Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Контрольная работа'
Выполнение контрольной работы по дисциплине " Оценка инвестиционных проектов ": методические указания – Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добр...полностью>>
'Рабочая программа'
1. Рабочая программа составлена на основе ГОС по направлению 140300 - Ядерная физика и технологии, специальности 140306 - Электроника и автоматика фи...полностью>>
'Документ'
Комплектация. Материал: для проведения исследования: необходимо приготовить бланки, ручку или карандаш для заполнения тестового бланка и текст опросни...полностью>>
'Документ'
Белгород, 12 апреля 2011 года. Вчера Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин провел всероссийское селекторное совещание по ито...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2008 р. N 1381-р 
ПЛАН
заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ

Галузь (сфера діяльності) 

Назва угоди СОТ 

Найменування заходу 

Строк виконання 

Відповідальні за виконання  

1. Сільське господарство 

Угода про сільське господарство 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі

1) продовження роботи з удосконалення існуючих і запровадження нових програм державної підтримки сільського господарства відповідно до норм СОТ 

IV квартал 2008 р. - 2009 рік 

Мінагрополітики
Мінфін 
Мінекономіки 

2) виконання завдань і заходів, передбачених Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1158 

2015 рік 

Мінагрополітики 

3) удосконалення страхової політики в аграрній сфері 

IV квартал 2008 р. - 2009 рік 

Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономіки 

4) створення ефективної системи охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, забезпечення удосконалення інфраструктури аграрного ринку, створення сучасної селекційної бази аграрного виробництва, розвитку виробництва альтернативних видів палива 

- " - 

Мінагрополітики
інші центральні органи виконавчої влади 

5) продовження роботи з удосконалення системи та механізму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників відповідно до норм СОТ; сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку агропромислового комплексу в рамках вимог Світової організації торгівлі" 

IV квартал 2008 року 

Мінфін
Мінагрополітики
ДПА 

6) забезпечення зміцнення інвестиційної та інноваційної складової розвитку аграрного сектору шляхом удосконалення законодавства щодо створення сприятливих умов для залучення інвестицій в агропромисловий комплекс 

постійно 

Мінагрополітики 

7) продовження роботи, спрямованої на розвиток двосторонніх відносин з іноземними державами з метою просування вітчизняної сільськогосподарської продукції на зовнішній ринок 

- " - 

Мінагрополітики
Мінекономіки
МЗС 

8) підвищення якості та безпеки сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва 

- " - 

Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономіки
місцеві органи виконавчої влади 

9) розроблення законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" стосовно продовження до 2015 року строку надання підтримки виноградарству, садівництву та хмелярству 

2009 рік 

Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономіки
ДПА 

10) реструктуризація бурякоцукрового комплексу 

- " - 

Мінагрополітики 

11) підтримка тваринництва в рамках Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1158 

2015 рік 

 - " - 

12) забезпечення ветеринарного благополуччя, епізоотичної безпеки, екологічної та соціальної стабільності, проведення діагностики, профілактики та заходів боротьби з губчастоподібною енцефалопатією та іншими пріонними інфекціями; створення матеріально-технічної бази для діагностичних центрів з метою виконання Державної цільової програми "Діагностика, профілактика та заходи боротьби з губчастоподібною енцефалопатією та іншими пріонними інфекціями на території України на 2005 - 2010 роки", затвердженої постановою Верховної Ради України від 5 листопада 2004 р. N 2176-IV, та проведення акредитації державних лабораторій ветеринарної медицини згідно з вимогами міжнародної акредитації ISO/IEC 17025 

IV квартал 2008 р. - 2010 рік 

Мінагрополітики
Держкомветмедицини 

13) забезпечення виконання: 

  

  

Програми розвитку та державної підтримки вівчарства на 2003  - 2010 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1760 

2010 рік 

Мінагрополітики
Держкомветмедицини 

Загальнодержавної програми селекції у тваринництві на період до 2010 року, затвердженої Законом України від 19 лютого 2004 р. N 1517-IV 

- " - 

Мінагрополітики
Українська академія аграрних наук 

Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 927 

2009 рік 

Мінагрополітики 

Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. N 785 

2011 рік 

- " - 

Державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів на 2005 - 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2004 р. N 1059 

2010 рік 

Мінагрополітики
Держкомветмедицини 

Загальнодержавної програми розвитку рибного господарства України на період до 2010 року, затвердженої Законом України від 19 лютого 2004 р. N 1516-IV 

2010 рік 

Держкомрибгосп
Мінагрополітики 

Програми розвитку виробництва дизельного біопалива, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2006 р. N 1774 

- " - 

Мінагрополітики
Мінпаливенерго 

14) формування та забезпечення ведення реєстру складських документів на зерно 

IV квартал 2008 року 

Мінагрополітики 

15) визначення нових принципів і вимог до безпеки харчових продуктів та інформування споживачів про їх властивості, а також удосконалення державного контролю та нагляду за виконанням санітарних та ветеринарно-санітарних вимог під час утримання тварин і виробництва харчових продуктів тваринного походження згідно з відповідними європейськими регламентами 

- " - 

Мінагрополітики
Держкомветмедицини 

16) забезпечення наукових досліджень у вищих аграрних навчальних закладах та удосконалення співпраці таких закладів з аграрними науковими установами 

постійно 

Мінагрополітики 

2. Промисловість 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

1) підготовка комплексу заходів щодо використання переваг і мінімізації можливих негативних наслідків для промисловості в умовах членства України в СОТ 

IV квартал 2008 року 

Мінпромполітики 

2) стимулювання розвитку наукоємних галузей (мікроелектронної, ракетно-космічної, авіабудівної, автомобілебудівної, інформаційних технологій, суднобудівної, енергомашинобудівної) в рамках виконання Державної програми розвитку машинобудування на 2006 - 2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 р. N 516, та Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних технологій, затвердженої Законом України від 9 квітня 2004 р. N 1676-IV 

відповідно до програм 

- " - 

3) підготовка проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року 

IV квартал 2008 р. - 2009 рік 

Мінпромполітики
інші центральні органи виконавчої влади 

Автомобілебудування 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі

Угода про субсидії та компенсаційні заходи 

4) підготовка проекту Державної програми розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року з урахуванням необхідності удосконалення нормативно-правової бази у сфері автомобілебудування відповідно до норм СОТ 

2009 - 2010 роки 

Мінпромполітики
Мінфін
Держмитслужба 

5) забезпечення виконання програм створення виробничих потужностей 

2010 рік 

Мінпромполітики
інші центральні органи виконавчої влади 

Суднобудування

Енергетичне та хімічне машинобудування

Приладобудування, засоби зв'язку та радіоелектроніка

Електротехнічна промисловість 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі

Угода про субсидії та компенсаційні заходи 

6) виконання заходів, передбачених Державною програмою розвитку машинобудування на 2006 - 2011 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 р. N 516, та Державною програмою розвитку промисловості на 2003 - 2011 роки, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1174 

відповідно до програм 

- " - 

7) забезпечення виконання Національної програми будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002 - 2010 роки, затвердженої Законом України від 17 січня 2002 р. N 2987-III 

2010 рік 

Держкомрибгосп
Мінпромполітики
інші центральні органи виконавчої влади 

Тракторне та сільськогосподарське машинобудування 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі

Угода про субсидії та компенсаційні заходи 

8) виконання заходів, передбачених Державною програмою розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на 2007 - 2010 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1181, у тому числі через механізм здешевлення кредитів 

- " - 

Мінпромполітики
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади 

Авіабудування 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі

Угода про субсидії та компенсаційні заходи

Угода про торгівлю цивільною авіатехнікою 

9) виконання заходів, передбачених Державною комплексною програмою розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року, у тому числі через механізм здешевлення кредитів 

2010 рік 

Мінпромполітики
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади 

Енергетика 

Генеральна 
угода з тарифів і торгівлі 

10) забезпечення виконання: 

 

 

Комплексної державної програми енергозбереження України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1997 р. N 148 

- " - 

НАЕР
Мінпаливенерго
Мінрегіонбуд
Мінжитлокомунгосп  

Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1997 р. N 1505 

- " - 

НАЕР
Мінжитлокомунгосп 

11) підготовка проекту Державної цільової науково-технічної програми "Розвиток виробництва та використання біологічних видів палива" 

2010 - 2014 роки 

НАЕР
Мінагрополітики
Мінекономіки
Мінфін
Мінпромполітики
МОН
Держінвестицій 

  

  

12) забезпечення виконання: 

  

  

Нафтова та газова промисловості 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі  

Програми "Створення та організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафтогазопроводів з науково-технічною частиною на період до 2010 року", схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2245 

2010 рік 

Мінпаливенерго 

Добувна промисловість 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року, затвердженої Законом України від 22 лютого 2006 р. N 3458-IV 

- " - 

Мінприроди 

Вугільна промисловість 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі

Угода про субсидії та компенсаційні заходи 

13) розроблення проекту Закону України "Про державну підтримку (субсидування) вугільної промисловості" 

IV квартал 2008 року 

Мінвуглепром
Мінекономіки
Мінфін
Національна академія наук 

14) створення системи моніторингу цін на вугільну продукцію на внутрішньому та світовому ринку 

- " - 

Мінвуглепром
Мінекономіки 

15) забезпечення виконання Програми "Українське вугілля", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р. N 1205 

2010 рік 

Мінвуглепром 

Чорна металургія 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

16) забезпечення виконання Державної програми розвитку та реформування гірничо-
металургійного комплексу на період до 2011 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 967 

2011 рік 

Мінпромполітики
МОН
Мінприроди
Мінпраці
Мінтрансзв'язку 

17) проведення з підприємствами гірничометалургійного комплексу, які експортують продукцію до країн ЄС, роботи, спрямованої на недопущення продажу продукції до країн ЄС за цінами нижчими за ціни продажу на території України 

IV квартал 2008 року 

Мінпромполітики
Мінекономіки
Держмитслужба
Мінфін
за участю асоціації "Укрмет" та Української асоціації вторинних металів 

Кольорова металургія 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

18) створення вертикально інтегрованих структур із залученням підприємств сировинної галузі, переробних підприємств та виробників готової продукції 

- " - 

Мінекономіки
Мінпромполітики
Мінфін
Фонд державного майна 

Легка промисловість 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі

Угода про субсидії та компенсаційні заходи 

19) розроблення проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року з визначенням у ній напрямів і стратегії розвитку легкої промисловості 

2011 рік 

Мінпромполітики
Мінекономіки
Мінфін 

20) встановлення санітарно-епідеміологічного нагляду на імпортовані товари, що були у використанні, відповідно до умов, які діють для вітчизняних виробників 

постійно 

МОЗ
Держмитслужба
Мінпромполітики 

21) запровадження постійного моніторингу митної вартості товарів легкої промисловості 

- " - 

Держмитслужба 

Деревообробна, меблева, целюлозно-
паперова промисловості 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

22) гармонізація та адаптація галузевих стандартів до міжнародних у сфері технічного регулювання 

2011 рік 

Мінпромполітики
Мінекономіки
Держспоживстандарт 

Хімічна та нафтохімічна промисловості 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

23) забезпечення виконання програми розвитку хімічної промисловості на 2008 - 2011 роки, затвердженої Мінпромполітики 

- " -  

Мінпромполітики
Мінекономіки
Держмитслужба
Мінфін
Держспоживстандарт 

24) перегляд діючих стандартів на хімічну, нафтохімічну продукцію та гармонізація їх з міжнародними стандартами (ISO, стандарти безпеки тощо) 

- " - 

- " - 

25) впровадження сучасних енергозберігаючих технологій модернізації хімічних виробництв шляхом залучення коштів інвесторів для підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції 

- " - 

- " - 

Угода про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі

Угода про субсидії і компенсаційні заходи

Угода про захисні заходи 

26) захист вітчизняних виробників на внутрішньому ринку від проявів недобросовісної конкуренції та зростання обсягів імпорту через механізм застосування антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних заходів щодо імпорту в Україну 

постійно 

Мінпромполітики
інші центральні органи виконавчої влади 

3. Транспорт і зв'язок  

 

 

 

 

Транспорт 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі
 
Генеральна угода про торгівлю послугами 

1) створення умов для залучення інвестицій в суднобудівну галузь, розроблення заходів щодо залучення додаткової кількості суден за місцем реєстрації в Україні, а також спрямування зусиль на розроблення програм щодо залучення інвестицій у розвиток інфраструктури морського транспорту 

- " - 

Мінтрансзв'язку
Мінпромполітики 

2) розроблення та внесення до Верховної Ради України проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання (УНІДРУА) та Протоколу до Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання з питань авіаційного обладнання, прийнятих 16 листопада 2001 року в м. Кейптауні (США)" 

IV квартал 2008 року 

- " - 

3) розроблення проекту Закону України "Про особливості реформування залізничного транспорту загального користування" та нової редакції Закону України "Про залізничний транспорт" 

IV квартал 2008 року 

Мінтрансзв'язку
Мінпромполітики 

4) забезпечення підтримки експлуатаційно-безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів 

постійно 

- " - 

5) забезпечення виконання Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006 - 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 496, та Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007 - 2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. N 710 

2011 рік 

Мінтрансзв'язку
Укравтодор 

6) завершення будівництва першого пускового комплексу першої черги та відкриття робочого руху по одній колії залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця 

IV квартал 2008 року 

Мінтрансзв'язку 

7) започаткування реалізації проекту розвитку інфраструктури Іллічівського морського торговельного порту із залученням кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку 

IV квартал 2008 р. - 2009 рік 

Мінтрансзв'язку 

8) ремонт автомобільної дороги М-06 Київ - Чоп із залученням кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку і ремонт автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський із залученням кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку (проект "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху") 

2011 рік 

Укравтодор 

9) виконання підготовчих робіт з організації інтермодальних комбінованих, контрейлерних перевезень за системою доставки вантажів за принципом "від дверей до дверей" на Євразійському напрямку, зокрема опрацювання технічних умов роботи маршруту, створення конструкторської документації на рухомий склад, вибір та розміщення терміналів на маршруті, створення програмного логістичного комплексу для оптимізації вантажопотоків на місцевому та регіональному рівні 

IV квартал 2008 року 

Мінтрансзв'язку
Укравтодор
Мінекономіки
Держінвестицій
Держкомпідприємництво 

10) розроблення нормативно-правової бази з питань діяльності аеропортів 

IV квартал 2008 року 

Мінтрансзв'язку
Укравтодор
Мінекономіки
Держінвестицій
Держкомпідприємництво 

11) придбання залізничного рухомого складу із застосуванням механізму лізингу та залучення кредитних коштів 

- " - 

- " - 

Зв'язок 

Генеральна угода про торгівлю послугами 

12) забезпечення доступу споживачів до телекомунікаційних та поштових послуг на всій території України, зокрема у сільських населених пунктах, населених пунктах, яким надано статус гірських, а також доступу малозабезпечених сімей, пенсіонерів та інвалідів 

постійно 

Мінтрансзв'язку
НКРЗ
Мінфін
Мінекономіки 

13) гармонізація системи нумерації телекомунікаційних мереж України з європейською системою нумерації телекомунікаційних мереж 

2010 рік 

Мінтрансзв'язку
НКРЗ 

14) розроблення проекту Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого обладнання та підтвердження їх відповідності 

IV квартал 2008 року 

Мінтрансзв'язку 

15) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" з метою недопущення втрат та зниження ефективності роботи національного оператора поштового зв'язку 

перше півріччя 2009 року 

Мінтрансзв'язку
Держкомтелерадіо 

16) віднесення програмного забезпечення класу "драйвери комп'ютерного та іншого устаткування" до апаратів (механізмів), для яких вони призначені, з метою спрощення процедури митного оформлення відповідного ліцензійного програмного забезпечення та задоволення потреб кінцевого споживача в результаті постачання разом із придбаним апаратом (механізмом) пакета програм для його повноцінного та якісного використання 

IV квартал 2008 року 

Держмитслужба
Мінтрансзв'язку 

17) передбачення в проекті державного бюджету коштів для підтримки науково-дослідних установ у сфері інформаційних технологій 

2009 рік 

Мінфін
Мінтрансзв'язку 

18) створення пунктів колективного доступу до Інтернету із застосуванням радіотехнологій та технологій рухомого (мобільного) зв'язку, зокрема для забезпечення доступу до Інтернету в сільській місцевості 

IV квартал 2008 року 

Мінтрансзв'язку 

4. Технічне регулювання 

 

 

 

 

Стандартизація та технічне регулювання 

Угода про технічні бар'єри у торгівлі  

1) забезпечення виконання:  

  

  

Державної програми стандартизації на 2006 - 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. N 229 

2010 рік 

Держспоживстандарт
інші центральні органи виконавчої влади 

Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів, розроблених до 1992 року, затвердженої наказом Держспоживстандарту  

2011 рік  

- " - 

2) забезпечення переходу до використання міжнародних стандартів як основи для розроблення технічних регламентів згідно із статтею 2.4 Угоди про технічні бар'єри у торгівлі  

- " - 

- " - 

3) розроблення законопроекту про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", проектів Законів України "Про стандартизацію" і "Про захист прав споживачів" щодо скасування вимоги стосовно обов'язкового виконання державних та інших стандартів 

2009 - 2011 роки 

Держспоживстандарт 

4) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" щодо скасування реєстрації декларації виробника про відповідність 

2009 рік 

Держспоживстандарт 

Оцінка відповідності 

Угода про технічні бар'єри у торгівлі 

5) прийняття і введення в дію 18 технічних регламентів промислової продукції, розроблених на основі європейських директив Нового підходу, якими запроваджується модульний підхід до процедур оцінки відповідності 

2009 рік - десять технічних регламентів; 2010 рік - два технічних регламенти; 2011 рік - один технічний регламент; 2012 - п'ять технічних регламентів 

центральні органи виконавчої влади, відповідальні за технічне регулювання 

6) забезпечення подальшого перегляду переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, з метою виключення з нього продукції, на яку не поширюється дія технічних регламентів або обов'язкова сертифікація якої не передбачена законом 

2011 рік 

Держспоживстандарт 

7) забезпечення введення систем управління якістю, навколишнім природним середовищем, безпечністю харчових продуктів на основі міжнародних стандартів ISO 9000; ISO 14000; концепції НАССР (аналіз небезпечних чинників та критичних точок контролю) 

постійно 

Держспоживстандарт
інші центральні органи виконавчої влади 

Ринковий нагляд 

Угода про технічні бар'єри у торгівлі 

8) забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про ринковий нагляд" (реєстраційний номер 1365) 

IV квартал 2008 року 

Мінекономіки
Держспоживстандарт
інші центральні органи виконавчої влади 

9) розроблення проектів Законів України "Про загальну безпеку продукції" та "Про відповідальність постачальників за дефектну продукцію" 

I квартал 2009 року 

Держспоживстандарт
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

5. Забезпечення якості та безпечності харчової продукції. 

 

 

 

 

Державний контроль і нагляд за харчовою продукцією 
  
  
  
  

Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів 
  
  
  
  

1) приведення у відповідність із Законом України "Про безпечність та якість харчових продуктів" власних нормативно-правових актів 

IV квартал 2008 року 

Держспоживстандарт
Держкомветмедицини
МОЗ
відповідно до компетенції 

2) розроблення законопроекту про внесення змін до Законів України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про молоко та молочні продукти", "Про питну воду та питне водопостачання" та Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію та сертифікацію" щодо виключення положень стосовно обов'язкової сертифікації харчової продукції 

IV квартал 2008 року 

Держспоживстандарт
МОЗ
Мінагрополітики 

3) приведення у відповідність із Законами України "Про безпечність та якість харчових продуктів" і "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" затвердженого наказом Держспоживстандарту переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, в частині виключення харчової продукції із зазначеного переліку 

- " - 

Держспоживстандарт 

4) проведення відповідно до міжнародних стандартів модернізації лабораторної бази державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини 

IV квартал 2008 р. - 2009 рік 

МОЗ
Мінагрополітики
Держкомветмедицини 

5) продовження роботи щодо облаштування пунктів пропуску через державний кордон, зокрема санітарно-карантинних підрозділів (відділів, пунктів) 

IV квартал 2008 р. - 2009 рік 

Мінтрансзв'язку
Держмитслужба
МОЗ
Держкомветмедицини відповідно до компетенції 

6. Фінансова сфера  

 

 

 

 

Банківська сфера 

Генеральна угода про торгівлю послугами 

1) подальше удосконалення системи банківського нагляду, зокрема: 

  

Національний банк
(за згодою) 

сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)" з метою більш детальної регламентації процедури повідомлення про структуру власності і реальних власників банку 

- " - 

- " - 

розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність":
- у частині підвищення рівня корпоративного управління у банках 

після прийняття Верховною Радою України Закону України "Про акціонерні товариства" 

- " - 

- у частині створення належної бази для запровадження нагляду за банківськими (фінансовими) групами на консолідованій основі 

IV квартал 2008 р. - 2009 рік 

Національний банк
(за згодою) 

Страхування 

Генеральна угода про торгівлю послугами 

2) розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція) 

IV квартал 2008 року 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 

3) укладення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг договорів про обмін інформацією із відповідними регуляторами інших країн 

- " - 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
МЗС
Мінекономіки 

7. Соціальна політика та ринок праці 

Генеральна угода про торгівлю послугами 

розроблення проекту Закону України "Про Національний демографічний регістр" та внесення відповідних змін до Господарського та Цивільного кодексів України з метою визначення таких понять, як "внутрішньо корпоративні цесіонарії" та "особи, що надають послуги без комерційної присутності в Україні" 

- " - 

МВС 

8. Зовнішня торгівля товарами 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

1) забезпечення виконання Державної цільової програми забезпечення митних органів технічними засобами митного контролю на 2004 - 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1255 

2010 рік 

Держмитслужба 

2) розроблення нової редакції:  

 

 

Митного кодексу України у зв'язку з приєднанням України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур 

IV квартал 2008 року 

Держмитслужба
Мінекономіки 

Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС-2007) та супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" 

IV квартал 2008 р. - 2009 рік 

Мінекономіки
Держмитслужба 

3) забезпечення захисту національного товаровиробника шляхом зміни рівня ставок ввізного мита на окремі товари, але не вище передбачених зобов'язаннями, взятими Україною під час вступу до СОТ 

IV квартал 2008 р. - 2010 рік 

Мінекономіки
Держмитслужба
Мінфін
Мінагрополітики
Мінпромполітики 

4) розроблення та запровадження механізму підтримки експорту на зовнішніх товарних ринках шляхом створення структури із наданням прав на застосування дозволеного механізму підтримки експорту та визначення відповідного фінансування у державному бюджеті 

- " -  

Мінекономіки
Мінфін
Мінпромполітики
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 

5) сприяння поліпшенню умов доступу продукції вітчизняного виробництва на зовнішній ринок 

постійно 

Мінекономіки
Мінпромполітики
Мінагрополітики Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затвердити план заходів щодо адаптації української економіки до вимог сот, що додається

  Документ
  2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, та подання щороку до 20 січня Мінекономіки інформації про стан його виконання для узагальнення та
 2. Тульчинського Миколи Георгійовича нашого колеги. Давайте привітаємо Миколу Георгійовича з днем народження. (Оплеск и) Шановні народні депутати, відповідно до пункту п’ятого статті 25 регламент

  Регламент
  В залі зареєстровано 394 народних депутата України, ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Хотів би розпочати з привітання від імені парламенту Тульчинського Миколи Георгійовича – нашого колеги.
 3. Схвалення Верховною Радою України 16 травня 2008 року закон

  Закон
  Схвалення Верховною Радою України 16 травня 2008 року Закону України "Про ратифікацію протоколу про вступ України до СОТ" завершило більш ніж 14-ти річний процес переговорів про набуття державою членства в Організації.
 4. План роботи головного управління апр ода на І квартал 2012 року

  Документ
  Про роботу управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій та головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації з питань організації дотримання вимог нормативно – правових актів з охорони праці,
 5. Україна на шляху до Європи

  Книга
  В. І. Головчєпісо, доктор політичних наук, професор: В. В. Лизанчук, доктор філологічних наук, професор; В. В. Різуп, доктор філологічних наук, професор; І.

Другие похожие документы..