Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Актуальность данного направления: в условиях постоянных изменений морально-нравственных и ценностных установок современного общества возросло число п...полностью>>
'Документ'
мод.) Петр Алексеевич МГСУ Дмитриева (гео) Алина Владимировна Ульяновский государственный университет 3 Фундаев Сергей Валерьевич Ульяновский государс...полностью>>
'Документ'
Кафедра экономической кибернетики экономического факультета Днепропетровского национального университета им. О.Гончара в свой юбилейный 30-й год приг...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Использование средств фондов обязательного медицинского страхования на федеральном и территориальном уровнях, проблемы эффективности расходования сре...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Чигиринський технікум Уманського НУС

Затверджую

Заступник директора
з навчальної роботи

_____________________

_____”____________2010__р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни
Компютерні технології в юридичній діяльності


для студентів груп 37, 38

по спеціальності 5.03040101 Правознавство

загальна кількість годин за робочим планом 135 год

із них: аудиторні заняття 2 год

практичні заняття 78 год

самостійна робота 41 год

індивідуальні заняття 14 год

Робоча програма складена на підставі програми дисципліни, затвердженої Навчально - методичним центром аграрної освіти від 15 березня 2010 року

Викладач: Луференко Олена Антонівна Підпис__________

Програму розглянуто і схвалено цикловою
комісією облікових дисциплін

Голова предметної (циклової) комісії


----------------------------------------------------------

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва розділу, модуля, теми програми

Обсяг годин

За навчальною програмою

За робочою навчальною програмою

всього

з них:

всього

з них:

теор

прак,сем.

сам.

теор

прак, сем

сам.

V семестр

1

Основи інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності

8

2

6

8

2

6

6

Правові інформаційно-пошукові системи

26

18

8

22

14

8

Разом

34

2

18

14

30

2

14

14

VI семестр

2

Апаратні засоби сучасних ПК.

Програмне забезпечення

30

18

12

30

18

12

3

Основи телекомунікаційних технологій

24

16

8

24

16

8

4

Технології захисту інформації

14

6

8

14

6

8

5

Системи автоматизації ділових процесів та управління документами

18

12

6

18

12

6

7

Інформаційні системи законодавчих органів та органів юстиції України

10

4

6

12

6

6

8

Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи та органів внутрішніх справ

5

3

2

7

6

1

Разом

101

59

42

105

64

41

Всього

135

2

77

56

135

2

78

55

№ заняття

Назва розділу, модуля, теми програми.

Тема заняття та її короткий зміст.

Кількість годин

Форма та методи проведення навчальних занять

Навчально- методична література та унаочнення

Самостійна робота студентів

Форма контролю

всього

З них

т

п, с

сам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 1. Основи інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності

8

2

6

1

Основи інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності

 1. Розвиток інформаційних технологій. Перегляд відеофільму Дмитра Тарасова "Інформаційний парадокс"

 1. Правова інформація як основа організації інформаційного забезпечення правових ІС.

Правові експертні системи

 1. Правила техніки безпеки та виробничої санітарії.
  Перегляд відеофільму "Правила роботи і безпечної поведінки в кабінеті інформатики" .

Показ презентації Техніка безпеки в кабінеті інформатики ( файл Техника безопасности.ppt)

2

Лекція

розповідь з елементами бесіди, пояснення, ілюстрація, показ відеофільмів, презентація слайдів

ПК

мультипроектор

Інтернет :

сайт ,

відеофільм infoparadoks.exe

(7хв.22сек.),

 1. ст.5-8, 27-29

 2. ст.7-9, 14-20

Відеофільм

1-tb.exe (7хв.40сек.)

Файл Техника безопасности.ppt

Усний контроль:

інтерактивне опитування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Самостійна

робота

Конспект

Завдання: опис концепцій інформатизації та

створення алгоритму ІС підприємства

Інтернет

методичні вказівки

 1. ст..10-20

 2. ст..7-17

 3. ст..22-27

1:

Тема: Основи інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності.

1. Поняття та етапи розвитку інформаційних систем, їх структура і класифікація

2. Системи підтримки прийняття рішень у юридичній діяльності

Усний контроль:

Перевірка в конспекті опису та алгоритму ІС, індивідуальне опитування

2

Самостійна

робота

Конспект

Робота з законодавчою базою

Інтернет,

ЛІГА:ЗАКОН

 1. ст..8-10,

ст..20-27

 1. ст..5-7

 2. ст..22-27

2:

Тема: Основи інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності.

Концепція інформатизації в Україні.

1.Закони України Про інформацію,

2.Про захист інформації в автоматизованих системах

3. Про національну програму інформатизації

Усний контроль:

Перевірка конспектів, фронтальна бесіда, перевірка та демонстрація презентацій

І

2

Самостійна

робота

Конспект, перегляд лекції-презентації, перегляд відеофільму

Завдання: опис напрямів розвитку та застосування Web-технологій, пошук змісту реферату та оформлення його згідно вимог

Інтернет,

файл Web–технології.ppt

(презентація)

відеофільм

3:

Тема: Основи інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності.

Web-технології

1.Напрями використання Web-технологій (презентація)

2. Технічні вимоги до оформлення та написання наукових робіт

3. Перегляд відеофільму "Створення електронного ящика" (21хв).

Усний контроль:

Перевірка правильності оформлення рефератів згідно технічних вимог

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 6. Правові інформаційно-пошукові системи

22

14

2

2

1. Концепція організації інформаційно-пошукових систем. Перегляд інтернет-сторінки компанії Ліга:Закон .

2. Комп'ютерна правова система Ліга:Закон. Опис інтерфейсу системи

Основне меню, головна панель інструментів, додаткова панель інструментів, ліва панель, робочий стіл, панель відкритих вінок

3. Організація пошуку правової інформації у системі Ліга:Закон. Пошук за реквізитами (практичні завдання №1, №2)

4

2

Семінар (розгорнута бесіда)

-

практичне заняття

ПК

.

ІПС Ліга:Закон

Збірник теоретичного матеріалу та практичних завдань

Усний контроль:

інтерактивне опитування

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Опис новітніх продуктів

1.Інтернет

2.Збірник теоретичного матеріалу та практичних завдань

4

Правові інформаційно-пошукові системи

1. Сімейство та описи систем. Фірмові переваги ЛІГА:ЗАКОН

2.Налаштування робочого середовища ІПС

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів, індивідуальне опитування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:Закон версії 8.1.

1.Пошук документів за реквізитами та за контекстом

2. Пошук за Динамічним навігатором та спеціалізованими Класифікаторами

4

2

Практична робота

Пояснення, показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК,

ПЗ (ОС)

збірник практичних завдань (№ 3, 4)

робота з завданнями, захист практичної роботи

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

опис різних пошуків документів

1.Інтернет

2.метод. вказівки

(папка № 2 )

5

Правові інформаційно-пошукові системи

1.Пошук документів різними методами

2. Структура Довідника Значень

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів,

індивідуальне опитування

4

Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:Закон версії 8.1.

1.Пошук у ресурсі Консультації

2.Пошук за Динамічним навігатором та за гілками ієрархічного дерева

4

2

Практична робота:

Пояснення, показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК,

ПЗ (ОС)

збірник практичних завдань

(№ 5,6 )

робота з завданнями, захист практичної роботи

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Опис пошуку документів

1.Інтернет

2.метод. вказівки

(папка № 2 )

6

Правові інформаційно-пошукові системи

1.Сервіси системи Ліга:Закон.Сервіс Портфелі

2.Робота з переліками.

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:Закон версії 8.1.

1. Додаткові способи пошуку

2. Робота з переліками

3.Графічні зв'язки

4

2

Практична робота:

Пояснення, показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК

ПЗ

збірник практичних завдань (№,7 )

робота з завданнями, захист практичної роботи

I

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Опис пошуку документів

1.Інтернет

2.метод. вказівки

(папка № 2 )

7

Правові інформаційно-пошукові системи

1.Інформаційний фонд Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

2.Інформаційний сервіс. Інтернет та бібліотеки

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

6

Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:Закон версії 8.1.

Пошук та робота з документами.

Сервіс Портфелі, призначення та можливості цього сервісу, створення архівних копій та вилучення вмісту Портфеля з архівних файлів.

Сервіс Референт. Створення завдань для стеження за змінами документів у системі. Ознайомлення із додатковими сервісами Помічник керівника, Типові форми і договори

2

2

Практична робота:

Пояснення, показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК,

ПЗ

збірник практичних завдань

(№8)

робота з завданнями, захист практичної роботи

7

Правові інформаційно-пошукові системи

I.Підсумковий контроль з теми "Система Ліга:Закон"

II. Правові інформаційно-пошукові системи (доповіді):

1.Інформаційно-пошукова система "Нормативні акти України" (www.nau.ua)

2.Закони та підзаконні акти України в Інтернет (.gov.ua)

2

2

Семінар –фронтальне опитування,

Семінар-захист рефератів-доповідей

виконання завдань, доповідь

бесіда

пояснення, показ,

пошук документів

співпраця

ПК

Інтернет

виконання практичних індивідуальних завдань

візуальний контроль за наявністю конспектів

8

Організація пошуку правової інформації в інформаційних ресурсах Інтернет

1.Пошук інформації з Європейського законодавства в Інтернет ()

2.Глобальна мережа правової інформації GLIN (http://www.loc.gov/law/glin/)

3.База індексів пошукової системи,пошукові агенти, бібліотеки – цифрові та звичайні

2

2

Семінар (студактивне заняття)

пояснення, показ, бесіда,пошук виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК

Інтернет

http://www.loc.gov/law/glin/

Візуальний контроль за наявністю конспектів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 2. Апаратні засоби сучасних ПК. Програмне забезпечення.

30

18

12

9

1. Правила техніки безпеки та виробничої санітарії в комп'ютерних лабораторіях (повторення)

2. Перегляд та обговорення презентації rozdil2.1.ppt

3.Робота з програмою Windows Commander:

1.ознайомлення з можливостями програми

2.створення каталогів і текстових файлів

3.копіювання, переміщення і вилучення файлів та каталогів

4. Перегляд відеофільму "Как очистить компьютер от дублирующих файлов" (8.12хв.)

4

2

Практична робота: показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС),

методичні вказівки, інструктивна картка

презентація rozdil2.1.ppt

відеофільм duplicacatedfiles.exe

робота з картками індивідуаль них завдань, захист практичної роботи

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

дати письмові відповіді на контрольні запитання,

в портфоліо студента добавити слайди із файлу fail.papka.ppt

1.Інтернет

2.метод. вказівки

(папка № 9 )

8

Апаратні засоби сучасних ПК. Програмне забезпечення

Робота з програмами файл-менеджерами

1.Загальні поняття про файлові менеджери.

2.Файловий менеджер FAR

3.Файлова система. Перегляд та повторення файлу-презентації fail.papka.ppt

Візуальний контроль за наявністю конспектів, портфоліо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Завантаження файлів з Інтернету

1.Завантаження інформації за допомогою браузера

2.Пошук інформації в електронній бібліотеці

3.Пошук інформації на сайті енциклопедії

4

2

Практична робота: показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС),

методичні вказівки, інструктивна картка

робота з картками індивідуаль них завдань, захист практичної роботи

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

створити таблицю Характеристи ка переваг та недоліків торрентів та файлообмінни ків

1.Інтернет

2.метод. вказівки

(папка № 10 )

9

Апаратні засоби сучасних ПК. Програмне забезпечення

Завантаження файлів з Інтернету

1.Загальні поняття про менеджери завантажень

2.Переваги та недоліки торрентів та файлообмінників

Візуальний контроль за наявністю конспектів

11

Текстовий редактор.

Сервісні засоби в текстовому процесорі Word

1.Перегляд сайту www. /uk-ua

2.Створення та форматування текстових документів. Дії з фрагментами тексту

2

2

Семінар (розгорнута бесіда)

-

практичне заняття

ПК,

ПЗ (ОС),

методичні вказівки word.pprx,

інструктивна картка

www. /uk-ua

інтерактивне опитування,

робота з картками індивідуаль них завдань, захист практичної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Текстовий редактор.

Сервісні засоби в текстовому процесорі Word

1.Рисування геометричних фігур

2.Побудова таблиць

4

2

2

Практична робота: показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК,

ПЗ (ОС),

методичні вказівки,

інструктивна картка

www. /uk-ua

робота з картками індивідуаль них завдань, захист практичної роботи

Завдання:

підготувати презентаційний матеріал

сайт /uk-ua)

10

Апаратні засоби сучасних ПК. Програмне забезпечення

1. Пакет програм Microsoft Office2010

1.Функції та переваги нового комплексу програм

2.10 основних причин випробувати новий продукт

3. Як Office2010 може допомогти у веденні малого бізнесу

Перегляд та оцінювання презентаційного матеріалу

13

Табличний процесор Excel

1.Перегляд сайту www. /uk-ua

2.Створення електронних таблиць.

3. Обчислення даних. Автосумування. Статистичні дані.

4. Побудова діаграм та графіків

2

2

Практична робота: показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС),

методичні вказівки

www. /uk-ua

робота з картками індивідуаль них завдань,

захист практичної роботи

перевірка в конспекті завдання №1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

Система керування базами даних Access.

1.Перегляд сайту www. /uk-ua

2.Cтворення бази даних у вигляді реляційних таблиць

3.Робота з фільтрами

4.Перегляд відеоресурсу: Приклад створення таблиці "Книги" в СУБД Access

2

2

Практична робота: проблемно-пошуковий з елементами дослідження

ПК, ПЗ (ОС),

методичні вказівки

http://galanet.at.ua

робота з картками індивідуаль них завдань,

захист практичної роботи

15

Система керування базами даних Access (продовження).

1.Перегляд сайту www. /uk-ua

2.Робота з формами

3.Робота в режимі закладки Запрос

4

2

Практична робота: проблемно-пошуковий з елементами дослідження

ПК, ПЗ (ОС),

методичні вказівки

робота з картками індивідуаль них завдань, захист практичної роботи

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Ознайомитись та законспектувати розділ 1. Планування презентації: підготовчий етап.

Підготувати файли з картинками та фото для створення власної презентації

11

Апаратні засоби сучасних ПК. Програмне забезпечення

Мистецтво комп’ютерної презентації

1.Планування презентації.

2.Основні прийоми конструювання презентації

3. Проведення презентації

Візуальний контроль за наявністю конспектів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

Створення презентацій через PowerPoint

1.Вимоги до оформлення та подання презентацій, конференцій, флеш-презентацій.

Перегляд творчих робіт студентів (Лісовська І.П. Комп'ютерні теології), сайт galanet.at.ua

2.Створення власної презентації на тему
По сторінках історії комп’ютерних технологій

4

2

Семінар-розгорнута бесіда,

з виконанням практичних завдань:

виступи, показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС),

файли з картинками, фото

захист практичної роботи

І

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Ознайомитись, переглянути та законспектувати

Технічні характеристики ПК пристроїв вводу-виводу, зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, класифікація лазерних дисків, USB-пристроїв

ПК,

ПЗ (ОС),

мультипроектор

файл Как правильно копировать диски.avi

файл How to netbook.avi

12

Апаратні засоби сучасних ПК. Програмне забезпечення

Технічні характеристики ПК пристроїв вводу-виводу, зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, класифікація лазерних дисків, USB-пристроїв

I. Перегляд навчального відеоролика "Будова комп'ютера"
II.Все про ноутбук:

1.Фільм Як правильно вибрати ноутбук (21,16 хв).

2. Вибір батареї для ноутбука.

ІII.Все про диски:

1.Жорсткі диски

2.Класифікація лазерних дисків.

3.Надійність збереження даних на дисках.

4.Як правильно скопіювати інформацію на лазерний диск (відеофільм -9,05 хв.)

ІY.Все про USB:

1.Про надійність USB.

2.Як записати великі файли на USB

Візуальний контроль за наявністю конспектів

1

3

4

5

6

7

8

9

10

17

Програми для роботи з електронною поштою

Популярні поштові клієнти

Порівняльна таблиця параметрів поштових клієнтів

Поради щодо використання електронної пошти

Перегляд відеоуроку "Електронна пошта. Поштовий клієнт. Створення електронного поштового ящика", сайт (17 хв.)

4

2

Семінар- практична робота:

показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС),

програми- браузери

захист практичної роботи

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Ознайомитись та законспектувати

ПК, ПЗ (ОС),

методичні вказівки

13

Апаратні засоби сучасних ПК. Програмне забезпечення

1.Програмне забезпечення ІС. Системне програмне забезпечення.

2. Призначення, структура і класифікація технічних засобів інформаційних систем

Візуальний контроль за наявністю конспектів

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 3. Основи телекомунікаційних технологій

24

16

8

18

Основні поняття комп'ютерних мереж:

1. Принципи влаштування глобальної комп'ютерної мережі Іnternet. Їх класифікація.

2. Системи оплати за послуги Internet

3. Концепція побудови, їх адміністрування та сервіси Internet.

3.1. Система телеконференцій в Internet

3.2. FTP-послуга

3.3. Використання сервісу Word Wide Web

4. Передавання мережевих повідомлень кирилицею

5. Особливості українського сегмента Internet (Uanet)

6. Перегляд навчального відеоролика "Комп'ютерні мережі"

4

2

Семінар

розповідь з елементами бесіди, пояснення, ілюстрація

НМЦ, Інформаційні системи і технології,

стр.4-17

Розробки студентів/Бровченко О.В. /

Усний контроль:

інтерактивне опитування

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

конспектування інформації та виконання завдань

Інтернет

Методичні вказівки

(папка № )

14

Основи телекомунікаційних технологій.

Концепція побудови, їх адміністрування та сервіси Інтернет

1.Концепція розвитку телекомунікацій в Україні

2. Основи Інтернет. Словник термінів

3. Перегляд презентації

Побудова комп’ютерних мереж

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

1

3

4

5

6

7

8

9

10

19

Браузер Internet Explorer

1.Елементи вікна програми

2. Користування панелями інструментів

3.Навігація Інтернетом, пошук на веб- сторінці

4.Збереження, друк та автономний перегляд веб-сторінок

5. Використання папки Обране та списку відвіданих сайтів

6.Настроювання властивостей браузера

7.Довідкова система браузера

2

2

Семінар- практична робота:

розповідь з елементами бесіди, пояснення,

показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС),

програми- браузери

Візуальний контроль за наявністю конспектів

виконання

практичних завдань

20

Збереження посилань і веб-сторінок

 1. Створення переліку корисних ресурсів в папці Обране

 2. Збереження веб-сторінок на диску

Перегляд відеофільму "Як зареєструватися на сайті"

2

2

Практична робота: показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС), методичні вказівки,

інструктивні картки,

робота з картками індивідуаль них завдань, захист практичної роботи,

перегляд відеофільму

21

Призначення й функціональні можливості веб-браузерів. Порівняння можливостей популярних браузерів

4

2

2

Семінар – ділова гра з елементами самоврядуван ня

робота в малих групах

юридична консультація

І

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

конспектування інформації та виконання завдань

Інтернет

Методичні вказівки

(папка № )

15

Основи телекомунікаційних технологій.

Віртуальні інтернет-послуги:

1.Віртуальний хостинг та сервер

2.Складування даних. Роялті і договори хостингу

3.Види послуг при здійсненні віртуального хостингу

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

1

3

4

5

6

7

8

9

10

22

Робота з електронною поштою

1.Листування за допомогою безкоштовної поштової служби «Gmail»

2.Електронне листування в поштовій службі Україна онлайн

Заняття - круглий стіл

1. Етикет електронної пошти та поштових вкладень

2. Використання емотиконів та загальноприйнятих скорочень

2

2

Практична робота: показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

Семінарське заняття -круглий стіл

ПК, ПЗ (ОС)

інструктивні картки

1.1.Веб-спілкування, етикет (перегляд визначення про неетикет (комікс) 0,43 хв)

2.1.Перегляд презентації у вигляді Flash – ролика на сайті /detail_2828.html

2.2. Провести тестування на сайті (Какой вы смайлик)

робота з картками індивідуаль них завдань,

захист практичної роботи

розгорнута бесіда

представлення історій у вигляді коміксів

конспект

тестування

23

Веб-каталоги

1.Принципи організації та використання пошукових машин.

2.Стратегії пошуку інформації. Огляд кількох популярних пошукових машин.

3.Правила опису електронних джерел.

4.Порівняння можливостей пошукових систем інтернету

4

2

2

Семінар – практична робота

ПК, ПЗ (ОС)

інструктивні картки

робота в малих групах

робота з картками індивідуаль них завдань,

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

конспектування інформації та виконання завдань

Інтернет

Методичні вказівки

(папка № )

16

Основи телекомунікаційних технологій.

1.Пошук та обробка інформації в інтернеті

2.Завантаження файлів за протоколом FTP та за допомогою програми для завантаження файлів

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

24

Правила відправки великих файлів електронною поштою

1.Архівація файлів zip i rar-архівами.

2.Розбиття великих файлів на частини.

3.Зміна типу і розміру картинки для зменшення її об’єму.

2

2

Практична робота: показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС), методичні вказівки,

інструктивні картки,

робота з картками індивідуаль них завдань, захист практичної роботи

25

Програми для миттєвого повідомлення і голосового спілкування

1. Основні функції, які надають сучасні месенджери служб миттєвих повідомлень

2. Огляд програм обміну миттєвими повідомленнями ICQ та Windows Messenger

3. Найпопулярніші програми-софтфонами Skype та Gizmo

4

2

2

Семінар – практична робота

робота в малих групах

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

конспектування інформації та виконання завдань

Інтернет

Методичні вказівки

(папка № )

17

Основи телекомунікаційних технологій.

1.Спілкування в чатах 2.Служби миттєвих повідомлень і месенджерів в режимі онлайн та офлайн

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

Розділ 4. Технології захисту інформації

14

6

8

26

 1. Проблеми захисту інформації в сучасних ІС.

 2. Основні види комп’терних злочинів

6

2

Семінар

розповідь з елементами бесіди, пояснення, ілюстрація

НМЦ, Інформаційні системи і технології,

Методичні вказівки

(папка № )

Усний контроль:

інтерактивне опитування

І

2

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

створити презентацію на конкурс презентацій

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

створити презентацію на конкурс презентацій

Інтернет,

метод. вказівки

( )

18

Технології захисту інформації

1.Комп’ютерні віруси як загроза IC.

19

Технології захисту інформації

1.Сайт Офляндія безпека дітей в Інтернеті

2. Перегляд відеофільму “Родительский контроль”

Усний контроль:

контроль за наявністю презентацій

Візуальний контроль за наявністю конспектів

27

Використання антивірусних програм.

 1. ознайомлення з основними антивірусними програмами

 2. робота з програмою Web

 3. робота з програмою Avast

 4. резервне копіювання та відновлення даних

 5. програма відновлення системи Windows XP

4

2

Практична робота:

Пояснення, показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС), методичні вказівки (папка № )

захист практичної роботи

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Прокоментуй те міфи про віруси

Інтернет,

метод. вказівки (папка № )

20

Технології захисту інформації

Концепція боротьби з організованою злочинністю

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28

Комплексне застосування засобів захисту інформації

1. та ий захист інформації.

2.Поновлення антивірусних програм через Інтернет.

4

2

Практична робота:

Пояснення, показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС), методичні вказівки (папка № )

робота з картками індивідуаль них завдань, захист практичної роботи

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Інтернет,

метод. вказівки (папка № 8 )

21

Технології захисту інформації

Способи захисту від небажаного та шпигунського ПЗ

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

Розділ 5. Системи автоматизації ділових процесів та управління документами.

18

12

6

29

Системи автоматизації діловодства та документообігу. Системи автоматизації ділових процесів

1. З історії розвитку систем електронного документообігу

2. Основні вимоги до систем електронного документообігу. Про стандарти

3. Класифікації програмного забезпечення СУЕД

4. Загальні поняття про технологію СУЕД

5. Питання організації та користування СУЕД

2

2

Семінар-розгорнута бесіда

розповідь з елементами бесіди, пояснення, ілюстрація

1.Інтернет,

2.метод. вказівки (папка № )

3.А.Н.Діденко Сучасне діловодство

Усний контроль:

інтерактивне опитування

30/22

Виготовлення шаблону бланків для службових та інформаційних стилів документів

 1. створення резюме в різних форматах: текстовому, графічному, HTML

 2. встановлення та використання програм шаблонів документів

 3. опрацювання формуляра-зразка ОРД формату А4 відповідно до зразка документа

2

2

Практична робота:

Пояснення, показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС)

Методичні вказівки (папка № )

захист практичної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31/23

Створення web-сторінки

1.Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення

2.Наповнення веб-сторінки інформацією, створення посилань, завантаження файлів на сервер

4

2

2

Практична робота:

Пояснення, показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС)

Методичні вказівки (папка № )

захист практичної роботи

І

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Інтернет,

метод. вказівки (папка № )

22

Системи автоматизації ділових процесів та управління документами.

1.Реєстрація веб-сайту на безкоштовному сервері

2.Автоматизоване створення й адміністрування форумів та чатів.

3.Створення й ведення блогів, публікація повідомлень у блогу та їх використання

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

32/ 24

Сутність, системи та учасники електронної комерції

1.Правові аспекти ведення бізнесу в Інтернеті

2.Електронна комерція та електронний бізнес (цифровий сертифікат, довідкові сервери)

3.Виконання платежів через Інтернет

4

2

Практична робота:

Пояснення, показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС)

Методичні вказівки (папка № )

захист практичної роботи

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Інтернет,

метод. вказівки (папка № )

23

Системи автоматизації ділових процесів та управління документами.

1.Реклама і маркетинг у глобальній мережі

2.Відеозаняття “Регістрація в системі WebMoney”

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33/25

Подання електронної звітності

1.Електронний цифровий підпис (NOTAR)

2.Електронна звітність

3.АСКОД - ефективна система автоматизації процесів діловодства та електронного документообігу

4

2

Практична робота:

Пояснення, показ, виконання завдань, засвоєння знань та набуття практичних навичок

Методичні вказівки (папка № )

робота з картками індивідуаль них завдань, захист практичної роботи

І

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Дайте відповіді на письмові питання та на питання для самоконтролю

Інтернет,

метод. вказівки (папка № 8 )

3.А.Н.Діденко Сучасне діловодство

24

Системи автоматизації ділових процесів та управління документами.

1. Перетворення документів в електронну форму

2. Автоматизований переклад документів

3. Підписування та групи новин, їх використання.

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

34/ 26

Засоби автоматизації в юридичній діяльності

1.Історіографія подій. Чорнобильська катастрофа в Україні:дії, результати та уроки

2.Подолання наслідків. Сучасний стан і погляд у майбутнє
2.1.Радіоактивне забруднення навколишнього середовища
2.2.Дози опромінення населення України внаслідок Чорнобильської аварії

2.3.Еколого-біологічні наслідки трагедії
3.Соціальна політика щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
4. Державне управління у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та правове забезпечення
5. Уроки Чорнобиля. Актуальні шляхи їх розв’язування

6.Художня література, мистецтво, туризм та Чорнобильська трагедія

2

2

Конференція – бінарне заняття з навчальною дисципліною "Екологічне право"

Виступ, презентація, донесення інформації, перегляд відеофільмів, кліпів, сайтів

Доповіді, презентації, фото студентів,

http://chornobylmus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 7. Інформаційні системи законодавчих органів та органів юстиції України

6

2

4

35/ 27

Інформаційні системи законодавчих органів та органів юстиції України

1.ІС "Законопроект"

2.Електронний інформаційний бюлетень

3.Бази даних правової інформації Верховної Ради України

4.Інформаційно-аналітична система "Вибори"

6

2

Семінар

розповідь з елементами бесіди, пояснення, ілюстрація

ПК, ПЗ (ОС)

Методичні вказівки (папка № )

робота з картками індивідуаль них завдань, захист практичної роботи

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Опис структури інформаційно-технічного комплеку РАДА-3

№ 25

Інформаційні системи законодавчих органів та органів юстиції України

Інформаційно-технічний комплекс РАДА-3.

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Опис єдиних і державних реєстрів

26

Інформаційні системи законодавчих органів та органів юстиції України

Єдині і державні реєстри Міністерства юстиції

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

2

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Опис єдиних і державних реєстрів

27

Інформаційні системи законодавчих органів та органів юстиції України

Багаторівнева ієрархічна ІС "РАГС"

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

36- 37/ 28- 29

Автоматизовані системи судового діловодства

4

4

Екскурсія

Чигиринський міський суд

Розділ 8. Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи та органів внутрішніх справ

7

6

1

38- 39- 40/ 30-31-32

1.Інформаційні системи судових органів та органів прокуратури України.

2.Рівень та склад інформаційних обліків. Оперативно-розшукові обліки.

3. ІС Державної автомобільної інспекції.

4. Єдина державна автоматизована паспортна України

7

6

Екскурсія

Чигиринський міський ВВС, відділ реєстрації актів

Усний контроль:

інтерактивне опитування

1

Самостійна робота

Конспект

Завдання:

Опис інформаційних систем

№ 28

Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи та органів внутрішніх справ

1.Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи та органів внутрішніх справ.

2.Комп’ютерні технології в судовій експертизі.

Усний контроль:

Візуальний контроль за наявністю конспектів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зачне відділення

1

Оглядові

2

2

Комбінований-

практичний

пояснення

ПК, ПЗ (ОС),

Основи інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності

1.Розвиток інформаційних технологій

2.Концепція інформатизації в Україні

3.Правові експертні системи

2

3

4

5

Лабораторно-практичні заняття

10

2

10

2

Практичний:засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС),

Оцінювання по результатах виконаної роботи

Автоматичне завантаження програм, редагування властивостей типів файлів,

резервне копіювання даних

Мережеві ресурси: мережеві файлові ресурси, принтери. Використання та створення мережених ресурсів

2

2

Практичний:засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС)

Методичні вказівки (папка № )

Оцінювання по результатах виконаної роботи

Створення Web-сторінок засобами Microsoft Word.

2

2

Практичний:засвоєння знань та набуття практичних навичок

ПК, ПЗ (ОС)

Методичні вказівки (папка № )

Оцінювання по результатах виконаної роботи

Перетворення документів в електронну форму

2

2

Комбінований-

практичний

пояснення

ПК, ПЗ (ОС)

Методичні вказівки (папка № )

Оцінювання по результатах виконаної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

Комп’ютерна правова система Ліга:Закон.

Пошук документів за реквізитами та за контекстом

2

2

Комбінований-

практичний

пояснення

ПК, ПЗ (ОС)

Методичні вказівки (папка № )

Оцінювання по результатах виконаної роботи

Залікове заняття

2

2

Підсумкове

ПК, ПЗ (ОС)

Оцінювання по результатах виконаної роботи

 1. Перевірка та захист рефератів

 2. Тестове опитування

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Тема дисципліни

Дисципліни, з якими повязано викладання

Розділ 1

Інформатика

Розділ 2

Розділ 3

Інформатика

Розділ 4

Інформатика

Розділ 5

Діловодство

Розділ 6

Кримінальне право

Розділ 7

Цивільне право

Розділ 8

Трудове право

Викладачі

Столярова Т.Ю.

Рикова Л.А.

Гречанюк С.О.

Семенов О.М.

Проценко Н.Ф.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

п/п

Тема дисципліни

Вид завдання /реферати/

Календарні строки

1

Тема1

Реферат

вересень

2

Тема2

Реферат

вересень

3

Тема3

Реферат

жовтень

4

Тема4

Реферат

жовтень

5

Тема5

Реферат

листопад

6

Тема 6

Реферат

листопад

7

Тема 7

Реферат

грудень

8

Тема 8

Реферат

грудень

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Розділ 1. Основи інформаційних систем і технологій

1.1. Концепція інформатизації в Україні

1.2. Розвиток інформаційних технологій

1.3. Поняття та етапи розвитку інформаційних систем

1.4. Структура інформаційних систем

1.5. Класифікація інформаційних систем

1.6. Правова інформація як основа організації інформаційного забезпечення правових ІС

1.7. Системи підтримки прийняття рішень в юридичній діяльності

1.8. Правові експертні системи

Розділ 2. Апаратні засоби сучасних ПК. Програмне забезпечення

2.1. Призначення, структура і класифікація технічних засобів

2.2. Аналіз і оцінка апаратних засобів

2.3. Системне програмне забезпечення

2.4. Прикладне програмне забезпечення

Розділ 3. Основи телекомунікаційних технологій

3.1. Основні поняття комп’ютерних мереж

3.2. Класифікація комп’ютерних мереж

3.3. Концепція побудови, адміністрування та сервіси Інтернет

3.4. Використання сервісу World-Wide Web

3.5.Забезпечення анонімності роботи в Інтернет

3.6. Організація корпоративних комп’ютерних мереж. Інтранет

Розділ 4. Технології захисту інформації

4.1. Проблеми захисту інформації в сучасних ІС    

4.2. Основні види комп’ютерних злочинів

4.3. Комп’ютерні віруси як загроза інформаційним системам

4.4. Засоби захисту інформації

4.5. Організація захисту комп’ютерних інформаційних систем

Розділ 5. Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція

5.1. Системи автоматизації діловодства і документообігу

5.2. Системи автоматизації ділових процесів..

5.3. Сутність, системи та учасники електронної комерції

5.4. Держава як учасник електронної комерції.

5.5. Віртуальне підприємство і віртуальний офіс

5.6. Використання програм для сканування документів

Розділ 6. Правові інформаційно-пошукові системи

6.1. Концепція організації інформаційно-пошукових
систем

6.2. Комп’ютерна правова система «ЛІГА:ЗАКОН»

6.3. Правова інформаційно-пошукова система
«Нормативні акти України»

6.4. Організація пошуку правової інформації в Інтернет

6.5. Закони та підзаконні акти України в Інтернет

6.6. Глобальна мережа правової інформації GLIN

6.7. Пошук документації з Європейського законодавства в Інтернет

Розділ 7. Інформаційні системи законодавчих органів

7.1. Основні напрями реалізації проектів з теледемократії

7.2. Інформаційно-технічний комплекс «РАДА»....

7.3. ІС «Законопроект»

7.4. Електронний інформаційний бюлетень

7.5. Бази даних правової інформації Верховної Ради України

7.6. Інформаційно-аналітична система «Вибори»

7.7. Проблеми і перспективи Інтернет-виборів.

Розділ 8. Інформаційні системи органів юстиції України

8.1. Концепція створення єдиної інформаційної системи органів юстиції України

8.2. Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції

8.3. Багаторівнева ієрархічна ІС «РАГС»

Розділ 9. Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи

9.1. Інформаційні системи судових органів

9.2. Корпоративна інформаційна система органів

прокуратури України

9.3. Комп’ютерні технології в судовій експертизі

ЗВЕДЕНІ ДАНІ

Курс вивчення

2010-2011

Всього годин

Семестр

V

VI

Всього годин на предмет

30

105

135

В тому числі аудиторних

16

64

80

Із них: лекції

2

2

семінарські

Лабораторно-практичні

14

64

78

Інші види занять:

14

41

55

Самостійна робота

10

31

41

Індивідуальні заняття

4

10

14

консультації

2

5

7

Форми підсумкового контролю

залік

екз

Список літератури:

1.Луференко О.А. Комп'ютерні технології в юридичній діяльності. Конспект лекцій. Чигиринський технікум

2.Лук'янчук В.С. Комп'ютерні технології в юридичній діяльності. Конспект лекцій. НМЦ

3.Денісова О.О. Інформаційні системи в юридичній діяльності. К.: КНЕУ, 2003

4.В.А.Баженов Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології К.:Каравела, 2003.-464с.

5.С.В.Симонович Інформатика Базовий курс. СПб.:Питер, 2001.-640 с.

6.А.Н.Діденко Сучасне діловодство. Навч.посібник. –К.:Либідь,2001.-384 с.

7.О.Ю.Гаєвський Інформатика. Київ. Видавництво А.С.К.2004 502 с.

Портфоліо студента

з навчальної дисципліни

включає:

 1. Титульна сторінка.

 2. Інформаційна сторінка

 3. Реферат

 4. Презентація

 5. Слайди про файлову систему

 6. Доповнення та зміни

до робочої навчальної програми дисципліни

на 2010/2011 навчальний рік

№ п/п

Назва теми

Зміст доповнень і змін

1

Правові інформаційно-пошукові системи

Зменшено на 4 години практичних занять.

Вивчення розділу перенесено на V семестр після розділу 1

2

Інформаційні системи законодавчих органів та органів юстиції України

4 години виділено на екскурсію до Чигиринського міського суду

3

Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи та органів внутрішніх справ

6 годин виділено на екскурсію до Чигиринського міського ВВС

Розглянуто і схвалено на засіданні

предметної (циклової комісії) облікових дисциплін

Протокол № _____ від ____________________201___ року

Голова комісії _________________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проценко Ніна Федорівна, викладач правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії Унавчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закон

  Закон
  У навчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закони правильного мислення, ідеї і проблеми формальної логіки, показано зв'язок з практикою судового пізнання, форми і способи мислення для тих хто вчиться правильно

Другие похожие документы..