Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследовательская работа'
Имена собственные, образующие в языке обширный пласт лексики, привлекают внимание ученых с давних пор. Своеобразие имен собственных позволило выделит...полностью>>
'Автореферат'
Создание учебно-методических средств обеспечения учебного процесса по информационным технологиям в старших классах социально-экономического профиля и...полностью>>
'Семинар'
Главная цель спецкурса: помочь студентам разобраться в том, в чём состоят культурно и социально релевантные различия православия и католицизма как дв...полностью>>
'Документ'
Межгосударственный стандарт ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81)"Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Об...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програма

соціально-економічного та культурного розвитку

Овідіопольського району

на 2011 рік

Овідіополь – 2011

Овідіопольський район

Овідіопольський район утворений в 1923 році

Площа – 829,5 км²

Чисельність наявного

населення району

на 1 грудня 2010 року

Становила 70,4 тис. чол.

Відстань до обласного центру

шосейними шляхами – 41 км.

Кількість населених пунктів – 26,

селищних рад – 4

сільських – 16

Основна мета діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району - підвищення добробуту та якості життя громади Овідіопольського району.

Шляхи досягнення якісного життя населення та динамічного розвитку територіальних громад:

- забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Овідіопольського району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

- впровадження інформаційних технологій для забезпечення якісного надання адміністративних послуг кожному громадянину незалежно від місця його проживання;

- розробка дієздатних стратегічних планів для подолання депресивного стану окремих територій району, своєчасного і комплексного розв`язання проблем економічного розвитку;

- узгодження соціально-економічних інтересів району і територіальних громад;

- залучення інвестицій в сферу вітроелектроенергетики, агропромисловий і рекреаційний комплекси з метою створення нових робочих місць та забезпечення сталого розвитку району;

- консолідація зусиль влади, бізнесу і громадськості для всебічного задоволення потреб громадян у сферах охорони здоров`я, освіти, культури та спорту.

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………………… 5

1. Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку Овідіопольського

району у 2011році. ……………………………………………………………………...6

1.1. Загальна характеристика району…………………………………………………...6

1.2. Аналіз та оцінка розвитку галузей економіки та соціальної сфери. ……….12

2. Проблемні питання розвитку економіки району та соціальної сфери. ……27

3. Пріоритети соціально-економічної політики на 2011 рік та шляхи

розв`язання актуальних проблем розвитку. ……………………………………28

3.1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури району. …………..29

3.1.1. Стабілізація і зростання виробництва агропромислового комплексу

району. …………………………………………………………………………...29

3.1.2. Забезпечення сталого функціонування промислового комплексу,

транспорту та зв`язку. …………………………………………………………30

3.1.3. Підтримка внутрішнього споживчого ринку товарів та послуг. …….31

3.2.Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання. …...32

3.2.1.Формування сприятливого інвестиційного середовища. …………………... 32

3.2.2.Подальша підтримка розвитку малого підприємництва. ……………………33

3.2.3.Дієва податково-бюджетна політика та фінансове забезпечення. …………...34

3.2.4.Впорядкування земельних відносин. ………………………………………….35

  1. Підвищення добробуту мешканців району, подолання бідності та

покращання соціальних стандартів якості життя. ………………...36

   1. Зростання реальних доходів населення. …………………………………….36

   2. Підтримка сім`ї, дітей, молоді та вразливих груп населення. …………….37

   3. Сфера житлово-комунальних послуг. ………………………………………..38

  1. Формування нової якості суспільних послуг та забезпечення

гармонійного розвитку особистості. ………………………………39

3.4.1. Надання мешканцям району медичних послуг належної якості. …………..39

3.4.2. Підвищення якості та доступності освітніх послуг. ………………………..39

3.4.3. Задоволення культурних потреб особистості. ……………………………...40

3.4.4. Подальший розвиток фізичної культури та спорту. ………………………...40

3.5. Розвиток курортно - рекреаційної галузі Овідіопольського району. ………..41

Додаток 1. Основні показники соціально-економічного розвитку району на 2011 рік. …43

Додаток 2. Перелік об`єктів соціальної сфери, які запропоновано до фінансування

у 2011 році за рахунок коштів бюджету розвитку. ………………………………………… 51

Додаток 3. Перелік діючих районних програм у 2011 році. ………………………………… 52

Сучасне становище економіки країни, рішучі реформи, які започатковані державою та Урядом майже в усіх сферах життєдіяльності, спонукають на відповідну реакцію та здійснення певних кроків з боку регіональних органів влади.

Це знайшло своє відображення у застосуванні якісно нового підходу до розробки Програми «Соціально-економічного та культурного розвитку Овідіопольського району на 2011 рік», в якому враховані основні пріоритети загальнодержавної політики.

Програма «Соціально-економічного та культурного розвитку Овідіопольського району на 2011 рік» розроблена з метою вирішення проблем соціально-економічного розвитку району, подальшого відновлення, стабілізації та динамічного зростання усіх сфер економіки району, що має стати підґрунтям для підвищення рівня життя мешканців Овідіопольського району.

Програма «Соціально-економічного та культурного розвитку Овідіопольського району на 2011 рік» (далі – Програма) розроблена Овідіопольською районною державною адміністрацією відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» на базі основних положень Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Методологічною основою розроблення Програми є постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 р.

№ 701 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік» (зі змінами).

Програма розроблена на основі аналітичних висновків, даних відділу статистики в Овідіопольському районі, інших місцевих органів виконавчої влади з метою реалізації єдиної політики розвитку району у 2011 році, відповідно до пріоритетів розвитку на основі об'єднання інтересів і можливостей, шляхом взаємодії районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності, громадськості.

Програма включає аналіз соціально-економічної ситуації в районі за

2010 рік, характеристику основних проблем розвитку економіки та соціальної сфери, що реалізовуватимуться впродовж року. Крім того, представлені основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку району в цілому та в розрізі окремих галузей.

Фінансове забезпечення проекту Програми закладено в районному бюджеті на 2011 рік з урахуванням основних заходів, передбачених у відповідних цільових районних програмах, перелік яких додається.

Підготовку Програми здійснювали управління економічного розвитку та інші структурні підрозділи Овідіопольської районної державної адміністрації з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

Розділ 1. Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку Овідіопольського району у 2010 році.

  1. Загальна характеристика району

Овідіопольський район розташований в центрі Одеської області на південному заході нашої Батьківщини в пониззях Придністров’я. На північ від нього лежить м. Одеса, на сході - Чорне море і державний кордон України, на півдні – Дністровський лиман, за яким знаходиться Білгород - Дністровський район, на заході – Біляївський район.

Площа – 829,5 квадратних кілометрів.

Площа сільськогосподарських угідь району складає 55333 га, з них:

рілля - 47543 га, (85,9%); багаторічні насадження – 4270 га, в тому числі сади – 1521 га, виноградники – 2749 га; сінокоси – 161 га; пасовища – 565 га. Площа зрошувальних земель складає 16,8 тис. га або 35% ріллі, розвивається крапельне зрошення, яке займає біля 500 га.

З урахуванням природноекономічних умов району виробництво сільськогосподарської продукції характеризується вирощуванням зерна, овочів, соняшника, винограду, розвинене молочно-м`ясне виробництво.

На території району функціонують 75 сільськогосподарських підприємств різних форм власності, 290 селянських (фермерських) господарств.

В районі 26 населених пунктів, які підпорядковані 4 селищним і 16 сільським радам.

В структурі населення 53,4 % або 34955 чол. є економічно активне населення у віці 15-70 років і 28,1 % або 18385 чол., – економічно неактивне населення того ж віку.

Серед економічно активного населення у віці 15-70 років – 98,3 %, або 34376 чол. зайняті різними видами економічної діяльності.

Беручи до уваги специфіку Овідіопольського району, найбільшу питому вагу серед зайнятого населення займають сільське господарство – 24,1 %, або 8439 чол., промисловість – 12,9 % або 4513 чол., будівництво – 4,7 % або 1628 чол., невиробнича сфера ( освіта, культура, мистецтво, інші галузі) – 56,6 % або 19796 чол.

На території району проживають особи 73 національностей і народностей.

Більше половини всього населення - 78,6 % - складають українці, росіяни - 15 %, молдовани - 1,7 %, болгари -1,1%, білоруси - 0,8 %, німці – 0,6 %, вірмени - 0,5%, гагаузи - 0,3 %, поляки – 0,16 %, татари – 0,11 %, грузини – 0,12 %, корейці – 0,10 %, азербайджанці і євреї по 0,07 %, румуни і греки по 0,06 %.

Основні промислові підприємства

Овідіопольського району Одеської області

з/п

Назва підприємства

Чим займається

Адреса

Телефони

1.

ТОВ АП “Овідіопольвино”

Виробництво виноградних вин

смт. Овідіополь

вул. Залізнична, 56

3-13-62

3-22-75

2.

ТОВ АП “Протос”

Виробництво комбікормів для великої рогатої худоби та птиці, виробництво борошна

смт. Овідіополь

вул. Дзержинського, 1а

3-25-41

3-25-36

3.

ВАТ “Катран”

Виробництво верстатів

смт. Овідіополь

вул. Дзержинського, 1

3-12-90

3-22-57

4.

СП “Діполос”

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

смт. Овідіополь

вул. Одеська, 16

715-77-18

715-24-27

5.

ЗАТ “Вікторія”

Виробництво виноградних вин

смт. Великодолинське

вул. Кооперативна, 5

3-11-22

716-41-61

6.

ТОВ “Стройкераміка”

Виробництво цегли

с. Калаглія

вул. Чапаєва, 1

3-20-01

3-17-43

7.

ВАТ «Завод «Іллічівський»

Перероблення та консервування овочів та фруктів

смт. Авангард

вул. Ангарська, 1

741-51-38

741-51-37

8.

ТОВ СП “Аквавінтекс”

Виробництво виноградних вин та картонної тари

смт. Великодолинське

вул. Кооперативна, 5

3-34-91

3-31-98

9.

АТЗТ “Великодолинський завод ЗБК”

Виробництво виробів з бетону

смт. Великодолинське

вул. Залізнична, 115

3-35-98

3-32-87

10.

ЗАТ “Бетонекс”

Виробництво виробів з бетону

смт. Великодолинське

вул. Ентузіастів, 1

37-78-74

11.

НВП “Нива” ТОВ

Виробництво виноградних вин

смт. Таїрове

вул.40-річчя Перемоги , 1

40-44-55

741-59-80

12.

ТОВ “Лібра”

Виробництво м’ясних продуктів,

перероблення риби та рибної продукції, виробництво безалкогольних напоїв

смт. Авангард, 7 км

Овідіопольської дороги

21-50-92

21-50-93

13.

ТОВСП “Морімото і Компанія”

Виробництво збірних металоконструкцій та будівельних металевих виробів

с. Мізикевича,

Іллічівська дорога, 8

240-170

344-791

14.

ТОВ «Арго-ЛДТ»

Виробництво консервів

смт. Овідіополь,

вул. Леніна

728-38-29

066-761-71-73

33-24-37

15.

СП «Ростверк»

Виробництво елементів конструкцій для будівництва бетону товарного

68001, м. Іллічівськ,

вул. Транспортна, 3

а/я 654

(268)-6-20-50

16.

ТОВ «Фаберпласт»

Виробництво гофротруб

65496, смт. Таїрове,

вул. Набережна, 1

740-36-47

17.

КПФ «Тетра»

Виробництво бетону товарного

с. Кароліно-Бугаз

вул. Калініна, 6

760-15-63

18.

ТОВ «Пласт БАК»

Виробництво тари

з пластмаси

67832,

смт. Великодолинське,

вул. Ентузіастів, 2 /5

769-08-05

19.

ТОВ «Арсенал»

Виробництво металочерепиці, металопластикових вікон, дверей

65005, м. Одеса-5,

а/я 145

728-01-20

20.

ТОА « Істарома»

с. Калаглія

вул. Степова,40

743-30-59


Основні підприємства агропромислового комплексу

Овідіопольського району Одеської області

з/п

Назва підприємства

Адреса

Телефон

1.

ЗАТ “Україна”

смт. Овідіополь

3-11-91

2.

НДГ ім. Трофімова

с. Молодіжне

6-13-29

3.

СТОВ “Агрофірма Петродолинське”

с. Петродолинське

62-133

4.

СТОВ “Маяк”

с. Дальник

49-242

5.

СТОВ “Ніконій-Агро”

с. Роксолани

46-240

6.

ТОВ “Авангард - Д”

смт. Авангард

306-022

7.

ПП “Сервіг”

с. Миколаївка

45-243

8.

ТОВ “Новодолинський”

с. Нова-Долина

67-2-35

9.

ВАТ “Чорноморець”

с. Мар’янівка

40-393

10.

СТОВ “Нива”

Чорноморка

40-80-70

11.

СТОВ “Ленінталь”

с. Йосипівка

44-275

12.

ВАТ “Перемога”

смт. Великодолинське

3-35-97

13.

СТОВ “Злагода”

с. Молодіжне

0674855027

14.

ТОВ “Золотий фазан”

с. Калаглія

63-2-32

15.

ТОВ “Промінь-98”

с. Барабой

3-12-55

16.

ТОВ “Венера”

с. Доброолександрівка

48-277

17.

ВАТ “Дністровський”

с. Новоградківка

47-237

18.

ВАТ “Надлиманський”

с. Надлиманське

64-335

19.

СФГ “Тріада-Агро”

с. Доброолександрівка

-

20.

СФГ “Тритікум”

смт. Авангард

(27) 415-316

21.

ДГ ім. Таїрова

смт. Таїрова

40-44-57

22.

СПТУ-21

смт. Овідіополь

3-12-07; 3-13-61

23.

ТОВ “Шустов-Агро”

смт. Великодолинське

0674855027

24.

ПП “СОМ”

с. Роксолани

46-342

25.

СТОВ “Агросвіт”

с. Молодіжне

0506435991

26.

ТОВ “Іверія”

с. Барабой

3-51-27

27.

ТОВ “Вікторія”

с. Калаглія

0978076689

28.

ТОВ “Артеміда”

с. Йосипівка

0674864438

29.

ТОВ “Сан-про”

с. Йосипівка

(27) 24-33-74

30.

ТОВ “Магік”

с. Миколаївка

45-2-43

31.

СФГ Кішенко

с. Доброолександрівка

0664845196

32.

СФГ Бабогло

с. Роксолани

46-289

33.

СК “Вікторія”

с. Барабой

43-314

34.

Барабойський психоневрологічний будинок-інтернат

с. Барабой

3-23-32

35.

ТОВ «Яблунева долина»

с. Йосипівна

(252) 2-60-77

36.

ТОВ «Украгро»

смт. Великодолинське

0674803976

37.

ТОВ «Технолог»

смт. Великодолинське

0674803873

38.

ТОВ «Південагропереробка»

с. Йосипівна

(252) 2-60-77

39.

ТОВ «Господар»

с. Миколаївка

45-243

40.

ТОВ «Рубін»

смт. Овідіополь

3-12-55

41.

ПП «Тепличне»

смт. Авангард

(27) 415-316

42.

РСК «Вітчизна»

смт. Овдіополь

3-12-02

43.

ТОВ «Сан- Ойл»

с. Доброолександрівка

-

44.

ТОВ «Ніконій Плюс»

с. Роксолани

-

45.

ТОВ «Еврика»

с. Молодіжне

-

46.

Інститут виноградарства і виноробства ім. В.І. Таїрова

смт. Таїрове

69-44-15

Транспорт

Основне коло

з/п

Назва підприємства

Вид діяльності

Адреса

Телефон

1.

ВАТ “Овідіопольське

АТП”

Перевезення вантажів

смт. Овідіополь

вул. Одеська, 8

тел. 3-25-32

2.

ТОВ ” Мультітранс”

Перевезення вантажів

смт. Таїрове

вул. 40 річчя Перемоги, 51/18

тел. 729-42-09

729-38-41

3.

ТОВ Фірма ”Грін-Трек”

Перевезення вантажів

смт. Великодолинське

19 км Овідіопольської дороги

тел. 21-79-09

66-41-90

4.

ТОВ “МН-Авто”

Перевезення вантажів

смт. Великодолинське

промвузол АТП 1562

тел. 3-31-41

40-44-26

5.

ПП ”Маня-Транс”

Перевезення вантажів

смт. Великодолинське

промвузол АТП 1562

тел. 3-31-41

40-44-26

6.

ТОВ ”Чорноморська бізнес компанія”

Перевезення вантажів

смт. Великодолинське

вул. Кооперативна, 19

тел. 35-70-20

37-52-32

7.

ТОВ “Веста-Транс”

Перевезення вантажів

Чорноморка

вул. Механізаторська, 38

тел. 478-553

8.

ТОВ ”Ман-Сервіс”

Перевезення вантажів

смт. Овідіополь

вул. Одеська, 16

тел. 34-30-70

9.

ППФ “Ізотракс”

Перевезення вантажів

смт. Овідіополь

вул. Одеська, 16

тел. 4-41-84

10.

ТОВ ”Ін Транс”

Перевезення вантажів

смт. Великодолинське

19 км Овідіопольської дороги

11.

ТОВ “Авангард - Д”

Перевезення вантажів

смт Авангард

вул. Ангарська, 1

тел. 30-60-22

12.

Овідіопольська автотранспортна дільниця

Перевезення пасажирів

смт. Овідіополь

вул. Ватутіна, 2

тел. 3-15-80

3-26-77

13.

ПП “Таїровтранссервіс”

Перевезення пасажирів

смт. Таїрове

вул. 40 років Перемоги, 52

Перевезення пасажирів та їх багажу на таксі

1.

ПП Тодераш І.Г.

Перевезення пасажирів

смт. Овідіополь

вул. Леніна, 59

тел. 3-18-88

2.

ПП “Сокіл”

Перевезення пасажирів

смт. Овідіополь,

вул. Одеська, 4-А

тел. 3-70-90

3.

Овідіопольська автотранспортна дільниця

Перевезення пасажирів

смт. Овідіополь

вул. Ватутіна, 2

тел. 3-15-80

3-26-77

3-72-22

Заклади зв’язку

з/п

Назва підприємства

Вид діяльності

Адреса

Телефон

1.

Цех № 9 центру електрозв’язку №4 Одеської дирекції українського державного підприємства електрозв’язку “Укртелеком”

Телефонні послуги населенню району

смт. Овідіополь

вул. Леніна, 220

3-15-10

2.

Одеська дирекція українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Одеський центр електрозв’язку ОЦПЗ №5 Овідіопольського району

Здійснює свою діяльність через мережу поштових відділень, яких по району - 21

смт. Овідіополь

вул. Леніна, 220

3-29-40

3-11-80

3-13-60

3.

ТОВ «Кросс Овідій»

Телефонні послуги населенню району

смт. Овідіополь

вул. Леніна, 220

3-51-06

3-53-70

4.

ТОВ «Інтертелеком»

Телефонні послуги населенню району

смт. Овідіополь,

вул. Портова, 7

3-84-00

743-0038

957-74-00Скачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт Овідіопольської районної державної адміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2010 рік

  Документ
  Зусилля Овідіопольської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування району протягом 2010 року були спрямовані на вирішення конкретних питань сталого розвитку економіки та поліпшення добробуту населення.
 2. Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)

  Документ
  У 2008 році обсяг промислового виробництва зріс в 1,8 рази проти 2007 року. Приріст продукції одержано у добувній промисловості, серед підприємств переробної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудуванні.
 3. Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2009 рік рішення Одеської міської ради від 07. 07. 2009 р. №4415

  Документ
  На показниках розвитку промисловості міста позначився вплив світової фінансової кризи. Проте, починаючи з другого кварталу 2009 року, спостерігалися тенденції уповільнення темпів падіння на транспорті, будівництві, у сфері споживчого ринку.
 4. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 5. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними

Другие похожие документы..