Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Не слід відповідати на електронні листи, в яких нібито від імені Банку Вас просять надати персональну інформацію або інформацію про Ваші платіжні кар...полностью>>
'Документ'
Доминик Франсуа Жан Араго родился 26 февраля 1786 г. в местечке Эстажель близ г. Перпиньян на самом юге Франции. Стремясь к карьере военного инженера...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
2.3.1 Анатомия и физиология центральной нервной системы, кровообращения, органов дыхания, пищеварения, печени и почек с позиции анестезиологии и реан...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия государственной службы при Прези...полностью>>

Главная > Закон

Сохрани ссылку в одной из сетей:

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Мінприроди «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)»

 1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання у відповідні сфери підприємницької діяльності:

На сьогоднішній день питання у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності, зокрема, провадження виду господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) регулюється пунктом 4 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), затвердженими спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету промислової політики України 22.02.2001 № 41/71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2001 р. за № 214/5405 (далі — Ліцензійні умови).

Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 978 передбачено передача функцій з ліцензування виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) Міністерству екології та природних ресурсів України (далі — Мінприроди).

Зважаючи на викладене та відповідно до статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» Мінприроди було розроблено проект наказу «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)».

2. Визначення цілей державного регулювання:

Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності, які у встановленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію на провадження вказаного виду господарської діяльності. Державне регулювання з видачі ліцензій на здійснення зазначеного виду господарської діяльності належить до сфери діяльності Мінприроди.

Ціль державного регулювання — забезпечення виконання нормативно-правових актів, щодо виготовлення особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, юридичними та фізичними особами, які отримали відповідну ліцензію, а також неухильне дотримання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов.

Проектом передбачене приведення у повну відповідність Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) до вимог Закону України від 01.06.2000 №1775-111 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України від 15.12.2009 № 1759 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 798 та від 22.06.2011 № 712 із змінами та доповненнями.

Зважаючи на викладене та з метою реалізації функцій державного регулювання, розроблено проект наказу Мінприроди «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)».

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу:

Для вирішення проблеми Мінприроди розроблено проект відповідного наказу «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)».

Існує декілька альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання встановленої мети:

Перший спосіб: в якості альтернативи пропонується прийняти проект наказу Мінприроди «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)».

Другий спосіб: залишити чинне правове регулювання у вищезазначеній сфері ліцензування без змін. Такий спосіб є неефективний, оскільки створить невизначену ситуацію з питань державного регулювання зазначеного виду ліцензування.

Мінприроди надає перевагу першому способу досягнення зазначеної цілі, оскільки це забезпечить можливість виконання міністерством обов’язків як органу ліцензування господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 978 та сприятиме встановленню чітких правил поведінки осіб, що здійснюють вказану господарську діяльність.

Проект наказу відповідає нормам законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України).

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи:

З прийняттям проекту наказу Мінприроди «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)» буде здійснено приведення у повну відповідність Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 798 та від 22.06.2011 № 712 із змінами та доповненнями.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Зазначений проект наказу розроблено відповідно до положень чинного законодавства.

Затвердження зазначеного проекту надасть чітке роз’яснення про порядок проведення господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України).

До позитивних факторів можна віднести те, що у разі прийняття проекту наказу Мінприроди «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)» буде врегульовано права та обов’язки осіб, що здійснюють господарську діяльність з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

Негативних факторів впливу на дію акта не вбачається.

Додаткових витрат від реалізації даного проекту регуляторного акта у суб’єктів господарювання не передбачається.

Впровадження вимог наказу та контроль за його виконанням буде здійснюватись Мінприроди.

6. Очікувані результати прийняття акта:

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Приведення нормативно-правового акта Мінприроди у відповідність до чинного законодавства.

Підвищення ефективності контролю суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України).

Витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Упорядкування відносин між суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) та органом ліцензування, на який покладено контроль за додержанням Ліцензійних умов.

Витрати відсутні

Інтереси громадян

Покращення показників екологічної безпеки при здійсненні суб’єктами господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України).

Витрати відсутні

7. Обґрунтування строку дії акта:

Проект наказу Мінприроди «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)», розрахований на довгострокову дію і набирає чинність від дня опублікування. Строк дії акта буде залежать від чинності законів України у сфері ліцензування або внесення змін до них.

8. Визначення показників результативності акта:

Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

кількість суб’єктів господарювання, або фізичних осіб які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України).

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Відстеження результативності акта буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних щодо:

розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

кількості суб’єктів господарювання, або фізичних осіб які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України).

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цього акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності даного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік, після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу результатів статистичної звітності Мінприроди.

Міністр М.В.ЗлочевськийСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінет Міністрів України Цей закон

  Закон
  2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує та координує роботу цих органів.
 2. Постановою Верховної Ради України  від 5 лютого 1992 року n 2098-xii із змінами І доповненнями, внесеними  Декретами Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року n 4-93, від 23 квітня 1993 року n 36-93,  закон

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Декретами Кабінету Міністрів Українивід 11 січня 1993 року N 4-93,від 23 квітня 1993 року N 36-93, Законами Українивід 10 липня 1996 року N 303/96-ВР,
 3. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 4. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (2)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 5. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (3)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,

Другие похожие документы..