмельницький, 2005 Снозик О. В. Безпека життєдіяльності

  Конспект
  Конспект лекцій призначений для підготовки студентів та інших осіб, зацікавлених у вивченні безпеки життєдіяльності. В посібнику вміщено основний матеріал лекцій, що читаються викладачами кафедри БЖД для студентів Хмельницького національного
 5. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,

Другие похожие документы..