Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Существующая норма о запрете использования субъектом страхового дела наименования, частично или полностью совпадающего с наименованием другого субъек...полностью>>
'Урок'
Проблемное обучение позволяет наиболее полно решить задачу развития мышления учащихся. В данной работе сделана попытка показать формирова­ние логичес...полностью>>
'Документ'
[Herbert Spencer. The Man Versus the State (1884).Спенсер Г. Личность и государство / Пер. с англ. М. Н. Тимофеевой под редакцией В. В. Битнера.С.-Пе...полностью>>
'Документ'
Вступ. Потреба розробки цієї програми викликана особливим значенням, яке сьогодні набуло становище саме студентства, як головного резерву й потенціал...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Заходи

Програми економічного і соціального розвитку

міста Красноармійська на 2012 рік,

які потребують фінансування

за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів

та коштів підприємств

Заходи щодо забезпечення виконання завдань програми, які потребують фінансування

за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та коштів підприємств

Зміст заходу

Кількість

заходів

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

в тому числі за рахунок

державного бюджету

обласного бюджету

бюджету міста

коштів підприємств

інших джерел

3.2. Регуляторна діяльність та розвиток підприємництва

4. Забезпечення якісної та ефективної роботи дозвільного центру та роботи Єдиного реєст-раційного офісу:

- закупівля і заправка картриджів для принтера придбання комп’ютера для державного реєстратора;

- проведення ремонту приміщення дозвільного центру

8,6

25

-

-

8,6

25

-

-

7. Впровадження централізованої системи постійної технічної підтримки державного реєстратора та адміністратора дозвільного центру

6,6

-

-

6,6

-

-

Всього:

40,2

-

-

40,2

-

-

3.3. Розвиток внуспоживчого ринку, захист прав споживачів

1.Забезпечити обсяг роздрібного товарообороту (юридичних осіб) в торговельній мережі і підприємствах ресторанного господарства у діючих цінах у сумі 630 млн. грн.

Розвиток роздрібної та оптової торгівлі

3960

3960

2.Розширити мережу підприємств торгівлі на 15 один. торговою площею 850 кв.м.; створити 50 робочих місць:

 • магазинів – на 5 од., площею 850 кв.м.; 30 робочих місць

1260

-

-

-

1260

-

 • дрібнороздрібної торгівлі – на 10 од.; 20 робочих місць

700

-

-

700

-

3.Підвищити ефективність роботи 30 підприємств за рахунок реконструкції, технічного переоснащення, приведення у відповідність вимогам сучасного дизайну

1400

-

-

-

1400

-

4.Удосконалити торговельний процес 60 підприємств торгівлі за рахунок впровадження прогресивних форм і методів торгівлі

600

-

-

-

600

-

Збільшення обсягів продажу товарів вітчизняних товаровиробників

1250

-

-

-

1250

-

5.Відкрити відділи та секції з продажу фірмових товарів вітчизняних – 1 од.

1200

-

-

-

1200

-

6.Сприяти функціонуванню об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією – 1 од.

50

-

-

-

50

-

Вдосконалення роботи ринків

500

-

-

-

500

8.Провести реконструкцію, модернізацію матеріально-технічної бази 7 ринків

400

-

-

-

400

-

9.Створити умови для продажу сільсько-господарської продукції безпосередньо її виробниками (виділити 50 торгових місць)

100

-

-

-

100

-

Розвиток ресторанного господарства та шкільних їдалень

2400

-

-

-

2400

-

10.Розширити мережу підприємств ресторанного господарства на 2 од. (50 пос. місць); створити 10 робочих місць

1300

-

-

-

1300

-

11.Підвищити ефективність роботи 15 підприємств ресторанного господарства

900

-

-

-

900

12.Удосконалити торгівельний процес 20 підприємств ресторанного господарства

200

-

-

-

200

-

Соціальний захист ветеранів війни та інших пільгових категорій

235

-

-

-

235

-

13.Надати продовольчі набори 500 особам

85

-

-

-

85

-

14.Забезпечити благодійними обідами 100 осіб

50

-

-

-

50

-

15.Створити сприятливі умови для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до 10 об’єктів сфери обслуговування

100

-

-

-

100

-

Кадрове забезпечення

20.Сприяти:

-підвищенню кваліфікації спеціалістів:

торгівлі – 40 чол.;

ресторанного господарства – 15 чол.;

-отриманню професійної підготовки – 5 чол.;

-участі у майстер - класах – 2 чол.

180

-

-

-

180

-

Всього:

8525

-

-

-

8525

-

3.4. Інвестиційна діяльність

3.4.1. Залучення інвестицій в економіку міста

1. Реконструкція підвищувальних насосних станцій із заміною насосного обладнання м .Красноармійськ за адресами:

ПНС №13м-н «Лазурний»,33г; ПНС №14м-н «Лазур-ний»,64г; ПНС №15 м-н«Лазурний»,69г; ПНС вул. Примакова; водонапірна башта вул.8 Березня,81г, у тому числі:

розробка проектно-кошторисної документації та експертизи проекту

975

-

-

487,5

487,5

-

2.Реконструкція насосних станцій м.Красноармійськ ТП-2 м-н «Южний», ТП-2м-н «Шахтарський», ТП-3-4 м-н «Сонячний», ТП-1 м-н «Лазурний» у тому числі:

розробка проектно-кошторисної документації та експертизи проекту

850

-

-

425

425

-

3.Газифікація 3-го кварталу м.Родинське

Пріоритет 2.2.

1498

825

-

673

(м.Родин-ське)

-

-

4.Будівництво розподільчого газопроводу середнього тиску по вул.Нахімова до вул.Попова м.Красноар-мійськ (розробка проектно-кошторисної документації та експертизи проекту)

125

-

-

125

-

-

5.Будівництво газопроводу по вул.Кантемирова м.Красноармійськ (розробка проектно-кошторисної документації та експертизи проекту)

21

-

-

21

-

-

6.Будівництво газопроводу середнього тиску вул.Щербакова (3 черга) від вул.Філатова до вул.Свободи м.Красноармійськ

1270

-

-

1270

-

-

7.Будівництво котельні школи №14 по вул.Шмідта, 169 м.Красноармійськ

Пріоритет 5.1.

845

-

771

74

-

-

8. Будівництво котельні школи №15 по вул.Гоголя,7 м.Красноармійськ

Пріоритет 5.2.

845

-

771

74

-

-

9.Реконструкція двох котлів ТВГ 8М на котли КВГ – 7,56-95 СН у полегшеній обмурівці у котельні №7 по вул.Горького м.Красноармійськ,

у тому числі:

корегування проектно-кошторисної документації

та проведення експертизи проекту

773,6

-

-

417,7

355,9

-

Інші обєкти

10.Будівництво підвідних зовнішніх мереж для нового сучасного критого спортивного спорудження із штучним льодом в районі парку «Ювілейний» в м-ні «Южний» м.Красноармійськ, в тому числі:

Пріоритет 1.1.

1905

-

194

-

1711

10.1.Розробка проектно-кошторисної документації та проведення експертизи

194

-

-

194

-

-

11.Будівництво 10 торгівельно-зупиночних комплексів м.Красноармійськ, у тому числі: проведення комплексної експертизи

3420

-

-

3420

-

12.Реконструкція парку ім.Горького м.Красноармійськ

4000

-

4000

-

-

13.Фінпідтримка на поповнення статутного фонду відділу капітального будівництва міста Красноармійська

150

-

150

-

-

14. Створення цифрової векторної карти м.Красноармійськ

290

-

290

-

-

15. Розроблення плану зонування м.Красноармійськ

289

289

Всього:

17256,6

825

1542

8490,2

4688,4

1711

3.5. Науково – технічна та інноваційна діяльність

1. Продовження дослідно– експериментальної роботи за темою «Школа майбутнього – школа успішної особистості»

50

-

-

-

-

50

2.Впровадження моделі навчання «Один учень – один комп’ютер»

80

-

-

-

-

80

Всього:

130

-

-

-

-

130

3.6. Виставкова діяльність

1.Залучення промислових підприємств міста до участі у міжнародних форумах та виставках

60

-

-

60

-

2.Прийняття участі у виставкових заходах, інвестиційних форумах

50

-

-

50

-

Всього

110

-

-

50

60

-

3.7. Розвиток земельних відносин

1.Встановлення меж населених пунктів

200

-

-

200

-

-

2.Розмежування земель комунальної та державної власності

600

-

-

600

-

-

3.Проведення інвентаризації земель

50

-

-

25

25

4. Проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів м.Родинське та смт Шевченко

200

-

-

200

-

-

5.Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону

80

80

Всього:

1130

--

--

1080

25

25

4. Модернізація виробництва та інфраструктури

4.1. Використання промислового потенціалу

4.1.1. Вугільна промисловість

1.Повторне використання матеріалів

- ПАТ «ШУ «Покровське»

- ДП «ВК «Краснолиманська»

1930

-

-

-

1930

-

2.Технічне переоснащення 4 північної лави похилу №1 пласта К 5 В

- ВП «Родинська»

32294

-

-

-

32294

(інвесторів)

Продовження робіт з:

-

-

-

3.Розкриття і підготовки заскидової частини і резервних запасів

- ДП «ВК «Краснолиманська»

62400

-

-

-

32000

30400

(інвесторів)

4.Розкриття і підготовки Гапєєвської ділянки пласта К5

- ДП «ВК «Краснолиманська»

65700

-

-

-

65700

(інвесторів)

Всього:

162324

-

-

-

33930

128394

4.1.2. Харчова промисловість

(ТОВ «Кондитерська фабрика»)

1.Розширення асортименту виробництва пряників на 2 найменування

1,5

-

-

-

1,5

-

2.Розширення асортименту виробництва печива на 1 найменування

1

-

-

-

1

-

Всього

2,5

-

-

-

2,5

-

4.1.3. Машинобудування

1.Виготовлення прес – форми на деталь «Заглушка»

- ПАТ «Завод «Електродвигун»

25

-

-

-

25

-

2.Проведення ремонту установки для подрібнення відходів пластмас

- ПАТ «Завод «Електродвигун»

1,5

-

-

-

1,5

-

3.Економне використання матеріалів

- ПАТ «Завод «Електродвигун»

10

-

-

-

10

-

Всього по галузі

36,5

-

-

-

36,5

-

4.1.4.Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

(ПАТ «Красноармійський динасовий завод»)

1.Заміна фільтруючих рукавів пилогазоочисних споруд

41

-

-

-

41

-

Всього по галузі

41

-

-

-

41

-

4.2. Транспорт та звязок

Транспорт

1.Придбання вантажного автомобіля 3 од.

3000

-

-

-

3000

--

2.Придбання нових транспортних засобів для перевезення пасажирів в м.Красноармійськ

1000

-

-

-

--

1000

3.Поточний ремонт автобусних зупинок за потребою, з оновленням або встановленням лав, освітлення у кількості 8 шт.

10

-

-

-

10

--

4. Встановлення урн для сміття біля торгівельно-зупиночних комплексів, у кількості 10 шт.

2

-

-

-

2

--

5. Встановлення лав для пасажирів на торгівельно-зупиночних комплексах, у кількості 10 шт.

5

-

-

-

5

--

Всього:

4017

-

-

-

3017

1000

4.3. Розвиток сфери послуг

1.Розширення мережі побутового обслуговування на 4 одиниці:

-

-

-

-

 • з надання перукарських послуг -2 од.

120

-

-

-

120

-

 • з надання інших видів послуг – 2 од.

90

-

-

-

90

-

2.Впровадження нових видів побутового обслуговування (парафінотерапія, біонарощування нігтів, апаратний педикюр, епіляція волосся)

100

-

-

-

100

-

3.Надання 500 особам пільгових категорій населення безоплатних послуг: перукарських, лазні, ремонту взуття та одягу, побутової техніки, телерадіоапаратури, фото послуги

16,7

-

-

-

16,7

-

4.Реконструкція та переоснащення 4 підприємств сфери побутового обслуговування

600

-

-

-

600

-

5.Обладнання 5 підприємств сфери обслуговування пандусами, поручнями

100

-

-

-

100

-

Кадрове забезпечення

10.Підвищення кваліфікації 8 осіб, отримання професійної підготовки - 4 осіб

20

-

-

-

20

-

Всього:

1046,7

-

-

-

1046,7

-

4.4. Енергозбереження у промисловості та бюджетній сфері

Вугільна промисловість

1 Концентрація гірничого господарства

620

-

-

-

620

-

2.Реалізація виконання очисних та підготовчих робіт, зміна технології

460,6

-

-

-

460,6

-

3. Оптимізація ре-жиму і раціоналізація роботи технологічних установок, у т.ч

-

-

-

-

-

- водовідливних, компресорних, підйомних, підземного транспорту, калориферних та ін.

10230

-

-

-

10230

-

4. Удосконалення систем тепло-постачання

226,884

-

-

-

226,884

-

6. Удосконалення системи енерго-постачання

400

-

-

-

400

-

Використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії

-

-

-

-

-

8. Використання шахтного метану як палива

1870

-

-

-

1870

-

Всього по вугільній промисловості:

13807,484

-

-

-

13807,484

-

Металургійна галузь

ПАТ «Красноармійський динасовий завод»

1. Встановлення сучасних авто-матичних пристроїв з компен-сації реактивної енергії

250

-

-

-

250

-

2. Впровадження енергозберігаючих ламп освітлення

10

-

-

-

10

-

Всього по галузі:

260

-

-

-

260

-

ВСЬОГО по промислових підприємствах:

10

14067,484

-

-

-

14067,484

-

У бюджетній сфері

1. Заміна дерев’яних вікон на пластикові- 63 од. (Відділ освіти)

250

-

250

2. Реконструкція котельні з впровадженням насосів для опалення ДНЗ «Топольок» (Відділ освіти)

1600

1140

-

460

-

-

3. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи

- 260 од. (Красноармійська ЦРЛ)

10,4

-

-

10,4

ВСЬОГО по бюджетній сфері:

1860,4

1140

-

460

-

260,4

ВСЬОГО по місту:

15927,884

1140

-

460

14067,484

260,4

4.5. Енергозабезпечення

Виконати капітальний ремонт:

-

-

-

-

1. Повітряних ліній 6 кВ ТП-205-ТП-206

108

-

-

-

108

-

2. Повітряних ліній 0,4 кВ ТП – 213

112,8

-

-

-

112,8

-

3. Повітряних ліній 6 кВ ПС Лазурная 110 – ТП – 20

138,6

-

-

-

138,6

-

4. Повітряних ліній 6 кВ ПС Динасового заводу – Щербакова

84,7

-

-

-

84,7

-

5. Повітряних ліній 0,4 кВ КТП – 67

112,8

-

-

-

112,8

-

6. Повітряних ліній 0,4 кВ МТП – 373

98,2

-

-

-

98,2

-

7. Повітряних ліній 0,4 кВ МТП – 55

89,5

-

-

-

89,5

-

Виконати реконструкцію:

-

-

-

-

8. .Повітряних ліній 0,4 кВ від КТП – 18

255,7

-

-

-

255,7

-

9. .Повітряних ліній 0,4 кВ від МТП – 27

324,5

-

-

-

324,5

-

10. Повітряних ліній 0,4 кВ від МТП – 100

559

-

-

-

559

-

11. Повітряних ліній 0,4 кВ від ТП – 17

104,3

-

-

-

104,3

-

12. Повітряних ліній 0,4 кВ від ТП – 5

111,3

-

-

-

111,3

-

Всього:

2099,4

-

-

-

2099,4

-

5. Створення середовища комфортного для проживання населення

5.4. Соціальний захист населення

1.Забезпечення безкоштовною передплатою на місцеву газету «Маяк» пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та одиноких непрацездатних громадян відділення соціальної допомоги на дому

(100 чол. Х 116,2грн.)

11,6

-

-

11,6

-

-

2.Надання одноразової допомоги пенсіонерам та інвалідам міста:

- по заявам та актам матеріально-побутового обстеження;

- громадянам, яким виповнилось 100 років

39

37

2

-

-

39

37

2

-

-

3. Забезпечення 40 ветеранів війни продуктовими наборами у вигляді «сухого пайку» (40 чол. Х 60 грн.)

28,8

-

-

28,8

-

-

4. Придбання мобільних телефонів для інвалідів ВВВ та ветеранів війни

( 4 чол. Х 1000 грн)

4

-

-

4

-

-

5. Придбання новорічних подарунків для дітей-інвалідів, дітей-сиріт, які не мають батьківської опіки, дітей загиблих шахтарів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(482 чол. Х 17,5)

8,4

-

-

8,4

-

-

6. Надання 100% пільги на оплату квартирних телефонів інвалідам по зору 1 та 2 груп згідно списків УТОС

15,8

-

-

15,8

-

-

7. Підключення міських громадських організацій інвалідів, які мають приміщення та стаціонарні телефонні мережі, до мережі Інтернету

2,5

-

-

2,5

-

-

8.Забезпечення інвалідів малими засобами пересування та технічними засобами реабілітації

350

350

-

-

-

-

9.Встановлення пандусів в будинках, де проживають інваліди

5

-

-

-

5

-

10.Забезпечення інвалідів та ветеранів війни санаторно-курортними путівками

416

416

-

-

-

-

11.Виплата одноразової грошової допомоги ветеранам війни згідно Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

770

770

-

-

-

-

12.Надання компенсаційних виплат на бензин, ремонт та техобслуговування автомобілів і транспортне обслуговування інвалідам війни та іншим категоріям інвалідів

11,5

-

11,5

-

-

-

13.Виплата компенсації за невикористані путівки ІВВ та інвалідам загального захворювання

31

31

-

-

-

-

14.Організація проведення поховання учасників бойових дій, інвалідів ВВВ

28,7

28,7

-

-

-

15.Спорудження надгробка на могилі особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

12

12

-

-

-

-

16.Здійснення компенсаційних виплат шахтарям згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 №887

4105,7

4105,7

-

-

-

-

17.Забезпечення призначення та виплати тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

203,1

203,1

-

-

-

-

18.Забезпечення надання щомісячної допомоги Донецької облради дітям-сиротам, які навчаються в ПТУ і студентам вищих навчальних закладів 1-1У рівня акредитації

28,8

-

28,8

-

-

-

19.Здійснення соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі та бездомних громадян:

1

-

-

1

-

-

– оформлення документів для реєстрації (20чол.х50грн)

1

-

-

1

-

-

20.Організація заходів щодо:

41,5

-

-

41,5

-

-

20.1. – відзначення Дня громадян похилого віку;

7

-

-

7

-

-

20.2. – відзначення Дня інвалідів;

7

-

-

7

-

-

20.3. – вшанування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

5

-

-

5

-

-

20.4. – відзначення Дня Перемоги та поїздка на «Савур-могилу»

17,6

-

-

17,6

-

-

20.5. – організація заходів до відзначення Дня дитини

4,9

-

-

4,9

-

-

21.Компенсація на продукти харчування інвалідам 1 та ІІ категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та сім’ям з дітьми

630,1

630,1

-

-

-

-

22.Проведення щорічної компенсаційної виплати на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

124

124

-

-

-

-

23.Організація заходів по проведенню громадянської панахиди померлих громадян внаслідок Чернобильської катастрофи

3,3

-

-

3,3

-

-

24.Надання одноразової допомоги на придбання овочів на осінньо-зимовий період для одиноких непрацездатних громадян (20кг х 5 грн. х 100чол.)

10

-

-

10

-

-

25.Надання одноразової матеріальної допо-моги на поховання громадян, які відносяться до категорії, визн. В п.1 наказу від 29.10.1996 №148/232/88/95/08-14-759/123

35

-

-

35

-

-

26.Забезпечення призначення та виплати допомоги згідно Закону України «Про психіатричну допомогу»

1,1

-

1,1

-

-

27.Забезпечення фінансової діяльності міської організації ради ветеранів війни і праці

59,6

-

-

59,6

-

-

28. Продовження функціонування відділення з надання безкоштовних соціальних послуг «Турбота»

218,8

218,8

29.Забезпечення призначення та виплати допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошової допомоги батькам-вихователям і прийомним батькам

290

290

-

-

-

-

30.Забезпечення фінансування почесних громадян м.Красноармійськ

18,3

-

-

18,3

-

-

31.Організація поховання громадян, які не мають родичів

50,1

-

-

50,1

-

-

32.Касові видатки

0,2

-

-

0,2

33. Забезпечення призначення та виплати допомоги згідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»

620,1

-

-

-

620,1

34. Фінансування діяльності міської організації «Союз ветеранів Афганців»

32,1

-

-

32,1

-

-

Всього:

8207,1

6931,9

70,1

580

5

620,1

5.5. Розвиток гуманітарної сфери

5.5.1. Охорона здоров’я населення

Вдосконалення управління галуззю

1.Впровадження сучасних інформаційних технологій:

9,2

-

-

9,2

-

-

- програмне забезпечення

4,6

-

-

4,6

-

-

- підтримка мережі Internet

2,8

-

-

2,8

-

-

- підключення Internet

1,8

-

-

1,8

-

-

2.Своєчасне підвищення кваліфікації,

у тому числі:

108,6

-

-

108,6

-

-

Первинна медико-санітарна допомога:

- лікарі 8 чол.

середній медичний персонал 17 чол.

26

22,3

-

-

26

22,3

-

-

ЦРЛ:

- лікарі 35 чол.

- середній медичний персонал 64 чол.

31,5

28,8

-

-

31,5

28,8

-

-

Поліпшення медичної допомоги населенню

3.Профілактика ВІЛ-інфекції, надання допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД:

36

-

-

36

-

-

3.1. – розширення доступу населення до добровільного консультування і тестування на ВІЛ - інфекцію

15

-

-

15

-

-

3.2. – забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів;

5

-

-

5

-

-

3.3. – розширення доступу ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань

5

-

-

5

-

-

3.4. - забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту та їх обов’язкове страхування;

11

-

-

11

-

-

4.Профілактика і боротьба з захворюваннями на туберкульоз:

85

-

-

85

-

-

4.1. – придбання туберкуліну та шприців для проведення туберкулін діагностики дітям від 1 до 14 років

52

-

-

52

-

-

4.2. - забезпечення хворих на туберкульоз соціальної підтримки при амбулаторному лікуванні ( соціальні пайки, засоби особистої гігієни);

14

-

-

14

-

-

4.3. – придбання дезінфікуючих засобів

8

-

-

8

-

-

4.4. - забір мокротиння

6

-

-

6

-

-

4.5. – придбання допоміжних матеріалів (спирт, вата, шприци)

5

-

-

5

-

-

5.Забезпеченість хворих на цукровий діабет необхідними лікарськими препаратами:

36

-

-

36

-

-

6.Запобігання та лікування сердцево-судинних та судинно - мозкових захворювань (актилізе, строкіназе)

40

-

-

40

-

-

7.Проведення імунопрофілактики населення проти вакцинокерованих інфекцій

64

-

-

64

-

-

8.Забезпечення хворих на онкологічні захворювання лікарняними препаратами

90

-

-

90

-

-

9.Забезпечення пільгової категорії населення, в т.ч. ветеранів війни:

- медикаментами;

- зубним протезуванням

755

456

299

-

-

755

456

299

-

-

10.Поповнення резерву лікарськими засобами на випадок виникнення надзвичайних ситуацій (укомплектування аптечок невідкладної допомоги)

10,7

-

-

10,7

-

-

Реорганізація мережі

11.Оснащення центру первинно - медикосанітарної допомоги

1487,5

-

-

1487,5

-

-

Охорона материнства і дитинства

12.Забезпечення 100% охоплення вагітних групи ризику сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології з використанням біохімічних методів обстеження

10

-

-

10

-

-

13.Забезпечення засобами контрацепції підлітків та жінок

2,5

-

-

2,5

-

-

14.Забезпечення дітей хворих на фенілкетонурію (1 дитина у віці після 3 років) продуктами лікувального харчування

52

-

-

52

-

-

15.Збереження діяльності дитячої молочної кухні та забезпечення дітей раннього віку пільговим харчуванням

51

-

-

51

-

-

Матеріально-технічна база

16.Закупівля медичного обладнання:

710

-

-

710

-

-

16.1. – лабораторного

20

-

-

20

-

-

16.2. – лікувального

690

-

-

690

-

-

17.Поновлення парку санітарного автотранспорту:

- придбання 8 автомашин

3800,5

-

-

3800,5

-

-

Всього:

7348

-

-

7348

-

-

5.5.2. Освіта

1.Організація курсів післядипломної педагогічної освіти - 176 чол.

у т. ч. за місцем проживання – 71 чол.

115,1

-

-

115,1

-

-

2 Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням, у тому числі:

135,4

-

-

135,4

-

-

- 108 дітей-сиріт;

130,7

-

-

130,7

-

-

- 6 дітей з малозабезпечених сімей;

4,7

-

-

4,7

-

-

3.Одноразова допомога дітям - сиротам по досягненню повноліття (22 чол.)

35

-

-

35

-

-

4.Безкоштовне оздоровлення дітей пільгових категорій, у тому числі:

77,3

-

-

77,3

-

-

- у пришкільних таборах (320 дітей)

69,6

-

-

69,6

-

-

-у профільному туристичному таборі (15чол.)

7,7

-

-

7,7

-

-

5.Організація харчування учнів 1-4 класів (2318чол.)

1884,1

-

-

1884,1

-

-

6.Транспортні витрати на перевезення дітей пільгових категорій до ДОЦ «Смарагдове містечко»

4

-

-

4

-

-

7.Надання стипендії обдарованим дітям

(10 дітям)

10,1

-

-

10,1

-

-

8.Реалізація цільової програми підтримки та розвитку дитячої обдарованості «Надія Донеччини»

5

-

-

5

-

-

8.1.- конкурс «Учень року 2012» (нагородження переможців та дипломантів)

0,8

-

-

0,8

-

-

8.2.- участь школярів у обласних і Всеукраїнських заходах за напрямком «Інтелектуальна обдарованість»;

2

-

-

2

-

-

8.3.проведення П (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дісціплін (нагородження переможців, та учасників)

1

-

-

1

-

-

8.4.- проведення олімпіади з математики для молодших школярів (нагородження переможців та призерів);

0,2

-

-

0,2

-

-

8.5.- П етап Всеукраїнських учнівських олімпіад (нагородження учасників грамотами та дипломами)

1

-

-

1

-

-

9.Проведення капітальних ремонтів:

3472

-

-

3472

-

-

9.1.- системи опалення: ЗОШ №3, 4, 35; ДНЗ №№6, ліцею «Надія»;

1186

-

-

1186

-

-

9.2.- покрівлі: ЗОШ №4 шиферна), ЗОШ №5 (рулонна), ЗОШ №8 (молодший корпус – шиферна), ЗОШ №12 (шиферна), ЗОШ №14 (шиферна), ЗОШ №36 (шиферна);

850

-

-

850

-

-

9.3.- віконних блоків ЗОШ №6,15

580

-

-

580

-

-

9.4.- підлоги 1 поверху багатопрофільної гімназії та Ш поверху ЗОШ №4

170

-

-

170

-

-

9.5. – фасаду ЗОШ №12

380

-

-

380

-

-

9.6.-обрамляючого карнизу ЗОШ №36

110

-

-

110

-

-

9.7.- каналізації ЗОШ № 35, ДНЗ №8

196

-

-

196

-

-

10.Забезпечення:

81,8

-

-

81,8

-

-

10.1.- шкільною документацією

13

-

-

13

-

-

10.2.- передплати періодичних видань

34,1

-

-

34,1

-

-

10.3.- доставки підручників (транспортні витрати)

34,7

-

-

34,7

-

-

11.Реалізація Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» придбання:

144

-

-

144

-

-

11.1.- інтерактивної дошки;

28

-

-

28

-

-

11.2.- мультимедійних комплексів (комп’ютер, проектор, екран) 2;

26

-

-

26

-

-

11.3.- придбання багатофункційних установок (4 од.)

6

-

-

6

-

-

11.4.- придбання НКК (14 комп’ютерів)

84

-

-

84

-

-

12.Придбання матеріалів для утримання закладів освіти, у тому числі:

410

-

-

410

-

-

12.1. – будівельні матеріали;

200

-

-

200

-

-

12.2. – миючі та дезінфікуючі засоби;

90

-

-

90

-

-

12.3. – інші господарчі матеріали

120

-

-

120

-

-

13.Забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів, у тому числі:

37

-

-

10

-

27

13.1. – участь вихованців у інтелектуальних, творчих, спортивних заходах різних рівнів (транспортні витрати);

25

-

-

-

-

25

13.2. – організація та проведення міських масових заходів (придбання грамот, дипломів, призів, кубків тощо);

2

-

-

-

-

2

13.3. – придбання спортивного інвентарю;

10

-

-

10

-

-

14.Забезпечення заходів з охорони праці, у тому числі:

187,6

-

-

187,6

-

-

14.1. – придбання вогнегасників та пожежного обладнання;

27,9

-

-

27,9

-

-

14.2. – придбання спецодягу;

45,3

-

-

45,3

-

-

14.3. – профогляд працівників;

62,1

-

-

62,1

-

-

14.4. – навчання працівників з питань охорони праці;

8,8

-

-

8,8

-

-

14.5. – вимірювання опору контуру заземлення

43,5

-

-

43,5

-

-

Всього:

6598,4

-

-

6571,4

-

27

5.5.3. Молодіжна політика

1.Проведення конкурсно-розважальних програм:

- «День молоді»;

- «День студента»;

- «Жінки України - митці»;

- «Повір у себе і в тебе повірять інші»

25

-

-

-

-

25

2.Проведення міських свят:

- «Жінка – це любов і радість»;

- Святого Миколая;

- «Без міцної родини немає України»;

- Дня матері;

- Міжнародного дня захисту дітей;

5

-

-

5

-

-

3.Проведення тренінгу для лідерів громадських організацій

3

-

-

-

3

4.Організація урочистих проводів до лав збройних сил України

2

-

-

-

2

5. Оздоровлення дітей пільгових категорій

250

-

-

250

-

-

6.Оздоровлення студентської та учнівської молоді пільгових категорій на молодіжних турбазах

50

-

-

50

-

-

7.Проведення всеукраїнської програми для молодших скаутів “Поклик прерій”

5

-

-

5

-

-

8.Транспортні витрати на перевезення дітей пільгових категорій в ДОЦ по путівкам, наданим ОДА та інші;

- творчих колективів для участі в обласних конкурсах та фестивалях

80

-

-

80

-

-

9.Проведення акцій:

-

-

-

-

- “Дорослі - дітям”

5

-

-

2

-

3

- до Дня боротьби зі СНІДом

2

-

-

-

2

- «16 днів проти насильства»

2

-

-

1

-

1

10.Організація мото-рок-фестивалю «Громада»

2

-

-

1

-

1

11.Придбання:

- грамот, дипломів, рамок для нагородження переможців конкурсів

3

-

-

3

-

-

12.Розроблення, виготовлення і розповсюдження соціальної реклами для інформаційно-аналітичного забезпечення належного рівня інформованості населення міста

2

-

-

2

-

-

13.Розвиток сімейних форм виховання:
утримання 3 функціонуючих прийомних сімей (4 дітей)

145

145

-

-

-

-

14.Забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу

(5 дітей)

165

165

-

-

-

-

15.Оформлення:

- анкет дітей, які підлягають усиновленню;

- особистих справ дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, влаштованих до прийомних сімей (нотаріальне оформлення документів на спадщину, приватизацію житла)

6

-

-

6

-

-

16.Організація тимчасового влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування (фото, підготовка документів)

0,5

-

-

0,5

-

-

17.Забезпечення ведення Єдиного електронного банку даних (придбання цифрового фотоапарату)

2

-

-

2

-

-

Всього:

754,5

310

-

407,5

-

37

5.5.4. Культура

1.Участь в міжнародних, республіканських, обласних обласних фестивалях та конкурсах

5

-

-

5

-

-

2.Проведення міських конкурсів та виставок

3

-

-

2

-

1

3.Виготовлення буклетів про культурну спадщину міста (з урахуванням потреб туризму)

2

-

-

1

-

1

4.Проведення міських свят

130

-

-

130

-

-

5.Проведення регіональних фестивалів:

- «Музичні проліски»;

- «Дзвінкі голоси України»;

- «Срібні фанфари України»

9

-

-

9

-

-

6.Придбання музичних інструментів:

102

-

-

102

-

-

6.1.Домбра-прима – 2шт.,- альт – 2 шт.,- тенор – 2 шт.

100

-

-

100

-

-

6.2.Духові інструменти: кларнет, саксофон, ксилофон дерев’яний, гітари – 2шт.

2

-

-

2

-

-

7.Поповнення бібліотечних фондів

53

-

-

50

-

3

8.Поповнення фондової колекції музею

5

-

-

3

-

2

9.Створення нової експозиції «Заснування міста»

200

-

-

-

200

10.Комп’ютерізація бібліотек міста

50

-

25

25

-

-

11.Передплата на періодичні видання

30

-

-

30

-

-

12.Проведення капітального ремонту бібліотеки – філії №14

72,8

-

-

72,8

-

-

13.Проведення ремонтних робіт покрівлі, у тому числі:

390

-

-

350

-

40

13.1.КП СМНЗ «Красноармійської музичної школи

200

-

-

200

-

13.2.КП СМЗН «Родинської музичної школи»

40

-

-

-

40

13.3.ЦМБ ім.Шевченка

150

-

-

150

-

-

14.Проведення ремонтних робіт опалювальної системи КП СМНЗ «Родинської музичної школи»

50

-

-

50

-

-

15.Благоустрій території КП СМНЗ «Красноармійської музичної школи»

15

-

-

15

-

-

16.Встановлення 4 вікон з системою провітрювання

8

-

-

8

-

-

17.Придбання стільців для бібліотеки-філії №14

4

-

-

4

-

-

18.Укріплення матеріально-технічної бази, у тому числі:

28

-

-

28

-

-

- придбання меблів

10

-

-

10

-

-

- придбання музичної апаратури

18

-

-

18

-

-

Всього:

1156,8

-

25

884,8

-

247

5.5.5. Фізичне виховання та спорт

1.Виконати капітальний ремонт:

685

-

-

600

85

1.1. Крівлі спортивного залу СК «Металург»

420

-

-

400

20

1.2. Опалення на ФОК м.Родинське (придбання та установка котла)

160

-

-

130

30

1.3.Крівлі роздягалень та огорожі СК «Олімпієць»

105

-

-

70

35

2.Проведення міських та участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних та спортивно-масових заходах

625

-

-

130

425

70

3.Відкриття відділення ДЮСШ для дітей-інвалідів

10

-

-

10

-

-

4.Оздоровлення дітей-спортсменів (учнів ДЮСШ)

82

-

8

15

14

45

5.Придбання спортивного обладнання та інвентарю

72

-

-

20

42

10

Всього:

1474

-

8

775

481

210

5.6. Розвиток житлово – комунального господарства

5.6.1. БЛАГОУСТРІЙ

КП «Міськсвітло»

1.Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул.Леніна, вул.Шмідта

99

-

-

99

-

-

2. Встановлення нових виконавчих пунктів (5 шт.: проспект Шахтобудів-ників, вул.Рибіна, Воронова, Кольце-ва, м-н Лазурний)

100

-

-

100

-

-

3. Проведення поточного ремонту та обслуговування ліній зовнішнього освітлення

1804

-

-

1804

-

-

4. Виконання капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення згідно скарг громадян

30

-

-

30

-

-

Підготовка до ЄВРО -2012

5. Капітальний ремонт по встановленню з/б опор (79 штук) та кронштейнів зовнішнього освітлення вул.Дніпро-петровська

Пріоритет 4.1.

110

-

-

110

-

-

Підготовка до ЄВРО -2012

6. Капітальний ремонт по встановлен-ню світильників та ВП по вул.Дніпро-петровська

Пріоритет 4.2.

191

-

-

191

-

-

ВСЬОГО по підприємству:

2334

-

-

2334

-

-

КП «Зелене господарство»

1. Боротьба з карантинними бур’янами

25

-

-

25

-

-

2. Придбання газонокосарок у кількості 2 шт.

5,2

-

-

5,2

3. Поточний ремонт об’єктів благоустрою (утримання зелених насад-жень)

900

-

-

900

-

-

4. Ліквідація аварійних дерев учасникам ВОВ та одиноким громадянам

100

-

-

100

-

-

5. Ліквідація аварійних дерев

50

-

-

-

50

6. Садіння квітів

99

-

-

99

-

-

Підготовка до ЄВРО -2012

7. Формування крон дерев та ліквідація порослі по мосту по вул.Дніпропетровська

Пріоритет 4.3.

22,2

-

11,1

11,1

-

-

Підготовка до ЄВРО -2012

8.Розчищення земельних ділянок від порослі по вул.Дніпропетровська

Пріоритет 4.4.

81,6

-

40,8

40,8

-

-

Підготовка до ЄВРО -2012

9.Ліквідація аварійних та сухостійних дерев по вул.Дніпропетровська

Пріоритет 4.5.

598,4

-

299,2

299,2

-

-

10. Придбання авто підіймача КамАЗ ВС-26

576

-

-

576

-

11. Придбання висотних ножиць 1 од.

6,8

-

-

-

6,8

-

12. Придбання садових ножиць (бензоножиць) 1 од.

3,6

-

-

-

3,6

-

13. Придбання насіння газонної трави 100 кг

6,5

-

-

6,5

-

ВСЬОГО по підприємству

2474,3

-

351,1

2057,6

15,6

50

Красноармійський РЕМ Кіровських РЕМ

1. Оплата за електроенергію та зовнішнє освітлення міста

800

-

-

800

-

-

ВСЬОГО по підприємству

800

-

-

800

-

-

КП «Управління міського господарства»

1. Послуги по прибиранню вулиць та площ міста

2300

-

-

2300

-

-

2. Зимове утримання доріг та площ міста

1004,8

-

-

1004,8

-

-

3.Придбання шлакосолевої суміші

300

-

-

300

-

-

4. Утримання фонтанів (2 од.)

56,1

-

-

56,1

-

-

5. Ліквідація стихійних звалищ

60

-

-

60

-

-

6. Відлов бродячих тварин

15

-

-

15

-

-

7. Поточний ремонт та утримання ливневих каналізацій

25

-

-

25

-

-

8. Утримання та поточний ремонт штучних споруд

40

-

-

40

-

-

9. Придбання та завіз піску на дитячі майданчики

20

-

-

20

-

-

10. Придбання автогрейдера ГС-14.02

850

-

-

850

-

-

11. Придбання контейнерів 100од.

150

-

-

150

-

-

12. Паспортизація автодоріг комунальної власності

1500

-

-

1500

-

-

Підготовка до ЄВРО -2012

13. Виконання робіт по ремонту шля-хопроводу по вул.Дніпропетровській

Пріоритет 4.6.

180

-

-

180

-

-

Підготовка до ЄВРО -2012

14. Ремонтні роботи лоткової частини ливневої каналізації по вул.Дніпро-петровській (район підвісного мосту)

Пріоритет 4.7.

99

-

-

99

-

-

Всього по підприємству

6599,9

-

-

6599,9

-

-

КП «Красноармійська ритуальна служба»

1. Вивезення та прибирання сміття з кладовищ

50

-

-

50

-

-

2. Оформлення документації – паспортів на кладовища, проектів відведення земельних ділянок

200

-

-

200

-

-

3. Утримання кладовищ

216,7

-

-

216,7

-

-

4. Доставка і поховання одиноких померлих громадян, осіб без певного місця проживання

50

-

-

50

-

-

5. Поховання учасників бойових дій та інвалідів ВВВ

84,8

-

-

84,8

-

-

6. Капітальний ремонт асфальтового покриття по 15, 16 секторам центрального цвинтаря

98,9

-

-

98,9

-

-

ВСЬОГО по підприємству

700,4

-

-

700,4

-

-

Житлово-комунальний відділ

1. Капітальний та поточний ремонт автодоріг міста

11506,4

9806,4

-

1700

-

-

2. Капітальний та поточний ремонт тротуарів згідно скарг громадян

100

-

-

100

-

-

3. Поточний ремонт автодоріг міста по скаргам громадян

80

-

-

80

-

-

4. Капітальний ремонт об’єктів благоустрою (влаштування асфаль-тобетонного покриття на зупинках громадського транспорту)

140

-

-

140

-

-

5. Розроблення схеми санітарної очистки міста

200

-

-

200

-

-

6. Розробка схеми організації дорожнього руху вул.Дніпропетров-ська та проведення експертизи

99

-

-

99

-

-

7. Навчання голів ОСББ

50

-

-

50

-

-

8. Створення ОСББ у кількості 10 одиниць

--

-

-

--

-

-

9.Фінпідтримка ОСББ, яка пов’язана з реєстрацією

1,7

-

-

1,7

-

-

ВСЬОГО по відділу

12177,1

9806,4

-

2370,7

-

-

Красноармійська філія ДП МВС України «Донбас – Інформ – Ресурси»

1. Поточний ремонт об’єктів дорожнього руху

99,9

-

-

99,9

-

-

2. Капітальний ремонт об’єктів дорожнього руху

285

-

-

285

-

-

Підготовка до ЄВРО -2012

3. Виконання робіт з організації дорожнього руху по вул.Дніпропетровській

Пріоритет 4.8.

148

-

-

148

-

-

ВСЬОГО по підприємству

3

532,9

-

-

532,9

-

-

ПАТ «Шахтоуправління «Покровське»

1. Передача об’єктів (житл. фонд, тепло-,водопостачання) у комунальну власність

1750

-

-

-

1750

-

ВСЬОГО по підприємству

1750

1750

-

ВСЬОГО по «БЛАГОУСТРОЮ»

27368,6

9806,4

351,1

15395,5

1765,6

50

5.6.2. ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

КП «Красноармійський центр єдиного замовника»

1. Капітальний ремонт електрощито-вих -84 од.

578

-

-

578

-

-

2. Капітальний ремонт житлового фонду

2500

-

-

2500

-

-

3. Капітальний ремонт 13-ти ліфтів в житлових будинках

1000

-

-

1000

-

-

4. Обслуговування та експлуатація засобів обліку теплової енергії (173 од. теплолічильників)

78,8

-

-

78,8

-

-

5. Установка енергозберігаючих антивандальних світильників на сходових клітинках під'їздів житлових будинків - 800 од.

600

428,6

-

171,4

-

-

6. Придбання металевих контейнерів для ТПВ –150 один.

225

160,7

-

64,3

-

-

7. Придбання спецтехніки для збору та транспортування твердих побутових відходів (2 од.) (сміттєвозів КО – 43301, ГАЗ - 3309)

746

532,9

-

213,1

-

-

8. Капітальний ремонт будинків ОСББ

2400

2400

-

-

-

9. Встановлення пандусів у житлових будинках 2 од.

10

-

10

-

-

ВСЬОГО по підприємству

8137,8

3522,2

-

4615,6

-

-

КП «Родинський центр єдиного замовника»

1. Реструктуризація житлових будинків з елементами капітального ремонту

1739,6

1739,6

-

-

-

-

2. Реконструкція житлового фонду м.Родинське (заміна металевих труб водопостачання, каналізації, теплопостачання на пластикові)

4516,4

4516,4

-

-

-

-

3. Капітальний ремонт будинків ОСББ

Пріоритет 2.1.

3900

3900

-

-

-

-

ВСЬОГО по підприємству

10156

10156

-

-

-

-

ВЬОГО по «ЖИТЛОВОМУ ГОСПОДАРСТВУ»

18293,8

13678,2

4615,6

5.6.3. ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Реконструкція каналі заційного колектору від камери гасіння м.Красноармійськ до ООС

Пріоритет 3.1.

3098,4

2213,1

-

885,3

-

-

2. Придбання полімерних люків

60

-

45

15

-

3. Придбання ПГ

40

-

30

10

-

4. Встановлення приладів обліку холодної води в багатоповерхових будинках у кількості 116 од.

230

177

-

53

-

5. Розроблення схеми оптимізації системи водовідведення м.Красноармійськ, м.Родинське

90

-

90

-

-

6. Придбання зварювального апарату для стиковки пластикових труб діаметром до 500 мм з насадками

320

-

320

-

-

7. Придбання екскаватору «Борекс» на базі ЮМЗ 2003

360

-

360

-

-

8. Проведення роботи з передачі в концесію КП «Красноармійськводоканал»

-

-

-

ВСЬОГО

4198,4

2390,1

-

1730,3

78

-

5.6.4. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

1. Капітальний ремонт котлів КВГМ-1,6-95СН- 3 од. на котельні № 3 вул. Краснолиманська м.Родинське

360

-

-

324

36

-

2. Капітальний ремонт котла КВГМ-1,6- 1 од. на котельні № 9 вул. Пушкіна м.Родинське

120

-

-

108

12

-

3. Капітальний ремонт котлів КВГМ-1,6-95СН- 2 од. на котельні № 12 вул. Красноли-манська м.Родинське

240

-

-

216

24

-

4. Капітальний ремонт котлів Ніка – 1,25 – 3 од. на котельні № 10 вул. Леніна м. Родинське.

240

-

-

216

24

-

5.Влаштування додаткового водогрійного котла КВ-ГМ-1,6-95 СН у котельній №10 по вул.Леніна м.Родинське – 1 од., після виконання ремонтних робіт

170

-

-

153

17

-

6. Влаштування баку запасу води у котельній № 5 м-н «Південний»

60

-

-

30

30

-

7.Влаштування баку запасу води у котельній № 7 вул. Горького

60

-

-

30

30

-

8.Влаштування других вводів по електроенергії, котельні №2,3,4,9,10

640

-

544

96

-

-

9. Проведення енергоаудиту

150

-

-

150

-

10. Влаштування приладів обліку теплової енергії 9од.

котельні

№№ 2,4,6,7,11,13,14,16,17

300

-

-

150

150

-

11. Реконструкція котелень №13 по вул.Весела сел.Шевченко та м.Крас-ноармійська з впровадженням котлів на твердому паливі «KALVIS-320»-2од. відповідно які мають можливість працювати на альтернативному виді палива

500

-

425

75

-

-

12. Реконструкція котелень №17 по вул.Дніпропетровська м.Красноар-мійська з впровадженням котлів на твердому паливі «KALVIS-600»-2од. відповідно які мають можливість працювати на альтернативному виді палива

500

-

425

75

-

-

ВСЬОГО по підприємству

3340

-

1394

1473

473

ВСЬОГО ПО ЖКГ

53200,8

25874,7

1745,1

23214,4

2316,6

50

5.7. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку та оборонно-масової роботи

Фінансове, матеріально-технічне і кадрове забезпечення боротьби зі злочинністю

31.Придбання оргтехніки:

- комп’ютерна техніка для слідчого відділення

( у зв’язку зі службовою необхідністю)

30

-

-

30

-

-

32.Придбання автотранспорту (1 од.)

80

-

-

80

-

-

33.Придбання службового автомобіля для оперативного обслуговування Красноармійської зони УБОЗ ГУМСУ в Донецькій області

60

-

-

60

-

-

34. Придбання службового автомобіля (1 од.)

69,5

69,5

Забезпечення оборонно-масової роботи

41.Зміцнення матеріально-технічного забезпечення:

- обладнання кабінету професійно - психологічного відбору

13

-

-

13

-

-

Всього:

252,5

-

-

252,5

-

-

5.8. Охорона навколишнього природного середовища

1. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

1.1.Установка другої ступені 25рн.25очистки на котельній головного стволу

(п.18 постанови КМУ від 17.09.1996р. №1147

із змінами та доповненнями)

500

-

-

-

500

-

Всього:

500

-

-

-

500

-

2. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

2.1.Будівництво зливної станції на одне прийомне місце в м.Красноармійськ

(п.1 постанови КМУ від 17.09.1996р №1147 із змінами та доповненнями)

478,5

-

-

478,5

-

-

Всього:

478,5

-

-

478,5

-

-

4. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

4.1.Заходи з озеленення міста,

в т.ч.:

проведення інвентаризації зелених насаджень

(п.47 постанови КМУ

від 17.09.1996р №1147 із змінами та доповненнями)

70

-

-

70

-

-

4.2.Заходи з озеленення міста

(п.47 постанови КМУ від 17.09.1996р. №1147

із змінами та доповненнями)

50,5

-

-

50,5

-

-

- м.Родинське

35,5

-

-

35,5

-

-

- с.м.т. Шевченко

15

-

-

15

-

-

Всього:

120,5

-

-

120,5

-

-

6. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ, ОСВІТА ТА МОНІТОРИНГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

6.1.Коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи Будівництво зливної станції на одне прийомне відділення в м.Красноармійськ

(п.1 постанови КМУ від 17.09.1996р №1147

із змінами та доповненнями)

50

-

-

50

-

-

6.2.Підготовка та прийняття участі у екологічних заходах та виставках

15

-

-

15

-

-

Всього:

65

-

-

65

-

-

Всього по місту:

1164

-

-

664

у т.ч.

ФОНПС м.Родинське – 35,5 тис.грн.;

ФОНПС смт.

Шевченко – 15 тис.грн

500

-

5.9. Захист населення і території від надзвичайних ситуацій

1.Фінансування робіт з проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони КП «Красноармійський центр єдиного замовника»

5

-

-

5

-

-

2.Розмінювання знайдених боєприпасів Великої вітчизняної війни

10

-

-

10

-

-

3. Технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту:

- придбання апаратів на стислому повітрі

25

-

-

25

-

-

Всього:

40

-

-

40

-

-

5.10. Розвиток інформаційного простору

1.Освітлення діяльності органів місцевого само-врядування через засоби масової інформації

78

-

-

78

-

-

2. Забезпечення функціонування офіційного

web-сайту Красноармійської міської ради:

13,5

-

-

13,5

-

-

- технічне обслуговування web-сайту

12

-

-

12

-

-

- хостінг

1,5

-

-

1,5

-

-

3. Забезпечення технічного супроводу проведення засідань виконкому, сесій, засідань комісій в ад-мінбудинку міської ради, за рахунок придбання:

39,5

-

-

39,5

-

-

- мультимедійного проектора

8

-

-

8

-

-

- ноутбука

6

-

-

6

-

-

- проекційного екрана

4

-

-

4

-

-

- цифрового фотоапарата

5

-

-

5

-

-

- диктофона

1,5

-

-

1,5

-

-

- кінокамери

10

-

-

10

-

-

- системи озвучування залу

5

-

-

5

-

-

4. Виготовлення та придбання поліграфічної про-дукції (листівки, буклети, брошури, календарі)

30

-

-

30

-

-

5. Впровадження системи документообігу на 14 робочих місцях, інтеграція існуючих систем до єдиної системи документообігу

50

-

-

50

-

-

6. Створення інфраструктури системи електрон-ного цифрового підпису. Розробка модулів циф-рового підпису в системі електронного докумен-тообігу

30

-

-

30

-

-

Всього

241

-

-

241

-

-

5.11. Самоорганізація населення

1.Виплата винагороди органів самоорганізації населення за виконання власних та делегованих повноважень

38

--

--

38

--

-

2.Передплата на газету «Маяк»

9,5

--

--

9,5

--

-

3.Витрати на канцелярські товари (оформлення довідок, характеристик, актів, тощо)

7

--

--

7

--

-

4.Нагородження переможців виставки декоративно-прикладного мистецтва на День міста

2

--

--

2

--

-

5. Проведення огляду – конкурсу органів самоорганізації населення з благоустрою міста в номінаціях «Кращий квартал», «Краща вулиця», «Кращий будинок»

6,5

6,5

-

Всього:

63

--

--

63

-

Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік

тис.грн.

№ п/п

Найменування проекту (об'єкту),

його місце знаходження

Рік

початку та завершен-ня проекту (об'єкту)

Проектна потужність у відповід-них одиницях виміру

Кошторисна вартість проекту (об'єкту)

Рівень будівель-ної готов-ності ста-ном на 01.01.

2012, %

Пропозиції щодо фінансування у 2012 році

Загальна

Залишок на 01.01.2012

Всього

у тому числі за джерелами фінансування:

державний бюджет

обласний бюджет

бюджети міст (районів)

власні

кошти підпри-ємств

інші джере-ла

  1. Розвиток фізичної культури та спорту

1.1.

Будівництво підвідних зовнішніх мереж для нового сучасного критого спортивного спорудження із штуч-ним льодом в районі парку «Ювілейний» в м-ні «Южний» м.Красноармійськ, в тому числі:

- розробка проектно-кошторисної документації та проведення експертизи

2012

2500 місць

2043

1905

1905

194

-

-

194

194

-

1711

  1. Розвиток малого м.Родинське

-

2.1.

Капітальний ремонт будинків ОСББ

2012

3900

3900

-

3900

3900

-

-

-

-

2.2.

Газифікація 3 кварталу м.Родинське

2011-2012

810 м

1748,5

1498

2

1498

825

673

(бюджет м.Родинське

  1. Покращення стану мереж водовідведення

3.1.

Реконструкція каналізаційного колектора від камери гасіння м.Красноармійськ до ООС

2012

2 км

3098,4

3098,4

-

3098,4

2213,1

-

885,3

-

-

  1. Підготовка до проведення фінальної частини ЄВРО-2012

4.1.

Капітальний ремонт по встановлен-ню з/б опор (79 штук) та кронштей-нів зовнішнього освітлення вул.Дні-пропетровська

2012

110

110

110

-

-

110

-

-

4.2.

Капітальний ремонт по встановлен-ню світильників та ВП по вул.Дні-пропетровська

2012

191

191

191

-

--

191

-

-

4.3.

Формування крон дерев та ліквіда-ція порослі по мосту по вул.Дніпро-петровська-

2012

22,2

22,2

22,2

--

11,1

11,1

-

-

4.4.

Розчищення земельних ділянок від порослі по вул.Дніпропетровська

2012

81,6

81,6

81,6

-

40,8

40,8

-

-

4.5.

Ліквідація аварійних та сухостійних дерев по вул.Дніпропетровська

2012

598,4

598,4

598,4

-

299,2

299,2

-

-

4.6.

Виконання робіт по ремонту шля-хопроводу по вул.Дніпропетровській

2012

180

180

180

-

180

-

-

4.7.

Ремонтні роботи лоткової частини ливневої каналізації по вул.Дніпро-петровській (район підвісного мосту)

2012

99

99

99

-

-

99

-

-

4.8.

Виконання робіт з організації дорожнього руху по вул.Дніпро-петровській

2012

148

148

148

-

-

148

-

-

  1. Покращення теплозабезпечення обєктів соціального призначення

5.1.

Будівництво котельні школи №14 по вул.Шмідта,169 м.Красноармійськ

2012

0,33

Гкал/год

848

845

-

845

771

74

-

-

5.2.

Будівництво котельні школи №15 по вул.Гоголя,7 м.Красноармійськ

2012

0,33

Гкал/год

848

845

-

845

771

74

-

Всього:

13916,1

13521,6

-

13521,6

6938,1

1893,1

2979,4

(в т.ч. 673 бюджет м.Родин-ське)

-

1711Скачать документ

Похожие документы:

 1. Івріччі завдань І заходів Програми економічного І соціального розвитку Донецької області на 2011 рік (далі Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 29

  Документ
  Реалізація у першому півріччі завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2011 рік (далі Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 29.
 2. Довідка про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області за 2011 рік

  Документ
  Реалізація завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2011 рік дозволила забезпечити стабільне зростання в реальному секторі економіки, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що сприяло
 3. Про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області за 2010 рік

  Документ
  Реалізація Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2010 рік (далі - Програма), яка затверджена рішенням обласної ради від 14.
 4. Верховній Раді України, участь аму у закон

  Закон
  Розділ ІІ. Законодавчий статус АМУ, діяльність щодо приведення статутних документів АМУ у відповідність до чинного законодавства України. Організаційна структура АМУ.
 5. 1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн

  Документ
  27 травня 2010 року Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії Держкомлісгоспу, що проходитиме у Рівненській області.

Другие похожие документы..